Vsak dobi tisto, kar si zasluži. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar želimo izpostaviti pravičnost: človeka doleti nekaj slabega, če je delal slabo, ali dobrega, če je delal dobro. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 6]

Rečemo tudi, kadar dobimo primerno plačilo za svoje delo [Zgled 3].

Posebnosti rabe#

Pregovor je skladenjsko razmeroma neusklajen.

Različice#

Oblikovne različice#

Vsak dobi, kar zasluži. [Zgled 4]

Dobiš to, kar si zaslužiš. [Zgled 5]

Vsak dobi tisto, kar mu pripada. [Zgled 7]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Kljub geografski, kulturni in časovni odmaknjenosti pa so izbrane pravljice dovolj lepo zaokrožene in preproste, da jim bo brez težav lahko sledil tudi naš današnji otrok. Popeljale ga bodo med pametne in neumne, bogate in revne, pogumne in strahopetne ljudi in živali. Razkrile mu bodo svet, v katerem se dobro jasno loči od slabega, in v katerem vsak dobi tisto, kar si zasluži. FidaPLUS

[Zgled 2]

"Vse je odvisno od tega, kakšna je država. Če je takšna, kot je pri nas, si kritiko zasluži. Politični humor je včasih morda malce neokusen, vendar ga sploh ne bi bilo, če bi bilo vse tako, kot bi moralo biti. Vsak dobi tisto, kar si zasluži! Tisti, ki ga satira zadeva, pa naj razmisli o tem! Pogledajo naj vase in se vprašajo, zakaj je tako!" FidaPLUS

[Zgled 3]

Pravična delitev naj bi bila takšna, da vsak dobi, kar si zasluži, za zaslužek pa imamo odprta vrata vsi, saj je poleg dobrin tudi dela dovolj za vse, ki delati hočejo. http://web.vecer.com/portali/blog/v1/default.asp?blog=nova%20doba&kaj=2&id=18211 (Dostop: 28. 1. 2010)

[Zgled 4]

Draga moja N., sem pomislil, pol sveta sva obšla, ampak za grajo si izbrala res najslabši kraj in čas, kar jih je bilo na voljo. Moral bi ti reči, da vsak dobi, kar zasluži, in da si ti tako pač dobila mene, ampak ne bom, potemtakem velja tudi obrnjeno. Zaslužim to kritiko, ni kaj, a ne bova menda zdaj o tem. FidaPLUS

[Zgled 5]

Zaslužiti nekaj je bil zanimiv koncept, če naj bi veljal za mojega očeta. Njegov moto je bil, da dobiš to, kar si zaslužiš. FidaPLUS

[Zgled 6]

Izidor in Jurij sta brata, vendar sta si zelo različna. Označite vsakega posebej. Primerjajte njuno ravnanje na procesu proti Agati. Povzemite zaključek njunih življenjskih zgodb. Se vam zdi, da je vsak od njiju dobil tisto, kar je zaslužil? FidaPLUS

[Zgled 7]

Če dovolite, bi se pa kar vaših komentarjev dotaknila, ki, oprostite, niste zadeli. Mi tega, kakor ste vi ta zakon razumeli, sploh ne želimo. Ne želimo povečevati krivičnosti. Kako pa? Mi jo hočemo izravnati, kajti veste, za mene je pravičnost čisto nekaj drugega. Za mene je pravičnost, da vsak dobi tisto kar mu pripada. Solidarnost je pa tisto, da vsak dobi tisto, kar potrebuje, seveda, če to res potrebuje. In potem mu lahko pravičnost odstopi nekaj za solidarnost. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

#1vsak_#1dobiti_#1tisti

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«