Nemcsak kenyérrel él az ember. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az embernek nemcsak anyagi szükségletei vannak. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A kifejezés bibliai idézet (Máté 4: 4).


Variánsok#

Alakváltozatok#

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem igével is. [Példa 7] [Példa 8] Ein optionaler Kommentar
Ez a kifejezés erdetibb, teljesebb változata, de a rövidebb forma a gyakoribb.

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Igaz: a pénztárcájához mérten ez a szerény bokréta is sokba került. Vége felé járt a hónap, nyugdíjig fillérre ki volt számolva a pénze. A következő napokban bizony takarékoskodni kell, s ha a most kiadott pénz megvolna, akkor is szűkebbre kellene fognia a következőkben az étkezését. De ezt a gondolatot sem engedte eluralkodni a nehezen megszerzett kis csokor szerezte örömén. Elvégre... nemcsak kenyérrel él az ember. Régió: kárpátaljai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Nemcsak kenyérrel ...; Szerző: Balla László; Dátum: 2003/01/20

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Koncz feküdt a konyha kövén hanyatt, eszméletlenül. Amit megevett, azt ki is okádta. A két műremekből csupán tépett héjdarabok maradtak az asztalon. Részeg disznó, korholta az orvos, miután magához térítette. Nem csak kenyérrel él az ember, motyogta Koncz, cserepes ajka réveteg vigyorba rándult. A mentős nem értette: Mi van? Semmi... – Koncz lehunyta a szemét. Nagyapa kedvelte a bibliai idézeteket, ez is tőle való. De ő mindig hozzáfűzte: attól függ, melyik ember.Népszabadság 1998/08/19., 27

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
És hogy zarándok, a te népednek megadatott a világ eljövendő Szabadságának öröksége. S ahogyan Krisztus Lázárt támasztotta föl elsőül, úgy fogja feltámasztani a Lázár-népet, a lengyelt. S te, lengyel zarándok, ki gazdag voltál hajdan, s ma szegény vagy, örülj, mert ez jó. És tudásod volt hajdan, s most mire sem mégy vele, és ez jó. S ne keresd idegen hercegek, hivatalok védszárnyát, mert nemcsak kenyérrel él az ember. És a kenyér, mit az idegenek adni bírnak, méreg. És Voltaire, Hegel, Guizot, Cousin üres malmok.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Jövevény; Szerző: Spiró György; Dátum: ---1990

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Nyilván azoknak, akik olcsón és könnyen óhajtottak tulajdonhoz jutni - de ez nem a belső restrikciós politikával megnyomorgatott magyar vállalkozó volt. Lemondtunk egy álomról. Egy álomról, hogy hidat építhetünk a múlt és a jövő, két rendszer, három-négy kormányzat között. Lemondtunk arról a lehetőségről, hogy gyorsítsuk Magyarország felzárkózását, hogy a magyarságtudatot erősítsük. A kormány nem hallott soha arról, hogy az ember nemcsak kenyérrel él? Nemcsak az egyénnek, hanem a nemzetnek is szüksége van álmokra, megvalósítható álmokra, hogy könnyebben élje meg a jövőt. Nem lett volna jó egy sok okból örömtelen rendszerváltás után ezen a héten egy közösen, nemzeti összefogással megvalósított cél teljesítését ünnepelni az expómegnyitás után? Nagy kár. Sokszor vesztettünk csatát a magyar történelem során - ez is azok közé tartozik -, de azért nem adjuk fel a jövőben sem. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. KÁDÁR BÉLA ( MDF ) :; Dátum: 1996/05/07

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Iskolák, kórházak + kultúra teremtése. Amit az évszázadokon keresztül dézsma ( FBI ) címén oda fizettek elődeink, abból a pénzből állnak ma templomaink, iskoláink, stb. Még egy dolgot hadd említsek: az egyházak a társadalom önszerveződésének is lehetséges keretet adnak ( persze nemcsak ők, támogassanak más civil szervezeteket is ). Amit polgári életformán értünk annak az egyházak is alkotó részesei. Tényleg nemcsak kenyérrel él az ember: higgyétek el, ha a közéletnek, kultúrának, tradíciónak ez a része elsorvadna - márpedig állami támogatás nélkül az történnék - azzal mindenki szegényebb lenne. Ahogy pl. az esztergomi Keresztény Múzeum is mindenkié. És még sok más érték. Index Fórum; Szerző: Előzékeny Géza; Dátum: 1999/02/20

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Előbb a megszenvedett tapasztalás, s csak aztán a már egyéni szenvedélytől mentes általánosítások. A puha diktatúra behatárolt létezésében valahogy kézzelfogható lett a szellemi hiány. Tapinthatóan érezhető volt, ha itt-ott, kisebb csoportokban, irodalom ürügyén, összejöttek. Saját szellemi ügyemet képviselhetőként éltem meg, közös szomjúságként a saját szomjamat. A " nemcsak kenyérrel él az ember " mintha belső igénnyé erősödött volna. A súllyal telített Ige és a könnyű, üres szólam megkülönböztethetően elvált egymástól. A " szegény Magyarország, édes hazám " jelentésteli indulatot hordozott, mert alig-kimondható volt, hangoztatása egzisztenciális kockázattal járt. Az eszme " bujdosáskor " mindig tisztább, mint amikor hatalomra jut - mert ilyenkor óhatatlanul elszabadulnak a túlzások is, s ezek aztán a legnemesebb eszmét is képesek negativitásba fordítani. Bár azt nem tudtam, megérem -e, de azt biztosan tudtam, ha változik a rendszer, annak valódi szellemi alapokra kéne támaszkodnia - és valóban újnak kéne lennie. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Perc-emberkék dáridója; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1996

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Az ölembe gyűjtöttem a könyveimet mind, ami csak volt, s úgy teli öllel odaállottam a páter-gvárgyián elé. - Hiszen neked egész könyvtárad van! - mondta. - Megtanultam volt a Bibliát - feleltem. - Mire nézve? - Arra nézve, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem igével is. - Lám, milyen igéid vannak? Amíg így váltogattuk a szót, magamban sorrendet csináltam a könyvekre nézve. Úgy gondoltam, hogy a legjavát hátul hagyom, ahogy a testi táplálkozásnál is szoktam. Kiválasztottam A hős fiúk - at, és odaadtam.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ábel; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1993

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Isten fejet hajt saját teremtése előtt: tiszteli benne az általa alkotott, átmeneti kényszerűségeket. Jézus a mindennapi étkezés alkalmát nem becsüli le: a természetes éhséget természetes kenyérrel csillapítja. A kiegyenlítés szavait, amelyeket Jézus Krisztus a kísértőnek felel, Máté jegyzi fel ( 4,4 ). A mérleg nyelvét pontosra húzó, általánosításában is egyszerű szavakat: "... nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. " Nemcsak... hanem. Is. A létet nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is fenn kell tartani. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az együttlét - A töve és a gallya; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1997


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«