This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Není všechno zlato, co se třpytí #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když něco při důkladnějším zkoumání není tak dobré, jak se to jeví na první pohled. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

K přísloví je často připojena parafráze obsahující jeho aktualizaci. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
A vyzýváme vás i ke zvýšené bdělosti. Jestliže právě zkompromitovaní poslanci volají po referendu ve jménu posvátných hodnot demokracie, buďme všichni na pozoru. Jestliže chtějí měnit ústavu právě ve chvíli, kdy den za dnem ztrácí své mocenské ambice, nevěřme jim. Není všechno zlato, co se třpytí. Není všechno demokratické, co se jako demokracie tváří. Demokracii mohou prosazovat a zlepšovat jen demokraté. Trvejme na zachování ústavy, na řádném zvolení prezidenta Federálním shromážděním do čtrnácti dnů. Informační servis, č. 27/1989

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="zlato"]{0,3}[lemma="třpytit"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«