Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že bychom se měli k ostatním lidem chovat tak, jak bychom my sami chtěli, aby se s námi jednalo. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často vyskytuje v aktuálních obměnách. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Co nechceš sám , nedělej jinému [Doklad 3]
Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě. [Doklad 4]
Nečiň jinému to, co nechceš, aby bylo činěno tobě. [Doklad 5]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Doba státoprávních ohrazení, historických práv a podobných antikvovaných veteší je, doufám, za námi. Míchat si smažená vejce na evropském požáru, to jsou balkánské způsoby. Ostatně, starší generace si ještě pamatuje ze školního náboženství biblickou moudrost: co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Je v zájmu Československa jakákoliv změna evropských hranic? Lidové noviny, č. 302/1991

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Těmito slovy V. Havel jistě nemluví z duše mnoha našich výbojných radikálů, mluví však v duchu demokracie. Jedno známé rčení má totiž i politickou podobu: nečiň opozici, co nechceš, aby opozice činila tobě, až se role vymění. I ti naši dnešní hluční budou jednou opozicí a potom také nebudou chtít být souzeni ještě před vlastním činem. Lidové noviny, č. 247/1993

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Kdybych měl popsat ekologické snahy z hlediska křesťana, tak odpovídají zásadě "co nechceš sám, nedělej jinému", což je sám o sobě dost silný argument a není v tom třeba hledat uctívání Slunce či Měsíce. Ale právě výše zmínění lidé u nás nejsou, je jich obecně málo. Respekt, č. 33/1993

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

A potom vstal dalajlama a dal nám je. I bohoslužba za Dianu měla toto společné minimum, které se může zdát naivní a neurčité -- láska a soucit. Helmut Schmidt shrnul "společně sdílené minimum" do jakéhosi přikázání: Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě. Tohle úsloví mi často říkala moje babička. Všichni je známe, vy přece také. Potřebujeme konference, abychom se dozvěděli. co už víme? Poslední věc, kterou svět potřebuje, je další konference. Potřebuje ji asi jako mrtvý zimník. Respekt, č. 39/1997

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

LIBERÁLNÍ POLITIK Jan Ruml je přesvědčen, že politika není jen o dobytí moci, ale také o hodnotách. Liberalismus podle něho člověka vyzývá k úsilí o tvorbu životního prostoru omezeného jen Kantovým kategorickým imperativem "nečiň jinému to, co nechceš, aby bylo činěno tobě". Nikoliv státem. Ten má být podle jeho představ silný jen v působnosti svěřených mu pravomocí. Maximum kompetencí má být postoupeno na samosprávné orgány tak, aby občané o svých záležitostech rozhodovali na místě a bez byrokratických překážek. Lidové noviny - Magazín, č. 6/1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
co nechceš


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«