Gliha vkup štriha. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo lastnost ljudi, da se družijo predvsem s sebi podobnimi. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]
Pregovor je sopomenka pregovora Enaki ptiči skupaj letijo / Iste sorte ptiči skup letijo.

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Tista je šele seme! Čisto od malih nog jo poznam, veliko sva bili skupaj, skoraj več kot z Marjano. Sem že slišala, da se družita, ne čudim se temu. Gliha vkup štriha, so rekli stari ljudje. In ti dve tički pač spadata skupaj, ena je bolj nabrita kot druga, ena ima več masla na glavi, druga več izkušenj z dedci, marsikaj bi lahko povedala, če bi le hotela. FidaPLUS

[Zgled 2]
Spet moram pripomniti, kar je tako ali tako očitno: nič niste napisali o sebi, niti tega, kar je za razlago teh sanj bistveno - ste morda tudi sami glasbenik, po možnosti violinist, ali pa ste kdaj vsaj obiskovali glasbeno šolo in imate določeno glasbeno izobrazbo? To bi bil najbolj preprost odgovor na vprašanje, zakaj sanje komunicirajo z vami skozi glasbene simbole. Ker pa so bili vsi prijatelji iz vaše družbe glasbeniki, bom to vzela kot dober namig in po stari slovenski modrosti, da "gliha vkup štriha", naredila predpostavko, da je tudi vaše zanimanje vendarle tesno povezano z glasbo... FidaPLUS

[Zgled 3]
Res je, vedno več je takšnih, ki želijo pomagati po svojih močeh, in lahko bi preprosto rekli; 'gliha vkup štriha' - torej nekako se najdemo. In če nas ljudje razumejo in podpirajo, iz tega črpamo novo moč in energijo, ne gledamo na uro, na vreme, na dopust..., tej dejavnosti smo se z ljubeznijo predali in na koncu je zanimivo, da niti nisi utrujen, če delaš z veseljem. FidaPLUS

[Zgled 4]
Namerno ali nenamerno prebijanje časa z ljudmi, ki jih zanimajo podobne stvari kot vas, je eden najmočnejših dejavnikov razvijanja psi. Večina kultur zanemarja ali zanika pomen in uporabo desne možganske hemisfere, zato je nujno, da ste v družbi ljudi, ki imajo na te stvari podoben pogled kot vi. Lahko bi rekli, da v tem primeru "gliha vkup štriha" in da nas naravno vleče k ljudem, ki se tudi ukvarjajo s tako ali drugačno obliko razvijanja psi. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#


V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
gliha_vkup

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«