A törvény nem tudása/ismerése nem mentesít (a felelősség alól). #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy ha valami szabálytalanságot, bűnt követünk el, nem hivatkozhatunk arra, hogy nem ismertük a szabályt. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Ki felel, ha a könyvek között propagandaanyag is van?; Miért gyűjt a magyar-román baráti társaság szlovák könyveket? - záporoztak a kérdések, miközben az idő telt, türelmünk egyre fogyott, s minden összezavarodott körülöttünk. A könyvadomány határon történő átjutása közel hét órát vett igénybe, s bár még csak enni sem volt időnk, elköltöttünk több mint 400 ezer lejt. Mire lepakoltuk a szállítmányt, százszor is megfogadtam magamban, hogy én bizony többet soha senkiért és semmiért egy szalmaszálat sem teszek keresztbe, csak úgy kedvtelésképpen, civil túlbuzgóságból. Hát még amikor megtudtam, hogy a határon történő többórás kukacoskodás nem is volt vámellenőrzés, csak a tranzit engedély megadása, így mivel nem jelentkeztem 24 órán belül az aradi vámnál, törvénybe ütköző cselekedetet követtem el, és vagy lepengetek több százezer lejes büntetést, vagy a bíróságon felelek meggondolatlan tettemért! Ha megnyílt volna lábam előtt a föld, akkor sem képedtem volna jobban el, mint illetékes kaján megjegyzése hallatán: " A törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól ". Egyetértek! Most aztán tényleg oda a civil kurázsim, inamba szállt a bátorság. Ezentúl a törvények tanulmányozásával fogok szórakozni, s ha már mind a betéve, akkor nekiállok megkeresni a kiskapukat, mert azt meg a gyakorlatból tapasztalom, hogy nélkülök akkor sem boldogulnék, ha magam lennék a római jog hús - vér megtestesítője. Kedv, remények, barátok Isten veletek Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Oda a civil kurázsim !; Szerző: CUCURUZAN ILONA ,; Dátum: 1999/30/12

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Kedves Tamas! Orwell írta: az egyenlők között vannak egyenlőbbek. A mai BTK meg olyat ír, hogy a törvény nem tudása nem mentesít a következmények alól. Márpedig azt ebben az országban mindenki tudja, hogy az aranyékszerek árusítás állami monopólium. Ha Pelikán ennyire hülye, akkor nem való rendőrnek! Ha pedig ( márpedig ) tudta, akkor tessék pont úgy bevarrni, mint a mezei orgazdákat. Esetleg jobban, mert visszaélt a beosztásával. Index Fórum; Szerző: csutak; Dátum: 1999/09/25

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ebből következően: a magyar államkincstár adóvesztesége csaknem 4 milliárd dollárt tett ki! A legutóbbi években, tekintettel arra, hogy növekedésnek indult a gazdaság, ezek a veszteségek - feltehetően - tovább nőttek. Adóelkerülés és adócsalás Az adóelkerülés nem feltétlenül adócsalás; e fogalomba beletartoznak az " adómegúszás " legális ( a törvényes adószabályozáson alapuló ) esetei, valamint - véleményünk szerint - azok az esetek is, amikor a polgár vagy a cég azért nem fizet adót, mert nem tud adófizetési kötelezettségéről. ( Persze erre is igaz: a törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól! ) Az adócsalás esete áll fenn, ha az adójogszabályokat tudatosan megsértjük. Ennek tipikus esete egyebek között az álfoglalkoztatás ( például csökkent munkaképességű dolgozók színlelt foglalkoztatása alapján állami támogatás igénybevétele ), az adóvisszaigénylés fiktív számlák alapján ( ez volt 1999-ben a " slágerbűncselekmény " az adózásban ) és a feketefizetés ( a fizetés a minimálbér szintjén mozog, emellett a dolgozó " zsebből zsebbe " kap " fizetéskiegészítést ", olyan pénzt, ami után sem ő, sem a cége nem adózik ). Ellenszer: a vagyonbevallás? A legutóbbi évtizedekben, években, külföldön és idehaza egyaránt számos elképzelés látott napvilágot a rejtett gazdaság és az adócsalások " leküzdésére ". Élet és Tudomány; Dátum: 2000

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az idei nyár kikerülhetetlen tényeként áll előttünk, hogy a július világméretekben a legmelegebb hónap volt a rendszeres feljegyzések kezdete óta. Az év első hat hónapja is megdöntötte a rá jutó havi világrekordot. Nincsen többé mód e tények figyelemen kívül hagyására; mindannyiunknak ki kell alakítanunk a hozzájuk való viszonyunkat. További döntéseinknél, állásfoglalásainknál, érdekeink számbavételénél, életmódunk formálásánál tekintettel kell lennünk a szempontra: hogyan aránylik életvitelünk a Föld általános felmelegedéséhez, mennyiben járul hozzá e folyamat további gyorsulásához. A jogból tudjuk, a törvény nem ismerete nem mentesít a következmények alól. Az általános felmelegedés tényének nem ismerete mostantól nem hivatkozási alap a kiváltott következmények terhe alól. A versenyt lefújták, az eredményt kihirdették. A gazdaság, a növekedés, az ipari-technikai civilizáció csatát vesztett az általános felmelegedés folyamatával szemben. Mostantól csak remélhetjük, hogy a háborút majd mégis mi nyerjük meg; ha mindent megteszünk is, még két-háromszáz év, mire a döntő ütközet kimenetele eldől. Magyar Hírlap; Cím: Zágoni Miklós : A bajt , ami ránk vár , mi hozzuk magunkra; Dátum: 1998/08/29

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Három évvel ezelőtt munkaviszonyba léptem Magyarországon. Nemrégiben értesítettek arról, hogy munkaviszonyomat megszüntetik, ezért az itteni munkaügyi hivatalhoz fordultam segély reményében, ahol közölték, mivel nem fizettem a havi 90 koronát, a segény nem jár. A kedves levélírót semmi jóval nem kecsegtethetem, és a törvény nem ismerete ez esetben sem mentesít. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: TANÁCSADÓ; Szerző: BERNÁTH SZILVIA; Dátum: 2001/07/19

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Erdős Tamás ügyész perbeszédében arra való tekintettel, hogy a kártérítés adómentes, indítványozta: a bíróság Palotás Jánost mentse fel az első vádpont alól. Emlékeztetett rá, hogy a második vádpontot már az előző tárgyalási napon elejtette, viszont a harmadik vádpontnál a jogszabályban előírt forrásadónál 67 millió forinttal kevesebb megfizetése miatt, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést és pénz mellékbüntetést indítványozott. Bárándy Péter védői perbeszédében azt fejtegette, hogy a harmadik vádpontban megnevezett adóhiányért miért nem állapítható meg Palotás János büntetőjogi felelőssége. Hangoztatta: az adóigazgatási jogszabályokra nem vonatkozik az a bünetőjogban közismert elv, miszerint a törvény nem tudása nem mentesít. Ugyanis a büntető törvénykönyv paragrafusai mögött erkölcsi tartalom van, míg az igazgatási szabályokról ez nem mondható el. Magyar Nemzet; Cím: Csepi Lajos tanúvallomást tett; Szerző: ( g. l. ); Dátum: 1998/01/17


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«