Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-20) was last changed on 15-Jan-2011 06:42 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 16:52 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 33 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje postoj, že každý si musí [znášať negatívne a nepríjemné následky] za svoje činy a rozhodnutia. [Doklad 2 | 2 ] \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 15-Jan-2011 06:42 8.036 kB Peter Durco to previous
19 13-Jan-2011 18:06 8.054 kB Peter Durco to previous | to last
18 27-Dec-2010 15:26 8.11 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 27-Dec-2010 15:26 8.103 kB Brigita Kacjan to previous | to last
16 14-Dec-2010 14:36 8.073 kB Denis Helic to previous | to last
15 11-Oct-2010 23:46 7.616 kB Vida Jesenšek to previous | to last
14 25-Sep-2010 10:13 7.626 kB Anita Kazmer to previous | to last
13 21-Sep-2010 21:16 7.622 kB Peter Durco to previous | to last
12 21-Sep-2010 16:58 7.642 kB Forgács Tamás to previous | to last Amit főztél edd meg ==> Amit főztél, edd meg
11 17-Sep-2010 20:57 7.621 kB Anita Kazmer to previous | to last
10 17-Sep-2010 20:56 7.622 kB Anita Kazmer to previous | to last
9 08-Sep-2010 18:24 7.635 kB Peter Durco to previous | to last
8 23-Aug-2010 16:19 7.652 kB Peter Durco to previous | to last
7 08-Aug-2010 01:24 7.332 kB Peter Durco to previous | to last
6 08-Aug-2010 01:23 7.331 kB Peter Durco to previous | to last
5 08-Aug-2010 01:22 7.321 kB Peter Durco to previous | to last
4 08-Aug-2010 01:22 7.304 kB Peter Durco to previous | to last
3 29-Jul-2010 19:37 3.945 kB Peter Durco to previous | to last
2 28-Jul-2010 03:07 3.924 kB Peter Durco to previous | to last
1 07-Jun-2010 16:52 3.896 kB Peter Durco to last
«