Čo nechceš, aby ti robili iní, nerob im ani ty.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Egozentrismus (Egocentrizmus).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, že človek by sa mal voči iným správať tak, ako chce, aby sa iní správali voči nemu. V negatívnom variante vyjadruje príslovie upozornenie, že človek nemá robiť iným zle, aby sám nebol konfrontovaný rovnakým správaním voči nemu. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Čo chceš, aby ti iní robili, rob im aj ty a čo nechceš, aby ti iní robili, nerob im to ani ty. [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Ing. Vladimír Bajan Vek : 37 rokov Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická v Bratislave Kariéra: zakladateľ prvej súkromnej taxislužby v Bratislave pri Bytovom podniku IV, spoluzakladateľ Fun Rádia, od roku 1992 poslanec SNR za HZDS, neskôr v roku 1993 v NR SR za DU, od roku 1994 starosta Petržalky Stav: ženatý, traja synovia Záľuby: šport, folklór, ľudový tanec, Kréda: Slušnosť sa vypláca. Nerob to, čo nechceš, aby ti robili iní. Profit 1998/07

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Štipendium, z ktorého študuje, viazané je k teologickému štúdiu. A jemu by ani nebolo tak ľúto za ním. Veď je na tomto ústave kresťanskej lásky skoro horšie, ako bolo v Kremenci na gymnáziu. I tu sa intriguje. I tu zazerajú študenti jeden na druhého. Kde sa tu zachováva — miluj blížneho svojho ako seba samého, a čo nechceš, aby ti robili iní, nerob im ani ty? Načo sa to vlastne chystajú tu títo akademici — pracovať za kráľovstvo božie? Taký od zlosti vyžltnutý Voško, taký Mefisto ako Rudo Spaner — eh! Azda ten Jeno Gács je ešte najlepší medzi nimi! http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=515582103&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Svätý Štefan pozoroval Krista, všímal si jeho zázraky a všetko jeho počínanie, hlásal Pravdu, ktorú neodvolával, i keď sa vystavoval rôznym nebezpečenstvám. Presvedčil sa, že žije s Kristom, preto sa ničoho nebál. Vedel aj to, že všetko, čo máme veriť a robiť, aby sme boli spasení, nám zjavil Pán Ježiš. S týmito pravdami sa svätý Štefan oboznámil a rozhodol sa stať kresťanom. Nechcem tu vymenúvať všetko to, čo nám Boh skrze svojho Syna zjavil, ale si zapamätajme: Čo chceš, aby ti iní robili, rob im aj ty a čo nechceš, aby ti iní robili, nerob im to ani ty.“ Túto pravdu si ľahko zapamätáme, pridŕžajme sa jej. http://www.roznava.rcc.sk/roznava/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=7


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Zlaté pravidlo mravnosti. „Čo chceš aby robili tebe, rob aj ty druhým, čo nechceš, aby tebe robili, nerob ani ty im“. Toto pravidlo je známe vo vyspelých kultúrach a všade tvorí základ mravného kódexu. K morálnym pravidlám – morálke vedie etická výchova. Jej cieľom je formovanie zrelého človeka. http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/filozofia/30435/?print=1


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Mám 4,5 ročného chlapca. Snažím sa k nemu správať tak ako chcem aby sa správal on ku mne. Keď niečo od neho chcem poprosím ho alebo mu ponúknem pomoc. Nie je to vždy jednoduché, ale tá správna cesta je podľa mňa vždy zložitá. Samozrejme niekedy si neuvedomím a rozkazujem. Snažím sa tomu vyhýbať. Nemám rada keď ma niekto usmerňuje tak sa to snažím nerobiť ani manželovi ani malému. Držím sa pravidla:"Čo nechceš aby ti robili iný, nerob to im to ani ty." Neviem ako by sa vám páčilo, keby na vás niekto vrieskal aby ste urobili to a hento, potom že vám to strašne trvá... nehovorím o tom že deti nemajú mať hranice. Je pritom veľmi dôležité aby sme boli dôslední. Neustále vysvetľovali. http://www.rodinka.sk/index.php?id=114967

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

A práve pre tento druhý význam sa dve slová spojili a vzniklo slovko netiquette, po slovensky netiketa. A vzhľadom k tomu, že pre niektoré špecifické situácie na Internete ešte neexistujú príručky, niečo o netikete si povieme. V zásade platí pravidlo, ktoré sa využíva v bežnom živote, a síce: Čo nechceš, aby robili iní tebe, nerob ani ty iným. Bohužiaľ sa vo väčšine prípadov toto pravidlo porušuje. Súvisí to s tým, že Internet poskytuje užívateľovi predsa len najväčší pocit súkromia, a čo je hlavné –anonymity. Pocit, že nás nikto nevidí a nikto ani len nepočuje náš hlas, vie v niektorých prípadoch spraviť hotové divy. Človek si oveľa viac dovoľuje a nebojí sa povedať, resp. napísať veci, ktoré by bežne vôbec nenapísal. Na diskusných fórach či chatoch sú správcovia, ktorí dohliadajú na to, aby komunikácia medzi jednotlivými užívateľmi v miestnostiach prebiehala korektne a bezproblémovo. Horšie je to napríklad, čo sa týka e-mailov, pretože tie nikto necenzuruje. http://www.watel.sk/index.php/caste-otazky/15-skor-nez-zacneme-netiquette-alebo-netiketa-

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="necheš"] []* [word="robili"][]* [word="nerob"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«