Vsak začetek je težak.#


Vaje#

K pregovoru so na voljo naloge v pomenskem sklopu Učenje.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen#

Rečemo, kadar se navajamo na nekaj novega, drugačnega in ob tem naletimo na težave, neuspeh. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Pregovor se zelo pogosto pojavlja v besedilih s športno tematiko. [Zgled 2] [Zgled 4] [Zgled 5] [Zgled 6]

Različice#

Oblikovne različice#

Vsak začetek je težek. [Zgled 6]

Zamenljivost sestavin#

Vsak začetek je težaven. [Zgled 7]

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Vzgoja o sonaravnem pridelovanju hrane in njenem vrednotenju za zdravje se začne pri najmlajših. Izobraževalni program ekošole, raziskovalne naloge mladih, npr. o onesnaženosti zraka, vode in tal, ohranjanju naravne rodovitnosti tal, predelavi organskih odpadkov v kompost, gospodarnem ravnanju z neorganskimi odpadki so prav gotovo temelj za oblikovanje odgovornega in kulturnega odraslega, ki se bo permakulturno obnašal do bivalnega okolja, narave in hrane. Vsak začetek je težak, toda vaja dela mojstra! Če le še nekoliko starejši spremenimo svoje navade, bo vpliv sonaravnega pridelovanja na okolje in zdravje večji. V kolikor ne pridelujemo hrane se vsaj navadimo, da poskrbimo za zdravje z izbiro in uživanjem kakovostnih proizvodov, za čistejše okolje pa tako, da ponovno uporabimo vse, kar se uporabiti da. FidaPLUS

[Zgled 2]

Prvenec slovenskih hokejistk na mednarodnem prizorišču rezultatsko sicer ni bil ugoden, saj so naša dekleta izgubila z 0:12, toda vsak začetek je težak. To velja tudi za slovenski ženski hokej, ki je šele v povojih, saj je bila prva slovenska ekipa ustanovljena leta 1997 v Mariboru. Pozneje so žensko ekipo ustanovili na Jesenicah in 13. februarja leta 1998 je bila v Mariboru prva uradna ženska hokejska tekma pri nas, igrali pa sta ekipi Maribora in Jesenic. FidaPLUS

[Zgled 3]

Vsak začetek je težak. V Zdravstvenem domu Ormož (ZD) so se s 1. oktobrom morali navaditi na drugačne razmere dela. http://www.radio-tednik.si/si/tednik/novica.php?id=780 (Dostop: 2. 9. 2010)

[Zgled 4]

Vsak začetek je težak, ne samo v športu. Treba se je navaditi na pritisk velikih tekmovanj. Če na tekmi nisi sproščen, ti dobra forma ne pomaga. FidaPLUS

[Zgled 5]

Za ekipo ZDA je prvič igral komaj 18-letni velemojster Robert Fischer. Njegov olimpijski debut je bil uspešen, saj je na prvi deski dosegel 13 točk iz 18 partij. Njegova zmaga nad Čilencem Renéjem Letelierom v uvodnem krogu je vredna ogleda. Letelier je partijo začel pogumno z jurišanjem središčnih kmetov, končal pa jo je s španskim pregovorom: "Todo principio es difícil" (Vsak začetek je težak). FidaPLUS

[Zgled 6]

Vsak začetek je težek, pravi star ljudski pregovor. Njegovo težo je na svoji koži občutil že marsikateri rekreativec, ki se je odločil prekiniti monotono življenje na relaciji služba dom. FidaPLUS

[Zgled 7]

S skupnimi močmi opravljamo posege enkrat na teden. Intervencijo opravimo pri treh do štirih bolnikih. Upamo, da bomo tako skrajšali vrste čakajočih bolnikov. Vsak začetek je težaven in naši prvi koraki so plod velike zagnanosti celotne ekipe, od rentgenskih tehnikov, inštrumentark, medicinskih tehnikov merilcev, medi-cinskega osebja v hospitalnem delu bolnišnice do zdravnikov. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

vsak_začetek_je


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«