Šedá je teorie a zelený je strom života. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že teoretické znalosti a přípravy - jakkoli mohou být precizní a rozsáhlé - ještě nezaručují úspěch nebo uskutečnění v praxi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se objevuje v transformované podobě a v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2] [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Šedá každá teorie, zatímco strom života se zelená. [Doklad 4]
Šedá je (však) teorie, zelený strom života. [Doklad 5]
Šedá je všechna teorie a zelený strom života. [Doklad 6]
Šedá (jest) teorie/theorie. [Doklad 7]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvedeno jako citát z Goetha. [Doklad 8]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Problém by se podle mne dal vyřešit ujednáním v kolektivní smlouvě a nemusel by být řešen zákonem. "Anna Čurdová k tomu dodává : "Ano, pokud by kolektivní smlouva byla respektována všemi zaměstnavateli včetně těch, u kterých odborová organizace není. Ale šedá je teorie a zelený je strom života. Skutečnost je taková, že je zde porušován Zákoník práce a zájmy spotřebitelské a konzumní společnosti jsou nadřazovány nad svobodu občana." Ve dnech státních svátků jsou otevřené obchody plné zákazníků. Deníky Moravia, 23. 12. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Jedna novelizace stíhá druhou, je nutno se orientovat v řadě dalších a dalších změn tu většího, tu menšího rozsahu. Přísloví o šedé teorii a zeleném stromu života platí pro každý zákon a pro tento dvojnásob. Zákon jaksi stále dohání praxi. Na změny v zákoně o daních z příjmů i v jeho výkladech reaguje publikace Aktuální problémy zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Pragoeduca, 1998). Hospodářské noviny, 3. 2. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Podobných her a tvůrčích činností najdete v knize manželů Bennettových ještě 364 - tedy na každý den v roce jednu. Sbírka je to úctyhodná. O tom, že nezůstává jen šedou teorií na papíře, svědčí fakt, že v jejich domově, který autoři sdílejí se dvěma dětmi, zůstává televizor uzavřen ve skříni. Pro klid rodičů a radost dětí Kličku zvládnou zřejmě jen děti od sousedů... Mladá fronta DNES, 24. 10. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Grégr zahradníkem Glosa Zemanova vláda má jedno sympatické heslo: neúspěšní manažeři krachujících polostátních firem nemají nárok na horentní platy. Avšak šedá každá teorie, zatímco strom života se zelená. Přinejmenším se "zelená" ministrovi průmyslu Grégrovi. Za dobu, kdy huntoval státem částečně vlastněnou Destu Děčín, si nechal vyplatit odměnu vpravdě královskou - čítající dvacet čtyři tisíc korun za každý odpracovaný den. Lidové noviny, č. 104/1999

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Lidé by měli před důležitým ekonomickým rozhodnutím své peněžní fondy sloučit, odhadnout pravděpodobnost výsledného zisku, odolat vábení okamžitého uspokojení a spíše nastavit druhou tvář než vydávat peníze na to, aby své nepřátele poškodili. Šedá je však teorie, zelený strom života, lidé nejsou chodící principy ekonomické racionality, tudíž teorie ekonomická, vzhůru do náručí matky psychologie, neb má být pro ekonomii tím, čím je fyzika pro chemii. Pravil Camerer. Hospodářské noviny, 18. 2. 2000
[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Bude to brzo dvě stě let od doby, co Goethe ve slavném Faustovi ústy Mefista varova: Šedá je všechna teorie a zlatý strom života se zelená... Co kdybychom zvážili tuto moudrost a podle ní v ekonomice také jednali? Obilí: Zemědělci ve výhodné pozici V letošním roce určují cenu obilí na trhu zemědělci a neměli by se toho bát... Hospodářské noviny, 7. 9. 2000

[Doklad 7] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Mimochodem, jím tolik podporovaný panslavismus se věru vydařil, že...) Zakázat přístup k informacím o zlu z první ruky je velká chyba, - neboť zakázané ovoce chutná nejlépe. Dlužno však dávat k dispozici zároveň i oponenturu. Šedá jest teorie. Zvát na vystoupení před studenty sociálních věd někoho, koho sám považuji a prohlašuji za nebezpečného, je projev abstraktního, nezúčastněného akademického intelektuálského myšlení, nepokrytecky "nad věcí". V praxi to může být i hazard. Britské listy, 14. 5. 2001

[Doklad 8] (Odstavec Typické užití v textu):

Dále jsem přednášela pro školy, lékaře, spolky, krajské prokurátory či zemědělské podniky. Při práci jsem si neustále připomínala výrok německého spisovatele a přírodovědce J. W. Goetha: Šedá je každá teorie, stále zelený je strom věčného života." Při příležitosti otevření nové expozice "Třeboňsko - krajina a lidé" se Dagmar Dykyjová setkala s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Na záběru naslouchají slavnostním projevům. Deníky Bohemia, 29. 4. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="šedý"]{0,3}[lemma="teorie"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«