Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-17) was last changed on 28-Oct-2011 22:14 by Libor Marek  

This page was created on 18-Aug-2010 00:06 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 10 added one line
%%(display:none)
At line 16 added one line
%%
At line 20 changed 4 lines
* Německy: [Schlaf ist die beste Medizin] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Spánek je nejlepší lék.
* Slovensky: [Spánok je najlepší liek. | Spánok je najlepší liek]
* Slovinsky: [Spanec je najboljše zdravilo. |Spanec je najboljše zdravilo]
* Maďarsky: [Az alvás a legjobb gyógyszer. | Az alvás a legjobb gyógyszer]
* Německy: [Schlechte Beispiele verderben gute Sitten] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Špatné příklady kazí dobré mravy.
* Slovensky: [Zlé príklady kazia mravy. | Zlé príklady kazia mravy]
* Slovinsky: [ | ]
* Maďarsky: [ | ]
At line 27 changed one line
* [spánek] Lemma: [spánek]
* [špatné|Search:czkomšpatné] Lemma: [špatný|Search:czlemšpatný]
At line 29 changed one line
* [je] Lemma: [být]
* [příklady|Search:czkompříklady] Lemma: [příklad|Search:czlempříklad]
At line 31 changed one line
* [nejlepší] Lemma: [dobrý]
* [kazí|Search:czkomkazí] Lemma: [kazit|Search:czlemkazit]
At line 33 changed one line
* [lék] Lemma: [lék]
* [dobré|Search:czkomdobré] Lemma: [dobrý|Search:czlemdobrý]
* [mravy|Search:czkommravy] Lemma: [mrav|Search:czlemmrav]
At line 37 removed one line
At line 39 changed one line
Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že spánek je pro naše zdraví nepostradatelný, nic ho nemůže nahradit. [Doklad 1 | 1 ] \\
Přísloví konstatuje fakt, že [negativní, nemorální nebo nevhodné chování] [jednotlivce] může mít [vliv] na jiné [lidi] nebo na celou [společnost]. [Doklad 1 | 1 ] \\
At line 45 changed one line
X [Doklad 2 | 2 ] \\
Přísloví je málo frekventované. \\
At line 52 changed 7 lines
%%(display:inline;) X [Doklad 3 | 3 ]
%%
\\
At line 61 changed one line
/%
At line 63 removed 7 lines
%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%% \\
/%
At line 72 removed 3 lines
* [X] Lemma: [X]
At line 79 changed 8 lines
%%(display:inline;) X [Doklad 5 | 5 ]
%%
\\
%%collapsebox-closed
At line 91 changed one line
Pozor! vyspěte se! Babičky nám často říkaly - musíš hodně spát, __spánek je nejlepší lék__. V dnešní uspěchané době se ale tohle rčení zdá poněkud zastaralé, zvlášť v okamžiku, kdy si můžeme pořídit řadu legálních výrobků, které nás nabijí energií a únavu a spánek oddálí o několik desítek hodin, nebo dokonce dní. Ještě než se rozhodnete probdít další noc a věnovat ji práci, přečtěte si několik následujících tvrzení. %%tip-Zdroj http://www.super.cz/clanek/16333-co-o-vas-prozradi-vase-poloha.html/%
Mohu říci ze své zkušenosti jako ministr, že jsem našel mezi úřednictvem lidi, bez ohledu na politické přesvědčení, jichž si vysoce vážím právě proto, že jim stát stál vždy nade vším, že si byli vědomi, že stát za dnešních poměrů je dosud vrchol společenské organisace, že nemáme nic vyššího sociálně než je stát, že teprve přijdeme k jednotě národů, která bude souhrnem států, že tedy chrániti stát, hájiti stát, umožniti mu existenci, aby pracoval pro všechny, je nejvyšší funkcí, kterou mohou dělati, jako to musí a má býti nejvyšší funkcí pro nás. To však žádá, aby ten člověk viděl také kolem sebe, mezi svými nadřízenými, mezi těmi, kteří stát řídí, stejného ducha, neboť duch může býti zapálen jen od ducha: __špatné příklady kazí dobré mravy__ a dobré příklady udržují dobré mravy. %%tip-Zdroj http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/201schuz/s201006.htm/%
At line 93 removed 22 lines
-----
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
/%
-----
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
/%
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
/%
-----
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
/%
At line 116 changed 2 lines
%%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 28-Oct-2011 22:14 2.799 kB Libor Marek to previous
16 31-Mar-2011 00:28 2.803 kB Libor Marek to previous | to last
15 31-Mar-2011 00:28 2.81 kB Libor Marek to previous | to last
14 31-Mar-2011 00:27 2.837 kB Libor Marek to previous | to last
13 07-Mar-2011 02:25 2.815 kB Libor Marek to previous | to last
12 07-Mar-2011 02:25 3.313 kB Libor Marek to previous | to last
11 07-Mar-2011 02:24 3.363 kB Libor Marek to previous | to last
10 07-Mar-2011 02:24 3.415 kB Libor Marek to previous | to last
9 07-Mar-2011 02:23 3.509 kB Libor Marek to previous | to last
8 07-Mar-2011 02:23 3.564 kB Libor Marek to previous | to last
7 07-Mar-2011 02:23 3.55 kB Libor Marek to previous | to last
6 14-Dec-2010 14:36 3.54 kB Libor Marek to previous | to last
5 18-Aug-2010 00:13 3.29 kB Libor Marek to previous | to last
4 18-Aug-2010 00:11 3.255 kB Libor Marek to previous | to last
3 18-Aug-2010 00:09 3.366 kB Libor Marek to previous | to last
2 18-Aug-2010 00:08 3.343 kB Libor Marek to previous | to last
1 18-Aug-2010 00:06 2.976 kB Libor Marek to last
«