Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-20) was last changed on 15-Jan-2011 06:42 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 16:52 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Pflichten-Standards | Pflichten-Standards Übungen].
%%
%%
At line 13 removed one line
At line 17 changed 3 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Slovinsky: [Pojej, kar si skuhal. | Pojej kar si skuhal] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Iss, was du gekocht hast."\\ /%
* Česky: [Co sis nadrobil, to si taky sněz. | Co sis nadrobil, to si taky sněz] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Was du dir eingebrockt hast, musst du auch essen."\\ /%
* Maďarsky: [Amit főztél, edd meg. | Amit főztél, edd meg] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čo si navaril, to si (aj) zjedz ."\\ /%
At line 24 changed one line
* [] Lemma: []
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]
At line 26 changed one line
* [] Lemma: []
* [navaril|Search:skkomnavaril] Lemma: [navariť|Search:sklemnavariť]
At line 28 changed one line
* [] Lemma: []
* [zje|Search:skkomzje] Lemma: [zjesť|Search:sklemzjesť]
At line 33 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje postoj, že každý si musí [znášať negatívne a nepríjemné následky|Search:skbegznášať00negatívne00a00nepríjemné00následky] za svoje činy a rozhodnutia. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 51 changed one line
%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%%(display:inline;) Čo si si navaril, to si aj zjedz! %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 93 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
V tejto chvíli jej na tom nezáležalo. Dala si ďalší dúšok a v kúte si všimla mladého doktora Trumana,ktorý sa obšmietal – len si predstavte! – okolo Rity Schneiderovej. Zrejme to nestojí za pozornosť. Doktor Truman má dieťa s rázštepom chrbtice. Spomenula si,ako jej o tom pred niekoľkými týždňami vykladala Ellie... Čo jej to vtedy vravela? Aha... vraj Trumanova manželka je zase v druhom stave a veľmi tým riskuje. Hlúpe ženy! No __čo si ktorá navarí,to si aj zje__. Koľkokrát od nich počula: "Ako rada by som mala dieťatko!" Suzie Palková tak veľmi túžila po dieťati, že vyhlasovala: "Ani si ma ten chlapec nemusí zobrať." Zase si dala poriadny dúšok a zrazu pocítila v žalúdku zvieranie. Chudera Suzie... ešte aj teraz,po toľkých mesiacoch,ťažko znášala čo len spomienku na tú chuderu a na jej nenarodené dieťa. Con jej nijako nemohla pomôcť. Nesmie na to myslieť! Mala by sa rozptýliť. %%tip-Zdroj Rose, Marcia: Priznávanie. Bratislava: Remedium 1998. /%
At line 99 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Verím , že sa nevzoprie,ak ho šéf opäť potiahne vyššie. Čo by v takej situácii urobil našinec? Potešil by sa,že sa krajania opäť tak vysoko vyškriabali a snažil by sa z toho vyťažiť niečo aj pre seba. Iste, niektorí si takú príležitosť nenechajú ujsť... Veď nielen kuchár, ale i každý z nás vie, že __čo si navarí, to si aj zje__. No nemám pravdu, Jožku? Koľkokrát sa o nej hovorilo, koľkokrát sme sa na ňu odvolávali a spoliehali, a kde je? Existuje vôbec? Dnes sa už iba bezmocne prizerá a valec valcuje ďalej - a tvrdo. O chvíľu môže byť neskoro. Rezignujeme už úplne? Prečo väčšina vymyslela síce duchaplné, ale iba platonické iniciatívy (Duchovný parlament J. Suchého, Košická výzva, referendum v Domino efekte atď.), ktorým sa na Tomášikovej ulici iste iba schuti smejú. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 14.1.1995 /%
At line 114 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Vzápätí sa porovnal s Napoleonovým maršalom Neyom, pýchou Francúzska, ktorého napokon popravili. — Celý život slávy a jeden deň omylu, Fúz ! To platí aj o mne. Som mŕtvy, odpísaný. Koniec, amen tma. Vôbec si neviem predstaviť zajtrajší deň. Asi ho celý prespím. Obrátený tvárou k stene nebudem vedieť o svete, to jediné sa mi na zajtrajšku pozdáva... Teda tak, už je zajac z vreca von, pomyslel si redaktor. Ja ti sotva pomôžem. __Čo si si navaril, to si aj zjedz.__ Predsa však cítil potrebu niečo povedať, niečo, čo sa v takých prípadoch obvykle vraví. Tým skôr, že Nebecký sa aj vo svojom povolaní stal obeťou vlastnej — do čerta, nemohol si pomôcť — dobromyseľnej naivity, prehnanej, neuváženej veľkorysosti. — Hore hlavu, Arnošt, — prerušil trápne mlčanie. — Nejako to prežiješ. Prestaň chlastať, to ešte nikomu nepomohlo. %%tip-Zdroj Balco, Július: Cestujúci tam a späť. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988. /%
At line 121 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Nikto si tam nevymýšľa revitalizácie ani mzdové regulácie a podnik, ktorý neprosperuje, tam jednoducho skrachuje a na jeho miesto nastúpi iný, perspektívnejší. Ibaže na Slovensku sa v tejto situácii vynorí problém: Bude nový majiteľ ochotný sponzorovať volebnú kampaň hnutia, aj keď mu nedarovalo fabriku za korunu? A tak sa nemožno čudovať, že vláda koná tak, ako koná. Dokonca by sa patrilo vládu za jej nezávideniahodnú situáciu poľutovať. Ibaže to by na Slovensku muselo platiť __"Čo si si navaril, to si aj zjedz!"__, a nie "Čo vláda navarila, občania jej strpia". Na prvý pohľad sa to zdá byť nepochopiteľné. Tí istí ľudia, ktorí pred rokom - dvoma vehementne odháňali zahraničný kapitál od brán Slovenska, dnes by ho radi k nám prilákali. Hoci nie tak dávno videli v príleve zahraničných investícií do našej ekonomiky div nie pohromu, teraz sa ich dovolávajú. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.9.1997 /%
At line 149 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="navariť"] [[]* [[lemma="zjesť"]__ \\
At line 152 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 15-Jan-2011 06:42 8.036 kB Peter Durco to previous
19 13-Jan-2011 18:06 8.054 kB Peter Durco to previous | to last
18 27-Dec-2010 15:26 8.11 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 27-Dec-2010 15:26 8.103 kB Brigita Kacjan to previous | to last
16 14-Dec-2010 14:36 8.073 kB Denis Helic to previous | to last
15 11-Oct-2010 23:46 7.616 kB Vida Jesenšek to previous | to last
14 25-Sep-2010 10:13 7.626 kB Anita Kazmer to previous | to last
13 21-Sep-2010 21:16 7.622 kB Peter Durco to previous | to last
12 21-Sep-2010 16:58 7.642 kB Forgács Tamás to previous | to last Amit főztél edd meg ==> Amit főztél, edd meg
11 17-Sep-2010 20:57 7.621 kB Anita Kazmer to previous | to last
10 17-Sep-2010 20:56 7.622 kB Anita Kazmer to previous | to last
9 08-Sep-2010 18:24 7.635 kB Peter Durco to previous | to last
8 23-Aug-2010 16:19 7.652 kB Peter Durco to previous | to last
7 08-Aug-2010 01:24 7.332 kB Peter Durco to previous | to last
6 08-Aug-2010 01:23 7.331 kB Peter Durco to previous | to last
5 08-Aug-2010 01:22 7.321 kB Peter Durco to previous | to last
4 08-Aug-2010 01:22 7.304 kB Peter Durco to previous | to last
3 29-Jul-2010 19:37 3.945 kB Peter Durco to previous | to last
2 28-Jul-2010 03:07 3.924 kB Peter Durco to previous | to last
1 07-Jun-2010 16:52 3.896 kB Peter Durco to last
«