Nehvaležnost je plačilo sveta.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar ljudje ne cenijo dobrih dejanj ali zaslug, ki jih ima kdo na kakem področju. [Zgled 1] [Zgled 2]

Pomensko soroden je pregovor Dobrota je sirota.

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Nehvaležnost je plačilo tega sveta. [Zgled 3]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Nehvaležnost je plačilo sveta, bi lahko rekli, saj je Slovenija odprla v BiH več kot tri tisoč delovnih mest, pomagala s tolarji in dolarji, zdaj pa Bošnjaki pozivajo k bojkotu slovenskega blaga. FidaPLUS

[Zgled 2]

Kako to, da smo mi prej lahko poskrbeli za vse, pa tudi za pokojnine, in nikoli nismo rekli, da tega ali onega ne moremo. Stegnili smo se pač le toliko, kolikor je bila odeja dolga. Tako bi morali tudi danes ravnati tisti, ki nam vladajo. Očitamo si lahko le to, da smo tiste, ki danes odločajo, preveč razvajali in slabo vzgojili v spoštovanju do starejših. No, nehvaležnost je plačilo sveta! FidaPLUS

[Zgled 3]

/…/ tudi on gre opoziciji na roke in pripravi restriktiven tehnični zakon<<, kot so zahtevali, potem pa jim ni dovolj, da mu ga zrušijo ne, zraven bi radi zrušili še njega. Svetopisemsko inspiriran komentar vsega tega bi bil jasen: nehvaležnost je plačilo tega sveta. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

#1nehvaležnost_#1biti_#1plačilo

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«