Semmiből nem lesz semmi. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy komoly munka, erőfeszítések nélkül nem lehet semmit elérni. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Semmiből semmi nem lesz [Példa 6] Ez a szórendi forma a példában utána következő feltételes mellékmondat miatt fordul elő.

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Van egy régi latin mondás, így hangzik: ex nihilo nihil. Jelentése: semmiből semmi. És nem nehéz belátni, hogy a semmiből csakugyan nem lesz semmi. De érvényes -e ez a magvas lételméleti igazság a költészetre vonatkoztatva, ahol a kritika és a közönség egyaránt az újat; új időknek új dalait, a soha nem volt eredetiséget tekinti a művészi érték talán legfőbb értékmérőjének? Főként Rimbaud, vagyis a modern líra forradalmának megindulása óta. A semmiből támadt, vagy éppenséggel a költői múlt titokzatosan munkálkodó erejétől kap ösztönzést a költői újdonságra a hatvanas-hetvenes évek magyar lírája? Ezt kérdezem Kormos Istvántól; attól a pályatárstól, aki a negyvenes évek közepén, egy apokaliptikus törtértelmi cezúra után, a legeredetibb hangon, csak őrá jellemző költői világot kifejezve jelentkezett a második világháború utáni új magyar líra első nagy hullámában.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kormos István művei; Szerző: Kormos István; Dátum: 1995

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ellentétben e könyv alakjaival és eseményeivel, amelyek, ha nem is " kizárólag a képzelet szülöttei ", ahogy a regények végén képmutatóan mondani szokták ( nagyon jól tudjuk, hogy a képzelet semmit se szül, és semmiből nem lesz semmi ), de szabad és kötetlen, vagy, másfelől nézve, nagyon is kötött és egységes szerkezetbe foglalt kombinációi olyan tényeknek, amelyek időben és térben egymástól függetlenül és szétszórva merültek föl - a 3. fejezetben szereplő epepe kifejezés és az általa jelölt játék közvetlenül és felismerhetően a valóságból van merítve. Szerző ifjúkori baráti körének volt kedvelt s a leírtakhoz mindenben hasonló közös leleménye és mulatsága éveken keresztül. Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni, hogy a szót régebben már Karinthy Ferenc is felhasználta hasonló című regényében ( Epepe, Magvető Kiadó, Budapest 1970 ), de más vonatkozásban és más jelentéssel. Az ő baráti beleegyezésével merítettem, őutána én is, közös ifjúkori szó - és élménykincsünkből. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Árnyjáték; Szerző: Somlyó György; Dátum: 1984

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Különben Empedoklész épp annak a hiánytalanul teljes természetnek a megtestesülése, amely József Attilának itt revelálódik, az Ódában: Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hinár, a kegyetlenség és a jóság; nap süt, homályló északi fény borong - tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökkévalóság. Közhely már, hogy az Ódában mennyire materialista képeken gyullad az eksztázis. S vajon Empedoklész elragadó ( a szicíliaikat és Hölderlint egyaránt elragadó ) lénye nem egy materialista filozófián gyullad ki? Ő írta ezt az anyag örökkévalóságáról: " A semmiből nem lehet semmi, és ami van, el nem enyészik. "Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napló nélkülem; Szerző: Hubay Miklós; Dátum: 1978

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Azt írta a Trzeci Maj: újabban hírek keringenek Lengyelország feltámasztásáról porosz vezetéssel, e hírek ártalmasak, mert ellenkeznek azon alapelvvel, miszerint csak saját fáradozásunkra számíthatunk. Mickiewicz homályos ideáitól ugyanígy óv a Demokrata Polski, meg Brüsszelben az Orzeł Biały. Nem egy dobos poroszkál a falu főutcáján, hanem legalább fél tucat; örülnek a firkászok, végre van miről írniuk. De fáradtság és tompultság is van a faluban. Annyiszor dobolták már őket össze hiába, a harangokat is félreverve, és soha nem lett semmiből semmi. Mit akarnak azok ott, Mickiewicz lakásán? És egyáltalán, kik azok? Belegquelle

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Reméljük a remélhetetlent! "._._.. ha egy eredményes választáson az igen szavazatok kerülnek többségbe a kormányfő azt válaszolta: az országgyűlés elkezdi a jogalkotási folyamatot, és megkezdődik az a nagyon hosszú vita, hogyan lehet ezt " a róka fogta csuka-helyzetet megoldani ". Közölte, a probléma lényegét abban látja, hogy össze kellene egyeztetni a határon belül és kívül élő magyarok érdekeit, de ezzel még egyetlen kormány sem tudott megküzdeni. Elmondta, a következő hetekben a kormány javaslatot dolgoz ki arra, mi lehet az a program, ami a szülőföldön maradás, boldogulás támogatására alkalmas. " Szeretném már látni Annyi programot dolgoztak ki, de semmiből semmi nem lesz, ha pénzt nem adnak hozzá. Tegnap láttam TV-ben: nincs benne a jövő évi támogatásaban a Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása. Akkor hogy is van ez? Nem kellene kiemelni a többi támogatás közül? S nem beszélve róla, a támagatás is csökken kb 2 miiliárddal. Régió: kárpátaljai; Stílusréteg: személyes; Cím: Főoldal > Határontúli Magyarok > Kettős állampolgárság

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Kitalálod, megcsinálod, s ha mázlid van, boldog leszel és gazdag. Magyar fülnek ez nem is hangzik rosszul. Aki évtizedek óta maga építi a házát, maga főzi a pálinkáját, maga alakítja át PB-gázüzeművé az autóját, annak mentalitását a történelem csiszolta az internetre. Igaz, az internetes cégek robbanásszerű felfutását manapság éppen a lerobbanási szakasz követi Amerikában is és Európában is. A " semmiből nem lesz semmi " régi gazdasági elvét éppen most kezdik újratanulni azok a próféták, akik az új gazdaság lényegét éppen abban látták, hogy a semmiből, a semmivel való kufárkodásból lehet vagyonokat teremteni. ( Az ötlet persze nem új: az okkult irodalom materializáció néven ismeri a jelenséget, miközben a Rodolfo-iskolában már igen alacsony szinten is elvárás, hogy az üres kalapból legalább egy nyúl kerüljön elő. ) Cikkek százait olvastam, amelyben internetguruk az ingyenesség diadaláról értekeztek. E téren több iskola van: a kemény távol-keleti gazdasági-politikai információszolgáltatók például mind előfizetésesek, Amerikában vegyes a kép, míg Európában általában az ingyenesség dívik. Mindez azonban csak a szerkesztett információkra vonatkozik, lapokra, magazinokra, rádiók és tévék hírszolgálataira. Népszabadság; Cím: Friss polippörkölt; Szerző: Krajczár Gyula; Dátum: 2000/08/12


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«