A nemesség kötelez. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az előkelő társadalmi réteghez való tartozás, a társadalmi rang, a cím egy bizonyos életmódra, életstílusra ill. megfelelő magatartásra, viselkedésre kötelez Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondást néha ironikusan is használják. Emellett gyakran szerepel együtt francia eredetijével is (Noblesse oblige, l. az alakváltozatoknál).

Variánsok#

Alakváltozatok#

Noblesse oblige. Ez voltaképpen nem is alakváltozat, hanem a kifejezés francia eredetije. A francia maxima Pierre Marc Gaston Duc de Lévis márki 1808-ban megjelent „Maximes et réflexions sur différentes sujets de morale et de politique" című munkájából való."

Komponensek cseréje#

Variánskomponensek#

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Abschnitt Közmondás):
Nem mindenki üti el tréfával a kérdést, már csak azért sem, mert az eltérő életutak ellenére e kései utódok többnyire elfogadják, hogy a nemesség kötelez. Viselkedési normát jelent, egy bizonyos - a gyermekekre is átörökítendő - tartást, azt, hogy a családra, a névre nem szabad szégyent hozni, a lehetőségekhez képest az elesettebbeket fel kell karolni. Népszabadság; Cím: Kék vér; Szerző: Szászi Júlia; Dátum: 2001/01/6

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek)):
Habsburg Károly december első napjaiban még egyszerűen csak marhaságnak minősítette a gyanúját is annak, hogy neki bármilyen köze lett volna a World Visionhoz, illetve hogy a személyi összefonódások révén az éhező gyermekek helyett az ő kampányát segélyezték volna. Amikor azonban egy 200 ezer schillinges tételről kiderült, hogy az a Páneurópai Uniónál landolt, a titkon a magyar trónról is álmodó Károly - a nemesség kötelez! - azt ígérte, hogy mellényzsebből és kamatostól fizet. Sőt, ő kérte fel a tekintélyes KPMG könyvvizsgálót a számlák ellenőrzésére. Nagylelkűsége akkor hagyott alább, amikor a szakértők kimutatták, hogy a World Vision 640 ezer schillinggel Károly vízióit finanszírozta feltupírozott nyomdaszámlákkal, hamis költségelszámolásokkal. Például olyan áron vettek bérbe a Páneurópai Uniótól egy alig használt termet, amiből akár a Hotel Bristolban is ülésezhettek volna a harmadik világgal együttérzők. Heti Világgazdaság; Cím: Habsburg Károly botránya; Dátum: 1998/12/19

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek)):
A nemesség kötelez, tartották e történelmi családoknál: a cím öröklődik, a nemességet azonban mindig meg kell szerezni. Az üldöztetések korában a kitelepítettek, börtönbe zártak döntő többsége igazán megállta a helyét. Erkölcsi tartásuk ott is rangot adott nekik, nem a származásukból, hanem egyéniségükből adódott. Hallottam Károlyi lányt, aki erdészeti segédmunkásként bizony nem gyűlölettel, hanem szeretettel beszélt a munkájáról... Magyar Nemzet; Cím: Az arisztokrácia szerepe a mai társadalomban; Szerző: Zichy László; Dátum: 1998/01/16

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek)):
Így aztán, aki nem képes sikeres üzletemberré válni, és kénytelen állami hivatalt vállalni, húzza meg magát, ne éljen vissza a pozíciójából adódó lehetőségekkel, ne engedjen a kísértésnek. A nemesség kötelez - tartja a mondás. Mai szóhasználattal ennek időszerűsített változata olyanformán hangzana, hogy aki politikai vagy társadalmi funkciót vállal, köteles szerényen élni. Nem engedhet a kísértésnek, s ha mézzel jár, nem nyalhatja meg az ujját. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Cím: Arányok; Szerző: Németh Júlia; Dátum: 1997/13/05

[Példa 5] (Abschnitt Sajátos használat):
Ez utóbbiak már a későbbi " úri " erényeket, a gentleman nagyvonalúságát, önzetlenségét előlegezik meg sajátos formában. Az arisztokratikus lovagi ideálban az üzleti szellemnek, a gazdasági racionalizmusnak még nyoma sincs. A "nemesség kötelez" ( noblesse oblige ) elve hatja át ezt a szemléletmódot, s ez a kétkezi munka megvetésében, a pazarlás iránti hajlamban, a reprezentálás szeretetében nyilvánul meg. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Neveléstörténet; Szerző: Pukánszky Béla, Németh András; Dátum: 1998

[Példa 6] (Abschnitt Sajátos használat):
Értékelésemet - amelynek a summázata tehát az, hogy mi üdvözöljük és természetesen megszavazzuk ezt az országgyűlési határozati javaslatot - azzal szeretném befejezni, hogy van egy francia közmondás: noblesse oblige - a nemesség kötelez. Remélem, hogy hazánkat - a mai igen nehéz helyzetében is - ez az OECD-tagság arra fogja ilyen értelemben kötelezni, hogy előbbre lépjünk az ország lakossága életszínvonalának mielőbbi javítása érdekében is. Országgyűlési Napló; Szerző: CSÉPE BÉLA , a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjának vezérszónoka :; Dátum: 1996/04/23

[Példa 7] (Abschnitt Sajátos használat):
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság soraiban bőven vannak főrangúak: hercegek, grófok. Azt mondják, a nemesség kötelez. NOBlesse oblige. De mire? Ha jól emlékszünk, nem a baksis kikövetelésére, a sumákolásra, egymás bűneinek takargatására. Népszava; Cím: NOBlesse oblige ?; Dátum: 1999/01/11 A példában szójáték található: a kifejezés eredeti francia válozatában szereplő noblesse 'nemesség' szót a szerző a NOBlesse alakra cseréli, beleszőve a NOB, azaz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nevét.

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«