Nejen chlebem živ je člověk. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na fakt, že člověku nestačí k životu a ke spokojenosti jenom materiální statky, neobejde se bez sociálních vazeb a kulturních hodnot. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Nejen chlebem živ jest člověk. [Doklad 2]
Nejen chlebem živ bude člověk. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Nejen chlebem např. žije národ.
. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se objevuje v citátové podobě. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
I žena to v takové situaci nemá jednoduché. Všichni jí mohou závidět, celé okolí a především její muž, skvělý to zaopatřovatel, očekává , že musí být šťastná. Co má však dělat, když se tak necítí? Nejen chlebem živ je člověk. Ženy, které jsou celoživotně více orientovány na emoce a vztahy, nejsou často ani tak nešťastné z nedostatku peněz jako z nedostatku blízkého a láskyplného vztahu. V tom je zdroj mnoha nedorozumění mezi muži a ženami. Právo, 7. 8. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Nejen chlebem živ jest člověk. S LÉTEM SE ROZLOUČÍ v sobotu děti v Orlíku nad Vltavou. Občanské sdružení Prokop pro ně na velkém hřišti Višňovka připravilo odpoledne plné her o ceny. PÍSEČTÍ STRÁŽNÍCI po prázdninách opět vyrazí hlídat křižovatky u základních škol. Deníky Bohemia, 31. 8. 2005

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Redakční radu tvoří zaměstanci Domova spolu s klienty, kteří mají možnost do Pohody přispívat svými postřehy a náměty. Časopis je zájemcům dostupný v recepci Domova důchodnů Reynkova či v brodských společenských centrech pro důchodce. Nejen chlebem živ bude člověk promluvy Říká se, že žijeme v konzumní společnosti. Vždy znovu mě překvapuje, jak se může v jednom městě udržet tolik velkých supermarketů. Nabídka je přitom veliká. U každého typu potravin je na výběr mnoho druhů, někdy i desítky. Deníky Moravia, 16. 4. 2005

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Tét o činnosti, ozdobené záhy i vyššími tituly - až po hodnost ústředního ředitele - věnoval pak s nevšední pečlivostí a prozíravostí vlastně celou zbývající polovinu života.Nejen chlebem žije národ... Výčet zásluh ústavu moudře vedeného Josefem Pospíšilem se nedá vtěsnat do několika řádků. To je námět na celou knihu, jejíž kapitoly by obsahovaly nejen důkazy o obdivuhodném povznesení hanáckého zemědělství a zpracovatelského průmyslu

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
nejen chlebem


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«