Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-13) was last changed on 17-Aug-2010 00:51 by Libor Marek  

This page was created on 17-Aug-2010 00:26 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
Zvolte seznam přísloví ve svém jazyce:
Zvolte seznam přísloví v požadovaném jazyce:
At line 5 changed 5 lines
* [Němčina|Deutsch]
* [Slovinština|Slowenisch]
* [Slovenština|Slowakisch]
* [Čeština|Tschechisch]
* [Maďarština|Ungarisch]
* [Němčina|Sprichwort]
* [Slovinština|Sprichwort_si]
* [Slovenština|Sprichwort_sk]
* [Čeština|Sprichwort_cz]
* [Maďarština|Sprichwort_hu]
At line 16 changed one line
Přísloví je méžné najít také pomocí těchto seznamů:
Přísloví je možné najít také pomocí těchto seznamů:
At line 18 changed one line
* Deutsch
* Němčina:
**[Seznam všech lemmat | Lemmata]
**[Seznam všech komponent | Komponenten]
* Slovenština:
**[Seznam všech komponent | Komponenten_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 17-Aug-2010 00:51 0.44 kB Libor Marek to previous
12 17-Aug-2010 00:50 0.439 kB Libor Marek to previous | to last
11 17-Aug-2010 00:47 0.452 kB Libor Marek to previous | to last
10 17-Aug-2010 00:46 0.404 kB Libor Marek to previous | to last
9 17-Aug-2010 00:36 0.292 kB Libor Marek to previous | to last
8 17-Aug-2010 00:36 0.285 kB Libor Marek to previous | to last
7 17-Aug-2010 00:35 0.278 kB Libor Marek to previous | to last
6 17-Aug-2010 00:34 0.275 kB Libor Marek to previous | to last
5 17-Aug-2010 00:30 0.272 kB Libor Marek to previous | to last
4 17-Aug-2010 00:30 0.27 kB Libor Marek to previous | to last
3 17-Aug-2010 00:29 0.268 kB Libor Marek to previous | to last
2 17-Aug-2010 00:29 0.272 kB Libor Marek to previous | to last
1 17-Aug-2010 00:26 0.212 kB Libor Marek to last
«