Minden kezdet nehéz. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy minden új vállalkozás, új munka, vagy kísérlet kezdeti nehézségekkel jár. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Minden kezdet nehéz – szól a közmondás, és ez Szegeden is igaznak bizonyult. A Forrás szállóban ugyan tömve volt a földszinti árverőterem, ám az árverési tételeknek csak körülbelül negyedrésze kelt el a teremben.Magyar Hírlap 1995/04/14

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Mégis úgy tűnik, minden kezdet nehéz, mivel az újsütetű vagyonhasznosító cég egyik első „portfóliótisztító” akciója nem hozott túl sokat a konyhára: névértéken adta el az önkormányzat 10 millió forintnyi MBFB-részvényét … Heti Világgazdaság 1996/03/23

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A svájci Luzernben élő Tuba Sándor - akinek a nemzedéke az idén hatvanéves - gondolt egy nagyot, s a földijével, Kotok Jenővel való megállapodása után összetrombitálta szülőfalujába, Tamásfalvára az 1945-ben születetteket. Persze, mint minden kezdet, ez is nehéz volt, hiszen akadtak olyanok, akik berzenkedtek, kételkedtek a sikerben, de a kitartás meghozta gyümölcsét: az egykori és mostani tamásfalviak évtizedek után újra láthatták egymást. Mint Tuba úr mondja, annak idején 44-en kezdték el az általános iskolát, s 36-an fejezték be. Tíz egykori osztálytársuk időközben elhalálozott. Megérett tehát az idő arra, hogy az egykori népes diáksereg találkozót adjon egymásnak. Május közepén egy hétvégére megtelt a tamásfalvi művelődési ház épülete, s Ausztráliából, Németországból, Svájcból, Horvátországból, Ausztriából és az Egyesült Államokból érkezett,, külföldi vendégek ", rég látott ismerősök és barátok találkoztak újra, és emlékeztek fiatalkori éveikre. Persze, nem mindenki jött az Óperenciás-tengeren túlról, vagy a boldog Nyugatról, hiszen sokan itthon maradtak, így Szabadkáról, Becskerekről, Magyarcsernyéről, s a Vajdaság számos más helyiségéből is itt voltak az egykori tamásfalviak. Régió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Tamásfalvi sokadalom - A világ minden tájára szétszóródott hatvanesztendős tamásfalviak találkozója; Szerző: DÉVAVÁRI D. Zoltán és TOMEK Viktor; Dátum: 2005/25/05

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Most nem a hazai törvényhozás bugyraiba kívánok alászállni, bár az is megérne egy jóízű zsörtölődést, hogy az utóbbi tíz évben a kidobolt törvények közül vajon hány van még érvényben, s vajon hány törvényt módosítottak öt - tíz napon belül - nem számoltam utána, csak sejtem: a számok engem igazolnának. De hát ne legyünk rosszindulatúak, minden kezdet nehéz, a jelenlegi törvényhozás alig tízéves, kicsik még a komoly munkához. Romániai Magyar Szó; Cím: Joghézag; Szerző: KUSZÁLIK PÉTER; Dátum: 2000/08/08

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Károlyra, vállalkozásai során, a tények nemigen hatottak. Kijelentette, hogy minden kezdet nehéz, s a tanulópénzt meg kell fizetni. Ekkor valaki azt ajánlotta, ha éjjel is világítanak az ólban, a tyúkok többet tojnak. Károly mindig híve volt az újításoknak. Azonnal bevezette a kalyibákba a villanyt. A szerelés, azt hiszem, nem felelt meg a balesetvédelmi szabályoknak. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Családi regény; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1984

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Régi kacatjaim között nemrégiben került véletlenül kezembe első alkotásom. Már úgy az első, hogy az egyetlen, ami hajdani próbálkozásaim közül megmaradt. Abból az időből való, amidőn legmelegebbjében voltam a küzdelemnek, amiről itt úgy-ahogy számot adtam. Az idegen, ez a vers címe. Ennek keletkezését mondanám még el; ismétlem, csak annak ízleltetőjéül, milyen nehéz minden kezdet. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kora tavasz - Mint a darvak; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1972

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
- Ezt nézed, ezt a kis hangyabolyt? Mikor az egész világ előtted? Persze hogy nehéz minden kezdet! Az emberek... eh! Majd beletanulnak. A vallást féltik! Ők! Hisz évszámra nem néznek be a templomba, még a presbiterek se! Elhiszed, hogy az fáj nekik? Vagy a vagyon? Aminek mindig szolgái voltak? Szabadságot emlegetnek, de szolgaságba vágynak; abba a jó kis biztonságba, hogy örökre húzhatják az igát, merthogy az övék... Ezt kell megmagyarázni nekik. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kora tavasz - Mint a darvak; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1972

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Régi kacatjaim között nemrégiben került véletlenül kezembe első alkotásom. Már úgy az első, hogy az egyetlen, ami hajdani próbálkozásaim közül megmaradt. Abból az időből való, amidőn legmelegebbjében voltam a küzdelemnek, amiről itt úgy-ahogy számot adtam. Az idegen, ez a vers címe. Ennek keletkezését mondanám még el; ismétlem, csak annak ízleltetőjéül, milyen nehéz minden kezdet. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kora tavasz - Mint a darvak; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1972

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Nem kívánok részletekbe bocsátkozni. Az előttem szóló képviselőtársaim már elemezték a törvényjavaslat hibáit és lehetőségeit. Én azonban azt mondom, hogy mivel minden kezdet nehéz, és hosszú évtizedek tervgazdasági beidegződéseit nem könnyű egyik percről a másikra legyőzni, még sok jó módosításra lesz szükség, hogy a korszerű európai piacgazdasági mechanizmusoknak megfelelő számvitelt tudjunk kialakítani. Országgyűlési Napló; Szerző: LÁNYI ZSOLT ( FKGP ) :; Dátum: 1995/03/21


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«