(A) hasonló a hasonlónak örül. #

A közmondás előfordul az első komponens előtti névelővel, de névelőtlenül is.
A kifejezés egy régi latin mondás (Similis simile gaudet) magyar fordítása.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az azonos típusú emberek könnyen megértik egymást, illetve gyakran közös csoportokat alkotnak. Gyakran pejoratív értelmű. Ilyen, többnyire rosszalló használatban a magyarban a Zsák a foltját megtalálja kifejezés is használatos
[Példa 1] [Példa 2] [Példa 3]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

(A) hasonló a hasonlónak örvend. [Példa 6]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Sajnos ronda és aljas az ügy. Szabó Endre mezőberényi esperes az egyházközség által kitiltatott Dobozról. Lelkészként nemkívánatos személynek minősíttetett. Esperesi tevékenységében természetesen a dobozi törvénytisztelő gyülekezet soha és sehol nem akadályozta a baloldali szellemiségű Szabó Endre nagytiszteletű urat. Nem részletezem, az esperes a református egyházkerület egyetemes jogrendjét sorra-rendre megsértette. A baloldali szimpatizáns esperes a munkáspárti polgármester mellé állt, elárulta papját és dobozi gyülekezetét. Erre nem mondanák azt, hogy Isten nagyobb dicsőségére. A latin viszont azt mondja, similis simili gaudet: hasonló a hasonlónak örül. Magyar Fórum; Cím: Pócspetri után Doboz ?; Szerző: Győri Béla; Dátum: 2000/30/03

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
A latinból kölcsönzött mondás szerint a hasonló a hasonlónak örül. Természetesen a kereszt jelét viselők, illetve a kereszténydemokrata értékeket vallók eszmei közösségének bővülése örömmel töltene el. Egyébként általánosan nézve nem is egyszerű kérdés, hogy hol van jó helyen ma a kereszténydemokrata. Az én döntésemet is ez a kérdés befolyásolta elsősorban. Az imént beszéltem arról, hogy a keresztény értékek szolgálata tartalmi kérdés. Ez abban az értelemben is igaz, hogy önmagában a kereszt felmutatása még nem teszi feltétlenül kereszténnyé a politikát. Magyar Nemzet; Cím: Az értékek integrációja a lényeg; Szerző: Meszleny László; Dátum: 1997/05/17

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A Csermely és Társa cég biztosítani akarja munkatársainak és azok családjainak a megélhetést. Csupán a munka, az autóforgalmazási tevékenység tisztességes ellenértékét várják el ügyfeleiktől, kapcsolattartásukban az őszinteség dominál. Magyarul megmondják, hogy a szolgáltatásnak, illetve az árunak mi az ára, amelynek meghatározásánál a bizalomra és a kölcsönösségre fektetik a hangsúlyt. Itt tényleg azt kapja a vásárló, amit kifizetett. Az egész országból felkeresik a céget azok, akik nem akarnak zsákbamacskát venni. A telephely vendégkönyve is jelzi, hogy Tiszaszalkától Szentendrén át Sopronig keresték fel Csermelyéket olyanok, akik azóta sem reklamáltak a vásárolt vagy a javított személyautók miatt. A hasonló a hasonlónak örül - vallják Csermelyék, és ugyanakkor meg is világítják ennek a latin mondásnak a gondolattartalmát. Aki a tisztességes, becsületes üzlet híve, az minden bizonnyal ott vásárol, ahol nem csalódik a másikban. Csermelyék várnak mindenkit. A régi autóval javításra betérőket, vagy az új gépkocsik iránt érdeklődőket. Időt hagynak a nézelődésre, a kiválasztott autó megvásárlásával kapcsolatos döntésre. Ajánlatuk egyértelmű és egyenes. Magyar Fórum; Cím: Hasonló a hasonlónak örül - Csermelyék polgári műhelye Balatonfüreden; Szerző: ( gki ); Dátum: 2000/27/01

[Példa 4] (Szakasz Sajátos használat):
Persze ha a kormány úgy gondolkozik, minek megnyerni azokat, akik amúgy is vonzalmat árulnak el irántuk, igaza van. Ha a hasonló örül is a hasonlónak, mi a fenének azt kimutatni. Kérdés az is, mi mihez hasonló. Az igazi nagy tett megnyerni a másképpen érzőt, az undokot, netán az ellenséget. Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom ... ( Ki nyer ma ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1999/05/04

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
E közelítés szerint a mostani kiállítás, a Dialógus címet viselő, a szelídítés diadala. Az ember megy teremről teremre ( tizenkettő van belőlük ), és nem érez feszültséget semmit. A rendezés kiváló: közel százhetven festő közel kétszáz képe úgy van szortírozva, hogy a hasonló mindig örülhessen a hasonlónak. Hogy a rímlátványok összecsengjenek. Hogy egyik stílus még véletlenül se üsse a másikat, csak picikét, kromatikusan mozduljon el az egyik hangvétele a másikétól. ( Példák: Záborszky Gábor lebegő matt és fényes bikróm táblája mellett Gál András ton in ton szürke monokróm táblája a második teremben. Für Emil majdnem hímezett bejglilovai mellett Földi Péter majdnem hámozott pechvogelei a hatodik teremben. És Szépfalvi Ágnes panorámát néző szépsége a tizedik teremben éppen olyan közönségesen kacér, mint mellette Méhes László Kiscsillaga, hála a fotórealizmus gleichschaltoló technikájának. ) Népszabadság; Cím: Nicsak , ki beszél ?; Szerző: P. Szűcs Julianna; Dátum: 2001/01/6

[Példa 6] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Lehet, hogy a hasonló a hasonlónak örvend, a reklám azonban beledöglik az egyformaságba. Nem azért, mert ha van két azonos ötlet, az lesújtó a kreatív munkatársakra nézve ( szegény fiúk, szegény lányok, csak olyasmit tudnak kitalálni, ami egyébként is a levegőben van ), hanem mert a néző számára óhatatlanul összekeverednek a termékek. A Multifilter például a dohányzási cikkek körül mindjobban szoruló törvényes hurokban ( újabban már dohányzó embert sem lehet mutatni a plakáton, ez olyan, mintha úgy akarnánk cipőt eladni, hogy vegye meg, kisasszony, de eszébe ne jusson a lábára fölhúzni ) mint lendületes, fiatalos, közösségformáló dobozka próbál megjelenni. A plakátról kifelé ( vagy befelé? ) dobják a cigarettát, mintha ezzel a gesztussal máris egy társaságba tartoznánk azokkal, akik olyan vonzóak a fényképen, és szemmel láthatólag jól érzik magukat.Népszabadság; Cím: Gyújts rá egy csipszre !; Szerző: Tengerlaki Krisztián; Dátum: 2001/08/11

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«