Zgodnja ptica ujame črva.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar si kdo s hitrim ravnanjem, reagiranjem pridobi prednost pred ostalimi. [Zgled 1] [Zgled 2]
Pregovor je sopomenka k pregovoru Kdor prej pride, prej melje.

Posebnosti rabe#

V današnji slovenščini je raba redka. Pogosteje se uporablja sopomenka Kdor prej pride, prej melje.

Različice#

Oblikovne različice#

Zgodnji ptič prvi najde črva. [Zgled 2]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Če reka ni razumela, se je posvetovala z možem Slovencem, a dostikrat se je primerilo, da pomena ni uspelo razvozlati niti njemu, zato sta se potem družno odpravila k njegovim sorodnikom na podeželje. Med pregovori, pri katerih se ji je takoj porodila asociacija na podobno angleško reklo, sta denimo Po toči zvoniti je prepozno (No use crying over spilt milk) in Enake sorte ptiči skup letijo (Birds of feather flock together), po drugi strani pa Rana ura, zlata ura ni želela prevajati z The early bird catches the worm (Zgodnja ptica ujame črva), ker bi po njenem pregovor izgubil nekaj svojega pomena, zato si je izmislila Early hour, golden hour, kar kot pregovor sicer ne obstaja, a je angleškemu ušesu razumljivo. Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/c/ada.exe?n=a_s&e=D_03Y20%201836)

[Zgled 2]
Če iščeš, najdeš ogromno zanimivih klaviatur, in vsaka ponuja kak edinstven zvok. In še poceni so, se navdušuje Andrew. Benjamin v tem smislu prepušča prednost kolegu: Andy sploh uživa v iskanju cenene robe in vedno naleti na ugodno priložnost pred mano. Zgodnji ptič prvi najde črva, pri teh stvareh. http://www.rockobrobje.com/fb_i1.html (Dostop: 27. 3. 2010)

Iskanje zgledov v korpusu#


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«