Pregled pregovorov#

V interaktivnem delu projekta SprichWort najdete naloge, ki se nanašajo na spodnje pregovore v posameznih jezikih. V oklepaju na koncu pregovora je naveden pomen, na katerega se pregovor nanaša.Pregled nemških pregovorov

Pregled slovaških pregovorov

Pregled slovenskih pregovorov

Pregled čeških pregovorov

Pregled madžarskih pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«