Nevděk světem vládne. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že oprávněné zásluhy velmi často nejsou náležitě oceněny, někdy musí dokonce člověk za své příkladné skutky trpět. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Nevděk světu vládne. [Doklad 2]

Záměna komponent#

Nevděk např. Novými Hrady
vládne. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktorem typu inu, holt. [Doklad 1] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
V Brně byla odhalena socha císaře Josefa II. v nadživotní velikosti až téměř sto let po panovníkově smrti. Stalo se tak na kdysi významném místě města, v 19. století nákladně upraveném. Nyní je najdeme pod názvem Denisovy sady. V parku na místě však do dnešních dnů zůstaly jen vedlejší alegorické postavy někdejšího monumentálního sousoší sochaře Antonína Břenka, vytvořeného v roce 1891. V poválečných letech byla totiž ústřední postava císaře Josefa II. odstraněna. Několik desetiletí se pak socha povalovala pod jednou zdí na brněnském Ústředním hřbitově. Inu, nevděk světem vládne. Posléze se však skulptury ujali brněnští architekti a přechodně ji umístili v areálu své fakulty v Rybářské ulici na Starém Brně. Nakonec se dobré umístění postavy velikého rakouského osvícence na císařském trůně přece jen našlo, i když mimo centra pozornosti, za zdmi Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Snad tím Brňané nechtěli vyjádřit nic zlého. Právo, 1. 10. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Od nevděku k pomluvám Že nevděk světu vládne a každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán je známá věc a ani mne konstatování tohoto faktu nepřekvapuje. Dokonce ani tehdy, když si vzpomenu na stadion Fr. Kloze v roce 2002, kdy jsem přišel na SK Kladno a srovnám ho s dnešním stavem. Deníky Bohemia, 14. 12. 2007

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Hrady jsou dlužníky EU Nové Hrady - Přestože obyvatelé Nových Hradů na Českobudějovicku už deset let vydatně čerpají peníze z Bruselu, v referendu to nebylo příliš znát. Hlasovat přišlo jen 51 procent, pro Evropskou unii se vyslovilo 66% obyvatel. Lidově řečeno - nevděk Novými Hrady vládne." Podívejte se, jak tu máme všechno pěkně opravené. Bez peněz z unie bychom to sami nezvládli," ukazuje hezky upravené náměstí Alena Čupitová. A skutečně: Nové Hrady jsou už několik let doslova euroměstem, které se naučilo čerpat peníze na vše možné. Mladá fronta DNES, 16. 6. 2003

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

To by byla krása! Je tak obtížné, aby premiér a členové vlády přijali nepochopení české veřejnosti pro ně tak nutných a prospěšných reforem. Holt nevděk světem vládne. Jak se mnozí vyjadřují, nedělají to pro sebe, ale je nutné především myslet na naše vnuky, ale jaksi zapomněli říci, na jaké a koho vnuky! Víc než polovina se změnami nesouhlasí a obává se zhoršení své situace, a necelých 7% očekává zlepšení. Deníky Bohemia, 14. 5. 2007

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="nevděk"]{0,3}[lemma="vládnout"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«