Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-8) was last changed on 28-Oct-2011 22:13 by Libor Marek  

This page was created on 30-Apr-2010 17:58 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 36 changed one line
Říká se, když lidé mají sklon myslet spíše na sebe a vlastní zájmy než na potřeby druhých. [Doklad 1 | 1 ] \\
Přísloví vyjadřuje zkušenost, že oblečení a zevnějšek zásadním způsobem ovlivńují náše mínění o určitém člověku. [Doklad 1 | 1 ] \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 28-Oct-2011 22:13 6.043 kB Libor Marek to previous
7 30-Apr-2010 18:11 2.94 kB Libor Marek to previous | to last
6 30-Apr-2010 18:11 2.94 kB Libor Marek to previous | to last
5 30-Apr-2010 18:08 3.002 kB Libor Marek to previous | to last
4 30-Apr-2010 18:07 3.028 kB Libor Marek to previous | to last
3 30-Apr-2010 18:00 3.006 kB Libor Marek to previous | to last
2 30-Apr-2010 17:59 3.032 kB Libor Marek to previous | to last
1 30-Apr-2010 17:58 3.106 kB Libor Marek to last
«