Riba pri glavi smrdi. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da je krivdo za slabo stanje česa ali probleme treba iskati pri vodilnih in odgovornih, ki imajo moč odločanja. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4] [Zgled 5]

Posebnosti rabe#

Pregovor se pogosto uporablja v zvezi s politiki in oblastjo. [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4] [Zgled 6]

Različice#

Oblikovne različice#

Riba smrdi pri glavi. [Zgled 3] [Zgled 4] [Zgled 5] [Zgled 7] [Zgled 8]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Sami umetniki niso krivi, da ne pojejo, da so napačno zasedeni in da dobivajo po vaši trditvi sanjske plače. Znan je rek riba pri glavi smrdi, torej vso odgovornost nosi vodstvo SNG, to je direktor Opere. FidaPLUS

[Zgled 2]

Riba pri glavi smrdi ali drugače: če bomo hoteli imeti pravno državo, bo najprej izvršilna oblast morala začeti spoštovati zakone. FidaPLUS

[Zgled 3]

Pri reševanju ribiških zapletov se je spet pokazalo, da riba smrdi pri glavi, da za konflikte niso krivi ne ribiči in ne obmejni policisti, pač pa tisti, ki se gredo visoko politiko. Torej vodstvi obeh držav. FidaPLUS

[Zgled 4]

Sicer pa minister dvomi, da bi le s pravno ureditvijo lahko uredili odnose med zdravstvenimi delavci in državljani. Ker riba smrdi pri glavi, so po ministrovih besedah za delovanje zdravstvenega sistema odgovorni najprej parlament, nato vlada, ministrstvo in tako naprej, do posameznikov, ki so odgovorni za zdrav način življenja. FidaPLUS

[Zgled 5]

Krivo je vodstvo, kot pravijo, riba smrdi pri glavi. FidaPLUS

[Zgled 6]

Nimam kakšnih izkušenj s korupcijo, toda verjamem, da je te tudi pri nas kar precej. Skladno z rekom, da riba pri glavi smrdi, menim, da je se je korupcija verjetno najbolj prijela in udomačila prav v vrhovih, bodisi v oblastni ali podjetniški sferi. FidaPLUS

[Zgled 7]

Sicer pa sem vedno in bom tudi poslej branil pravice vsakega zaposlenega in študenta. Ne bom pa se vtikal v delo našega študentskega sveta, saj spoštujem njegovo avtonomnost. Nesmiselno se mi zdi, da bi se kot dekan opredeljeval med eno in drugo skupino študentov v tem svetu in mislim, da tega tudi vodstvo univerze ne bi smelo početi. Na to sem opozoril tudi na kolegiju dekanov in se zavzel, naj sporne zadeve umirimo, ne pa še zaostrujemo. Glede na ugotovitve računskega sodišča na rektoratu tudi menim, da univerzitetno vodstvo težko očita finančne kršitve študentki. Riba pač smrdi pri glavi in ne pri repu. FidaPLUS

[Zgled 8]

Zaman boste "pritiskali" na kogarkoli od odgovornih: lakonično vam bodo odvrnili, da so storili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Kdo potem, za vraga, pa je pristojen za te "luknje"? Ali ni tega krivo prav najvišje vodstvo, nekdo, ki naj bi vodil ali koordiniral med vsemi temi "pristojnimi". Nekdo, ki bo sicer sedel na desni, pa bo vedel, kaj se dogaja na levi - in vmes. Ali pa nasprotno: levi, ki bo vedel za desno - in za vse, kar je vmes. Šele potem bo moč govoriti o pravno urejeni državi - dotlej pa temu ni moč reči drugače kot kaos. Še osem let po osamosvojitvi? Kako prav so "pogruntali" že zdavnaj pred nami: Riba smrdi pri glavi! FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

#1riba_#1smrdeti_pri

#1riba_pri_#1glava


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«