Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-14) was last changed on 15-Jan-2011 07:00 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 16:48 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 7 added one line
At line 11 changed 4 lines
[Doklad 1 | 1]
----
%%(display:none)
----
At line 16 changed 2 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es Übungen im Bedeutungsbereich [Zwei Seiten | Zwei Seiten Übungen].
At line 20 removed one line
%%
At line 41 changed one line
Príslovie vyjadruje upozornenie, že ľudia, ktoré sú spočiatku [nevýrazní|Search:skbegnevýrazní], [nepriebojní|Search:skbegnepriebojní] alebo [utlačovaní|Search:skbegutlačovaní], sa neskôr dočkajú úspechu a predbehnú tých, ktorí dosiahli [úspech|Search:skbegúspech] [rýchlo|Search:skbegrýchlo] a [ľahko|Search:skbegľahko]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje upozornenie, že ľudia, ktoré sú spočiatku [nevýrazní|Search:skbegnevýrazní], [nepriebojní|Search:skbegnepriebojní] alebo [utlačovaní|Search:skbegutlačovaní], sa neskôr dočkajú úspechu a predbehnú tých, ktorí dosiahli [úspech|Search:skbegúspech] [rýchlo|Search:skbegrýchlo] a [ľahko|Search:skbegľahko]. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ] \\
At line 162 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 15-Jan-2011 07:00 9.878 kB Peter Durco to previous
13 13-Jan-2011 18:03 9.877 kB Peter Durco to previous | to last
12 13-Jan-2011 18:03 9.88 kB Peter Durco to previous | to last
11 27-Dec-2010 16:13 9.949 kB Brigita Kacjan to previous | to last
10 14-Dec-2010 14:36 9.914 kB Denis Helic to previous | to last
9 25-Sep-2010 11:29 9.384 kB Anita Kazmer to previous | to last
8 23-Aug-2010 16:06 9.321 kB Peter Durco to previous | to last
7 14-Aug-2010 16:28 9.283 kB Peter Durco to previous | to last
6 14-Aug-2010 16:27 9.282 kB Peter Durco to previous | to last
5 14-Aug-2010 16:27 9.255 kB Peter Durco to previous | to last
4 14-Aug-2010 16:26 9.194 kB Peter Durco to previous | to last
3 29-Jul-2010 18:51 3.99 kB Peter Durco to previous | to last
2 28-Jul-2010 02:58 3.887 kB Peter Durco to previous | to last
1 07-Jun-2010 16:48 3.856 kB Peter Durco to last
«