Isten útjai kifürkészhetetlenek/kiszámíthatatlanok. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogynem lehet előre tudni, mit hoz a sors. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás isten, illetve Úr komponense gyakran alkalmilag kicserélődik más elemekkel, lásd a példákat. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Az Úr útjai kifürkészhetetlenek/kiszámíthatatlanok. [Példa 2] [Példa 4]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Amikor a sírjánál állok csemetéimmel, bizony gyakran jelentkezik a Lazy Cat-jelenség: drabális férfiember + könnyek. Ennél is fertelmesebb az, ami 1 cimborámmal történt: 28 éves felesége a második gyerekük szülésébe halt bele nyomorultul, szenvedve, mert kib...tt vallási megfontolásokból nem fordultak időben orvoshoz. Látva gyerekeim ragaszkkodását hozzánk, szüleikhez, kimondhatatlanul sajnálom a 2 anya nélkül maradt gyereket. És ahogy ezt cimborám lereagálta... Aszondja: Isten útjai kifürkészhetetlenek, Évának biztos így lett jó, mert isten szerette őt. De hát a k... életbe, ő már sohasem lesz 29, 30, 31 stb éves, nem követheti végig gyerekei fejlődését, snitt, vége. Hasonló esetben valószínűleg megzavarodnék. És a balesetek. Egyik pillanatról a másikra, fiatalon, életerősen, 1 apró hiba, vagy más állatsága miatt. Index Fórum; Szerző: Fóka; Dátum: 1998/08/15

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Kedves Pocak! Szomorúan olvaslak. Én nem vagyok hittéritő, de abban biztos vagyok, hogy Te nem tudhatod, szükséged van-e, lesz-e vallásra. Tudod az Úr útjai kifürkészhetetlenek. A vallás, a vallásosság az bizony nem magánügy. ( Hogy Te hiszel-e, az viszont az. ) Minden embert érint, persze csak abban a vonatkozásban, hogy vajon mennyire tudja befolyásolni a vallásosság az életünket, a jövőnket. Már szinte hallom is: a Te életetdet semmilyen mértékben sem befolyásolják a vallásos emberek, Neked szabad akaratod van stb.... Index Fórum; Szerző: LDTockij; Dátum: 1999/02/27

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Isten és az MNB útjai kifürkészhetetlenek – állíthatnák egyöntetűen a kereskedelmi banki treasuryk szakemberei. No, nem azért, mert sajátságos vallási révü-letbe estek volna. Bizonytalanságuk oka az óvatosság, amit a jegybank szűkítő politikája tesz indokolttá – ám a konkrét lépésekkel kapcsolatban a bizonyosságtól még messze vannak.Magyar Hírlap 1995/01/21., 13

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
…arra int, hogy bár talán megérthető az isteni szándék, érdemes nem felednünk, hogy az Úr útjai kifürkészhetetlenek, mert bejárásuk az emberre van bízva. Magyar Hírlap 1994/10/17., 15

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Az történelmi tény, hogy élt itt a Földön egy olyan ember, akit úgy hívtak, hogy Jézus... Ezt így én még el is tudom hinni, ahogy írod, ez történelmi tény. De a többi számomra már csak legenda. Nem bizonyíték. Képzeld el, hogy én most összeülök egy pár száz emberrel, kitalálunk egy történetet, írunk róla egy könyvet, lehetőleg úgy, hogy jó nehéz legyen belekötni, hogy amikor már minden kötél szakad - mert ott vannak a logikus bizonyítékok, hogy a könyvben írt állítások nem lehetnek igazak - akkor azt még mindig lehessen mondani, hogy Isten útjai kiszámíthatatlanok. A könyvben írtakat az elején pár ember elhiszi. 100 év múlva pár ezer ember. 2000 év múlva meg pár százmillió. Index Fórum; Szerző: kenyai; Dátum: 1998/07/27

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Kivárva az évtizedek múlását, valamikor a 90-es évek elején a Belügyminisztériumhoz fordultam, adják vissza elkobzott irataimat. Egy államtitkár válaszolt, jóindulatot mutatva elküldött egy rakományt a bírósági s belügyi " nyomozati " anyagból, de egyszersmind arról tájékoztatott, hogy saját írásaimat az ítélet alapján " megsemmisítették ". Így hát a Hatvany-töredék is semmivé vált... Nekem persze nehéz elhinnem egy államvédelemre szervezett intézményről, hogy az ítélet után elégetik, vagy bedarálják a hitvány ellenforradalmár irományait, hiszen azok " bizonyítékok ". De hát a Jóisten s a Hivatal útjai kiszámíthatatlanok. Ezúton tisztelettel kérem a nagyrabecsült Utókort, ha a XXI. században mégis előkerülne a Hatvany estéit rögzítő füzetem, egy ifjú filoszhoz juttassák el, s ha megérdemli, adják ki egy addigra már csak száz példányban megjelenő - mert hogy a kultúra csupán fölös luxus a virágzó piacgazdaságban - vidéki folyóiratban. De térjünk vissza a szabadulásom utáni lazított fogság időszakába. Az utókezelés E szabadulás nemcsak " ideiglenes " volt, mint azt elengedéskor is hangsúlyozták, sőt " feltételes ", hanem részleges is. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Vácott voltam Afrikában; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1996

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
A két - mondjuk úgy: külső és belső - versformának a sorozatos sorátvitelekből adódó, makacs disszonanciája szinte kikényszerítette belőlem a kemény vágásokat. Egy verssor közepén - a ritmikai konvenciók szerint: hangsúlytalan helyen - szükségképpen nagyobb lendülettel kell indulnia a mondatnak; a lendületen ez esetben nemcsak a ritmika sodrását, hanem a gondolatátvitel tempóvételét is értve. Egyszerre csak arra ébredtem, tudok repülni! Föl-le, egyik tárgyamat otthagyva egy fél verssor satujába fogva és a másikat meglegyintve szárnyammal, a Parker márkájú golyóstollal. A költészet és a szerencse útjai kiszámíthatatlanok. Pályám egyik legválságosabb pillanatában, amikor formaproblémák ürügyén valójában magammal bajlódtam, a megújulásommal, melynek elmaradása egész további költőlétemet tette volna kérdésessé, Hölderlin jött a segítségemre, méghozzá azzal, hogy föltaláltatta velem a spanyolviaszt, az enjambement-t. Tágabb értelemben egy verskezelési módot, mely azóta sem vesztett - számomra - az érvényességéből. Későbbi köteteim mindegyikében megtalálható, még ha olykor a fölismerhetetlenségig átgyúrva is, az ekkor tanult strófaszerkezet. Mert hát mégsem a bölcsek kövét találtam meg, csak egy verselési módot, melynek hamarosan kezdtek látszani a határai is. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Honnan jön a költő?; Szerző: Orbán Ottó; Dátum: 1980

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
De ez a " kiszámíthatatlanság " isteni. Személy szerint némi tapasztalatom van az ihlet - sokkal kevésbé isteni - szerepéről. Nos: kevés dolgunk kiszámíthatatlanabb az ihletnél, ugyanakkor semmi se megbízhatóbb. Gondolom, hogy akik a kegyelem tapasztalatában élnek, mindannyiunknál nyugodtabbak, s ez a bizonyos " kiszámíthatatlansági elem " csak arra jó, hogy alázatukat növelje, vagyis még teljesebb békét teremtsen lelkükben. Igen, a kegyelem útjai kiszámíthatatlanok, s ugyanakkor a mi Jézusunk mindig és mindenütt jelen van, bizonyosabban, mint katona a posztján, vagy az öreg koldus a templom ajtajában. Jelen van, a leghívebbeknél is hűségesebben. Sokszor egy egész emberi életen keresztül kell várakoznia egyetlen gesztusért, egyetlen mozdulatért, amiről végre - annyi mindenki közül -, végre fölismerjük őt, az örök vándort, az örök ácsorgót, a mindörökre " félénk jegyest, isteni szeretőt ". A bárányt: szemérmes megváltónkat. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Publicisztikai írások; Szerző: Pilinszky János; Dátum: 1999

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Nagyválogatott, olimpiai csapat, Inter. Most pihen a nehéz szezon után. Hogy tavasszal láthatjuk -e cseleit, elfutásait, góljait? Nehéz kérdés. A közép-kelet-európai futballkirályok útjai kiszámíthatatlanok. Többnyire Nyugat felé veszik az irányt. Valószínűleg Németh Szilárd is. Csak az a kérdés, mikor. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Az évszázad játékosa : Ján Popluhár , az évszázad edzője : Jozef Venglos , az év felfedezettje : Lubomír Meszáros; Szerző: TOMI VINCE; Dátum: 2000/12/21

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
- Egy fillér, fiam. - Uram, ha ennyire kevés ez neked, adnál nekem egy fillért? - Egy pillanat, fiam... Nos ez a történet elindul egy érdekes irányba. Isten számára nem létezik idő, legalábbis az én elképzeléseim szerint a nagybetűs Teljesség a tegnapot és a holnapot is tartalmazza ( azért olyan fenemód kifürkészhetetlenek az Öreg útjai ). Nem hinném legalábbis, hogy Nostradamus meglepte volna Istent... Mi változunk az idővel, mozgó vonatból nézzük a tájat. Lehet, hogy vannak benne más mozgások is, tehát nem mondhatjuk, hogy mozdulatlan, az az állítás viszont, hogy a táj egésze mozog, mivel mi mozgónak látjuk, enyhe túlzásnak tűnik... Ráadásul mivel mindenki a saját mozgásából szemléli a világot, mindenkinek másként változik a táj. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Az örökkévalóság pillanatai; Szerző: Kedves Loránd; Dátum: 1998

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«