Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-20) was last changed on 15-Jan-2011 06:42 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 16:52 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Pflichten-Standards | Pflichten-Standards Übungen].
%%
%%
At line 13 removed one line
At line 17 changed one line
* Slovinsky: [Pojej, kar si si skuhal. | Pojej kar si si skuhal] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Iss, was du dir gekocht hast."\\ /%
* Slovinsky: [Pojej, kar si skuhal. | Pojej kar si skuhal] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Iss, was du gekocht hast."\\ /%
At line 19 changed one line
* Maďarsky: [Amit főztél, edd meg. | Amit főztél edd meg] %%tip-KKomentár Doslovný preklad: "Čo si navaril, máš to zjesť ."\\ /%
* Maďarsky: [Amit főztél, edd meg. | Amit főztél, edd meg] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čo si navaril, to si (aj) zjedz ."\\ /%
At line 24 changed one line
* [kto] Lemma: [kto]
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]
At line 26 changed one line
* [navaril] Lemma: [navariť]
* [navaril|Search:skkomnavaril] Lemma: [navariť|Search:sklemnavariť]
At line 28 changed one line
* [zje] Lemma: [zjesť]
* [zje|Search:skkomzje] Lemma: [zjesť|Search:sklemzjesť]
At line 33 changed one line
Príslovie vyjadruje postoj, že každý si musí [znášať negatívne a nepríjemné následky] za svoje činy a rozhodnutia. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje postoj, že každý si musí [znášať negatívne a nepríjemné následky|Search:skbegznášať00negatívne00a00nepríjemné00následky] za svoje činy a rozhodnutia. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 152 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 15-Jan-2011 06:42 8.036 kB Peter Durco to previous
19 13-Jan-2011 18:06 8.054 kB Peter Durco to previous | to last
18 27-Dec-2010 15:26 8.11 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 27-Dec-2010 15:26 8.103 kB Brigita Kacjan to previous | to last
16 14-Dec-2010 14:36 8.073 kB Denis Helic to previous | to last
15 11-Oct-2010 23:46 7.616 kB Vida Jesenšek to previous | to last
14 25-Sep-2010 10:13 7.626 kB Anita Kazmer to previous | to last
13 21-Sep-2010 21:16 7.622 kB Peter Durco to previous | to last
12 21-Sep-2010 16:58 7.642 kB Forgács Tamás to previous | to last Amit főztél edd meg ==> Amit főztél, edd meg
11 17-Sep-2010 20:57 7.621 kB Anita Kazmer to previous | to last
10 17-Sep-2010 20:56 7.622 kB Anita Kazmer to previous | to last
9 08-Sep-2010 18:24 7.635 kB Peter Durco to previous | to last
8 23-Aug-2010 16:19 7.652 kB Peter Durco to previous | to last
7 08-Aug-2010 01:24 7.332 kB Peter Durco to previous | to last
6 08-Aug-2010 01:23 7.331 kB Peter Durco to previous | to last
5 08-Aug-2010 01:22 7.321 kB Peter Durco to previous | to last
4 08-Aug-2010 01:22 7.304 kB Peter Durco to previous | to last
3 29-Jul-2010 19:37 3.945 kB Peter Durco to previous | to last
2 28-Jul-2010 03:07 3.924 kB Peter Durco to previous | to last
1 07-Jun-2010 16:52 3.896 kB Peter Durco to last
«