Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-16) was last changed on 14-Jan-2011 09:45 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 16:56 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 23 changed one line
* [žiadna] Lemma: [žiaden]
* [žiadna|Search:skkomžiadna] Lemma: [žiaden|Search:sklemžiaden]
At line 25 changed one line
* [odpoveď] Lemma: [odpoveď]
* [odpoveď|Search:skkomodpoveď] Lemma: [odpoveď|Search:sklemodpoveď]
At line 27 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 32 changed one line
Príslovie je reakciou na to, že aj [mlčanie nepriamo niečo vypovedá] o tom, prečo niekto nechce [reagovať na výzvu] alebo na otázku a je pravdepodobné, že odpoveď by mohla byť preňho [nepríjemná] alebo [škodlivá]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie je reakciou na to, že aj [mlčanie nepriamo niečo vypovedá|Search:skbegmlčanie00nepriamo00niečo00vypovedá] o tom, prečo niekto nechce [reagovať na výzvu|Search:skbegreagovať00na00výzvu] alebo na otázku a je pravdepodobné, že odpoveď by mohla byť preňho [nepríjemná|Search:skbegnepríjemná] alebo [škodlivá|Search:skbegškodlivá]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 38 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 65 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 67 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 69 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 154 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 160 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 14-Jan-2011 09:45 8.754 kB Peter Durco to previous
15 27-Dec-2010 17:14 8.836 kB Brigita Kacjan to previous | to last
14 14-Dec-2010 14:36 8.801 kB Denis Helic to previous | to last
13 21-Sep-2010 18:54 8.273 kB Anita Kazmer to previous | to last
12 14-Sep-2010 22:21 8.172 kB Vida Jesenšek to previous | to last
11 09-Sep-2010 12:49 8.172 kB Peter Durco to previous | to last
10 24-Aug-2010 00:10 8.177 kB Peter Durco to previous | to last
9 21-Aug-2010 14:41 7.971 kB Peter Durco to previous | to last
8 21-Aug-2010 14:40 7.97 kB Peter Durco to previous | to last
7 21-Aug-2010 14:40 7.937 kB Peter Durco to previous | to last
6 21-Aug-2010 14:38 7.833 kB Peter Durco to previous | to last
5 21-Aug-2010 14:37 7.852 kB Peter Durco to previous | to last
4 01-Aug-2010 04:17 4.019 kB Peter Durco to previous | to last
3 01-Aug-2010 04:16 3.988 kB Peter Durco to previous | to last
2 10-Jun-2010 16:57 3.868 kB Peter Durco to previous | to last
1 10-Jun-2010 16:56 3.87 kB Peter Durco to last
«