Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-27) was last changed on 15-Jan-2011 06:17 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 18:41 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 7 lines
----
%%coolborder
!!! Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Zwei Seiten | Zwei Seiten Übungen].
%%
%%
At line 17 changed one line
* Slovinsky: [Vsaka slaba stvar je za nekaj dobra] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Jede schlechte Sache ist für etwas gut."\\ /%
* Slovinsky: [Kjer je sonce, je tudi senca]
At line 24 changed one line
* [všetko] Lemma: [všetko]
* [všetko|Search:skkomvšetko] Lemma: [všetko|Search:sklemvšetko]
At line 26 changed one line
* [má] Lemma: [mať]
* [má|Search:skkommá] Lemma: [mať|Search:sklemmať]
At line 28 changed one line
* [pre] Lemma: [pre]
* [pre|Search:skkompre] Lemma: [pre|Search:sklempre]
At line 30 changed one line
* [proti] Lemma: [proti]
* [proti|Search:skkomproti] Lemma: [proti|Search:sklemproti]
At line 35 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že každá vec má svoje [kladné aj záporné stránky].
Príslovie konštatuje fakt, že každá vec má svoje [kladné aj záporné stránky|Search:skbegkladné00aj00záporné00stránky].
At line 37 changed one line
Niekedy sa príslovím zdôrazňuje fakt, že nič nie je čierno-biele a aj [negatívne udalosti] môžu mať [pozitívne účinky]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Niekedy sa príslovím zdôrazňuje fakt, že nič nie je čierno-biele a aj [negatívne udalosti|Search:skbegnegatívne00udalosti] môžu mať [pozitívne účinky|Search:skbegpozitívne00účinky]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 43 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 70 changed one line
* [každý] Lemma: [každý]
* [každý|Search:skvkokaždý] Lemma: [každý|Search:skvlekaždý]
At line 72 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 74 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 157 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 163 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
27 15-Jan-2011 06:17 10.208 kB Peter Durco to previous
26 14-Jan-2011 09:48 10.207 kB Peter Durco to previous | to last
25 14-Jan-2011 09:48 10.28 kB Peter Durco to previous | to last
24 27-Dec-2010 17:05 10.289 kB Brigita Kacjan to previous | to last
23 14-Dec-2010 14:36 10.254 kB Vida Jesenšek to previous | to last
22 16-Nov-2010 22:35 9.846 kB Vida Jesenšek to previous | to last
21 08-Nov-2010 15:28 9.873 kB Denis Helic to previous | to last
«