Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy minden szóbeszédnek szokott lenni vmilyen igazságmagva. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A magyar kifejezés szinonim az Ahol füst van, tűz is van közmondással, l. azt is.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. Viszonylag gyakran használják a közmondást úgy, hogy csak az első felét idézik (Nem zörög a haraszt), a második már odaértődik. [Példa 4] [Példa 5]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél [Példa 1]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
- Ezt mondják a népek, de nem ez az igazi kérdés. Hanem az: botlott -e a ló? Jelen esetben néked hites urad, nékem jó elvtársam, kenyeres pajtásom. Én tehát azt kérdem: erről a botlásról te megbizonyosodtál? - Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja - így durcásan Rozál. - Már hogyne zörögne! - csapott le azonnal az ilyen kérdésekben igen művelt Apó. - Zörög az bizony, hogyha megzörgetik. - Aztán mért zörgetnék? - Hát épp erről akarlak felvilágosítani téged, a nagy Marksz Károly szellemiségében, kiről te csak annyit tudsz, hogy ő volt, ki a Hegel Vilmos Frigyest a fejéről a talpára állította. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Halasi Veres Köztársaság csudálatos történetje; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 2002

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Majd hozunk haza valami érdekeset. Menjenek a fenébe. Így paríroznak ennek a Grófnak, amikor pedig az iskolában is mondják, hogy amíg a keresztények megszakadnak a munkában, ezek csak harácsolnak. Ezt mondják. És nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Tizennégy éves elmúltam. És rám zárják az ajtót. De nem akarok botrányt csinálni, mert a háztulajdonos Mici felmondja a bérletet. Minden hangos lakónak felmond, azt állítja, a lánya is azért kezdett el csuklani, mert egy részeg könyvkötő megijesztette a kapu alatt. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A Buckingham palota és a Downing Street között lappangó feszültség az úgyne-vezett Sunday Times-ügy kapcsán vált nyilvánvalóvá, amikor a lap egészen szokatlan módon címoldalas történetet jelentetett meg arról, hogy Erzsébet több kérdésben „mélységesen elégedetlen” Thatcher politikájával. Bár az udvar hevesen tagadta, hogy maga a királynő szivárogtatta volna ki nézeteit sajtótitkára útján, a Downing Streeten úgy érezték, „nem zörögne a haraszt, ha nem fújná a szél”. Heti Világgazdaság 1996/03/2., 47-49

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Valamilyen elemzések kapcsán a koalíció szétszakadását várók mindig mint le-hetséges MSZP-partnert jelölik meg a kereszténydemokratákat, s ahogy mondani szokták „nem zörög a haraszt…”. Magyar Hírlap 1996/08/5., 7

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
- Akkor elválsz tőlem, és megkeresed a hentesed. - Miklós becsapta az ajtót. Kinyílt a levélszekrény, nagy csattanással, üresen. Februárban dr. Abaházy Emma számtan-fizika szakos igazgatóhelyettest áthelyezték a kerületi szakgimnáziumba igazgatónak. A szakgimnáziumban nagy botrány volt, az ottani igazgató állítólag megcsókolt egy növendéket a rajzszertárban, a lány eldicsekedett vele, az igazgató tagadta, de "nem zörög a haraszt". Doktor Abaházy Emmáról feltételezték, hogy nem fog a rajzszertárban csókolózni, mert negyvennyolc éves és hihetetlenül ronda. - Ilyen ronda embereket nem is engednék pedagógus pályára - mondta Ildikó -, az ember legyen szép. A csehovi ideál... - Az igényeid - jegyezte meg Miklós gúnyosan -, talán tapsolj egyet: és tökéletes lesz a világ egyszeriben... Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: 4447 - Tartozik és követel; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 2000

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«