Zdieľaný žiaľ je polovičný žiaľ. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje životnú skúsenosť, že ťažké životné situácie zvláda človek ľahšie, ak sa má komu zdôveriť so svojími starosťami, problémami alebo zármutkom. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje v rozšírenej verzii "Zdieľaná radosť je dvojnásobná, a zdieľaný žiaľ polovičný. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarový variant 1 [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Zdieľaná bolesť je polovičná. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz.
[Doklad 5]

Zdieľaná starosť je polovičná. Geteilte Sorge ist halbe Sorge.
[Doklad 6]

Zdieľané trápenie je polovičné trápenie. Geteilte Qual ist halbe Qual.
[Doklad 7]

Zdieľaný smútok je polovičný smútok. Geteilte Trauer ist halbe Trauer.
[Doklad 8]


Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

V prísloví často variuje komponent "žiaľ".

Zdieľaný/Zdieľané

Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
žiaľ
trápenie
bolesť
smútok ...
substantívum Komentár k zástupným komponentom
Variantné komponenty
je polovičný/je polovičná. [Doklad 6][Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Veruže nie, milá Dadulka, ale nemôžem s tebou súhlasiť v tom, že keď niekto narieka nad svojím nešťastím, ty s ním nenariekaš, ale presviedčaš ho, že čas všetko zahojí. To je síce pravda, ale v tej situácii to vyznie tak, ako tvoje nenávidené ...aby nemohlo byť horšie. Ešte si nepočula, že zdieľaný žiaľ je polovičný a zdieľaná radosť dvojnásobná? Takže ak ti budem niekedy plakať a nariekať na pleci, poľutuj, vyroň slzičku a ja budem vedieť, že so mnou naozaj súcítiš a že ťa môj žiaľ neobťažuje. Ale inak si napísala hromadu múdrych slov.Ja sa nemôžem zmieriť s tým, čo viacerí hovoria, že dnes je svet taký a decká sú také, a majú svoje problémy a treba ich chápať atd., atd. Nebudem už opakovať, ako sme žili my a aké problémy sme mali. Ale priamo u nás v dome poznám niekoľko rodín, kde žijú osamelé matky, dve ťažko choré, jedna samostatná, šikovná a agilná babizňa. A keď vidím ako sa tie ich dnešné deti - rovesníci mojich - o ne starajú a ako sa k nim chovajú, tak neverím, že svet súčasného konzumizmu a egoizmu tak pretvoril aj moje deti, že zabudli na všetko, čo a ako bolo medzi nami predtým. A pretože nie som veľmi sebavedomá, čo mi nikto neverí, hľadám stále, čo som urobila zle, lebo by som chcela všetko vrátiť. Ale už sa tým tak netrápim, ako predtým, len mi to väzí v hlave ako nevylúštený rébus. Neviem, či somsa vyjadrila dosť jasne. http://www.seniorklub.sk/threads/0?p=6753

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Ale napriek tomu si myslím, že ak je niekto z nejakého vlastnou osobou neovplyvniteľného závažného faktu nešťastný, buď sa o tom poozpráva s priateľmi, napíše o tom knihu, prípadne aspoň blog, alebo diskusný príspevok. Ľudia hovoria, že zdieľaný žiaľ je polovičný žiaľ a zdielaná radosť dvojnásobná radosť. Ak jeho verbálny výtvor neprekračuje isté hranice tolerantnosti a dokonca nájde podobne zmýšľajúcich, nevidím dôvod, prečo by to nemal využiť. http://blog.sme.sk/diskusie/1605997/1/11615666/Paranoja.html#11615666


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Chátrajúci súkromný objekt pri ihrisku v časti Jánošíková kazil náladu každému okoloidúcemu. Mužov stavba z minulého storočia mátala prešustrovaným materiálom a robotou, matky tŕpli, čo všetko tam mládež robieva za súmraku. Nový rok priniesol zmenu vlastníka a zakrátko i pracovný ruch. V máji 2005 má byť hotových 46 bytov. Takže to vyzerá na stovku nových susedov. Dúfam, že aj vy, milí čitatelia, ste si všimli v našej obci drobnosť, ktorá vás potešila. Nezabúdajte, že zdieľaná radosť je dvojnásobná (a zdieľaný žiaľ polovičný). Podeľte sa s nami o svoju dobrú správu. Netrpezlivo ju čakáme v schránke pred obecným úradom. http://dunajskaluzna.sk/index.php?stranka_id=104


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Zdieľaná bolesť je polovičná a zdieľaná radosť dvojnásobná. A chcem, aby ľudia vedeli, že už som zdravá, že sa teším z každého dňa, z každej ponuky.“ Práve preto, že nikdy netúžila byť speváčkou, ale nakoniec v tejto profesii našla zaľúbenie, nie je typ , ktorý musí spievať za každú cenu. Na druhej strane má stále svojich priaznivcov, ktorí sú vždy zárukou úspešného koncertu. http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/1/olga-szabova-nechcela-byt-spevackou-ale-nic-nelutuje.html

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
O tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach, o úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná! http://www.nrozp-mosty.sk/index.php/05-nebojme-sa-novych-veci/tema-cisla-pristupnost-casopisu-mosty-inkluzie/335-desatoro-duevneho-zdravia

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľané trápenie je polovičné trápenie. http://www.astrologik.szm.com/z-kazdeho-rozku-trosku.html


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Zdieľaný smútok = polovičný smútok. Zdieľaná radosť = dvojnásobná radosť. http://janki.tym.sk/index.php?page=citaty.php

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="zdieľaný"] []* [lemma="polovičný"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«