Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-8) was last changed on 28-Oct-2011 22:13 by Libor Marek  

This page was created on 30-Apr-2010 17:58 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 88 changed one line
Proto jsou ještě rozpory ve mzdové oblasti a také definitivní podoba první části kolektivní smlouvy se rodila velice těžce. Pracujícím zachovává téměř všechny loňské výhody. Předseda odborového orgánu OKR Cyril Zapletal je přitom v nelehkém postavení. Je mu vyčítáno, že podle hesla "__bližší košile než kabát__" hodily odbory přes palubu právě postižené horníky a hornické důchodce, kteří se nemohou bránit. "Děláme všechno pro to, abychom ubránili stejné nároky hornických důchodců, jaké měli v uplynulých letech. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 16. 1. 1992/%
Hlubší znalosti o podniku bude budoucí zaměstnavatel vnímat jako opravdový zájem o práci v něm. HODNĚ ZÁLEŽÍ NA VYBRANÉM OBLEČENÍ Zevnějšek hraje při hodnocení adeptů zaměstnání velkou roli. "__Šaty dělají člověka__" je sice hodně otřepané, ale zároveň pravdivé úsloví. Podle oblečení si o uchazeči udělá přijímací komise první dojem - upravenost vzhledu může být jazýčkem na misce vah při konečném rozhodování mezi dvěma, jinak stejně zdatnými soupeři. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 8. 10. 1998/%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 28-Oct-2011 22:13 6.043 kB Libor Marek to previous
7 30-Apr-2010 18:11 2.94 kB Libor Marek to previous | to last
6 30-Apr-2010 18:11 2.94 kB Libor Marek to previous | to last
5 30-Apr-2010 18:08 3.002 kB Libor Marek to previous | to last
4 30-Apr-2010 18:07 3.028 kB Libor Marek to previous | to last
3 30-Apr-2010 18:00 3.006 kB Libor Marek to previous | to last
2 30-Apr-2010 17:59 3.032 kB Libor Marek to previous | to last
1 30-Apr-2010 17:58 3.106 kB Libor Marek to last
«