Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-29) was last changed on 13-Jan-2011 17:37 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 16:26 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 23 changed one line
* [oko] Lemma: [oko]
* [oko|Search:skkomoko] Lemma: [oko|Search:sklemoko]
At line 25 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 27 changed one line
* [okno] Lemma: [okno]
* [okno|Search:skkomokno] Lemma: [okno|Search:sklemokno]
At line 29 changed one line
* [duše] Lemma: [duše]
* [duše|Search:skkomduše] Lemma: [duše|Search:sklemduše]
At line 34 changed one line
Príslovie opisuje skúsenosť, že pohľad do očí človeka môže veľa vypovedať o jeho [duševnom rozpoložení] a o [psychike]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie opisuje skúsenosť, že pohľad do očí človeka môže veľa vypovedať o jeho [duševnom rozpoložení|Search:skbegduševnom00rozpoložení] a o [psychike|Search:skbegpsychike]. [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 69 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 71 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 73 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
29 13-Jan-2011 17:37 10.629 kB Peter Durco to previous
28 27-Dec-2010 16:01 10.695 kB Brigita Kacjan to previous | to last
27 14-Dec-2010 14:36 10.66 kB Denis Helic to previous | to last
26 11-Oct-2010 23:39 10.235 kB Vida Jesenšek to previous | to last
25 25-Sep-2010 11:10 10.31 kB Anita Kazmer to previous | to last
24 19-Sep-2010 15:15 10.309 kB Anita Kazmer to previous | to last
23 19-Sep-2010 15:14 10.309 kB Anita Kazmer to previous | to last
22 13-Sep-2010 18:50 10.324 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije
21 13-Sep-2010 18:32 10.285 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Duh je voljan, ali meso je slabo
«