Ne stori drugemu tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi.#

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da je potrebno z drugimi ravnati tako, kot želimo, da bi drugi ravnali z nami.
Pregovor izraža vodilo za spoštljivo in pošteno ravnanje v odnosu do drugih. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Pregovor je skladenjsko neustaljen.

Različice#

Oblikovne različice#

Ne stori drugemu tega, kar nočeš, da bi drugi storil tebi. [Zgled 6]

Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi. [Zgled 2]

Ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da drugi stori tebi. [Zgled 5]

Ne stôri drugim tistega, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi. [Zgled 3]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Poziv poudarja, da je treba svetovno demokracijo zgraditi na svetovnem etosu, na skupnih vrednotah, med katerimi so nedotakljivost človeškega življenja, spoštovanje človeškega dostojanstva, odgovornost do prihodnjih generacij in zlato pravilo vzajemnosti med človeškimi bitji: Ne stori drugemu tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi! FidaPLUS

[Zgled 2]
Starša me nista učila nič napačnega. Oče mi je vedno vcepljal v glavo: "Bodi poštena in odkrita do drugih, še najbolj pa do sebe." Nikoli mi nista solila pameti z raznimi nauki, vendar so se vrednote, strnjene v stavek: "Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi," kar same zapisale v mojo dušo. Kot rdeča nit mi je ta stavek dolgo časa preprečeval, da bi rešila sama sebe pred človekom, ki me je skoraj uničil. FidaPLUS

\
[Zgled 3]

Če bi si vsak državljan predpostavil vsaj najbolj osnovno življenjsko vodilo, da ne stôri drugim tistega, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi, bi vsak posameznik zagotovo lažje krotil svojo zlobo in zagotovo bi bilo med nami manj nasilja in manj hudobije. FidaPLUS

\

[Zgled 4]
O kakih zakramentih Jezus ni govoril nikoli, tudi ne o zakramentu sprave. Govoril pa je in učil o samospoznanju, globokem obžalovanju, o prošnji za odpuščanje ter odpuščenju in ne ponavljanju storjenih grehov. Lahko rečemu tudi, kar ne želiš, da storijo tebi, tega tudi ti ne stori drugim, ali drugače povedano, kar hočeš, da ti storijo drugi, jim stori ti prvi. FidaPLUS

\
[Zgled 5]
Ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da drugi stori tebi! Tale modrost ni nikakršna moja domislica in ne novost; pravzaprav gre za temeljno pravilo življenja in do njega so se dokopale še čisto vse religije z dolgim stažem, le malce drugače ga formulirajo. Razumevanje zapovedi ima neverjetne posledice; med drugim to, da preostalih devet sploh ne potrebujete. FidaPLUS

\
[Zgled 6]
Mladoletniki so izvrševalci kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovih svoboščin, zdravja, premoženja, torej prekrškov, ki se navezujejo na univerzalne vrednote, povzete že v svetem pismu, kot so: ne kradi, ne laži, ne stori drugemu tega, kar nočeš, da bi drugi storil tebi. FidaPLUS

\

Iskanje zgledov v korpusih#


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«