Zahálka je matkou hříchu. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že dlohodobá nečinnost je negativní postoj, který může mít v životě neblahé následky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Zahálka je matkou hříchu a nudící se tvor vymýšlí náhradní činnosti, aby svou dlouhou chvíli ukrátil. Na nás je, abychom tuto činnost nasměrovali vhodným směrem. http://www.speromeliora.ic.cz/otazka17.html

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="zahálka"]{0,3}[word="hříchu"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«