This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Doma není nikdo prorokem.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na fakt, že člověku nestačí k životu a ke spokojenosti jenom materiální statky, neobejde se bez společenských a kulturních hodnot. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
I žena to v takové situaci nemá jednoduché. Všichni jí mohou závidět, celé okolí a především její muž, skvělý to zaopatřovatel, očekává , že musí být šťastná. Co má však dělat, když se tak necítí? Nejen chlebem živ je člověk. Ženy, které jsou celoživotně více orientovány na emoce a vztahy, nejsou často ani tak nešťastné z nedostatku peněz jako z nedostatku blízkého a láskyplného vztahu. V tom je zdroj mnoha nedorozumění mezi muži a ženami. Právo, 7. 8. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
nejen chlebem


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«