Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak. #

Nem túl gyakori fordulat a magyarban. Az igehasználat és a tagmondatsorend tekintetében több variánsa is van, l. a példákat.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy másokat is úgy kezeljünk, ahogy mi szeretnénk, ha kezelnének bennünket, illetve hogy ne tegyünk másokkal olyat, amit nem szeretnénk, ha velünk tennének. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Amit nem akarsz magadnak, ne akard másnak. [Példa 2]

Ne tedd másnak, amit nem kívánsz magadnak. [Példa 3]

Ne tedd másnak, amit magadnak nem kívánsz. [Példa 4]


Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Helvétius nem is különíti el a főhatalmat és a tanácsadó apparátust, hanem az üldözöttből üldözővé átlényegülő egyházak esetében is a mozgató logika felderítése izgatja, amelyet - makacs materialista lévén - nem morális, eszmei, metafizikai indítékokban keres, hanem az érdekben lel meg. Az 1769-es, de csak a szerző halála után, 1772-ben megjelent De l’homme itt következő passzusa a szólásszabadság problémájának első, önáltatás, valamint jogi és etikai misztifikáció nélkül, őszintén, racionálisan előadott foglalata. Az alfejezet sokat mondó címe: " Az érdek nap mint nap arra indít, hogy tagadjuk ezt az életigazságot: Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak! "Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Sajtó és szabadság; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1986

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
A bíró természetesen éppen ezért választotta ezt a fajta zenekúrát, és persze azért, hogy megtanítsa a hangoskodót arra: amit nem akarsz magadnak, ne akard másnak.Hajdú-Bihari Napló; Cím: Polkára ítélte a bíróság; Dátum: 2001/09/06

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
1947._február_1. - Pavol Jantausch nagyszombati püspök memorandummal fordul Edvard Beneś köztársasági elnökhöz, Jan Masaryk külügyminiszterhez és a Szlovák Nemzeti Tanácshoz, melyben a Szlovák Katolikus Püspöki Kar nevében a szlovákiai magyarok csehországi deportálása ellen tiltakozik: " A toborzást olyan módon végzik, amellyel nem értek egyet sem úgy, mint az érintett terület egyházi elöljárója, sem mint az ország állampolgára. " A törvény betartását kéri, mivel a 88/1945/88. sz. elnöki dekrétum, amelyre hivatkozva a " toborzást " végzik, nem ad lehetoséget egész családok, köztük aggastyánok, terhes nok és gyermekek eroszakos elhurcolására és a deportáltak vagyonának elkobzására. A püspök szerint a magyarok zöme nyugodtan várta Csehszlovákia felújítását, s ha némelyek közülük buntettet követtek el, " még nem következik, hogy vád alá kell helyezni az egész nemzetet, nemzetcsoportot, kisebbséget ". Az emberségesség és igazságosság elvének betartására kéri az ország vezetoit: " Ne tedd másnak, amit nem kívánsz magadnak. "Régió: szlovákiai; Stílusréteg: tudományos; Cím: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája ( 1947-1949 ); Szerző: Popély Árpád

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Mit tegyünk? Álljunk le vitatkozni ezzel a gyűlöletbeszéddel? Vitatkozni nem érdemes. De azt elmondhatjuk, hogy nincs más védelmünk, csak a józan ész, a racionalizmus, a körültekintő alaposság és a higgadt mérlegelés; nincs más zsinórmértékünk, mint az az ősi erkölcsi parancsolat, amely így szól: ne tedd másnak, amit magadnak nem kívánsz; nincs más menedékünk, mint Jézusnak ez a mondata: úgy szeresd magadat, mint a felebarátodat.Népszava; Cím: A szabad világ ígérete; Dátum: 2001/09/22


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«