Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-8) was last changed on 28-Oct-2011 22:13 by Libor Marek  

This page was created on 30-Apr-2010 17:58 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 8 changed one line
!!! Šaty dělají člověka
!!! Šaty dělají člověka.
At line 10 added one line
%%(display:none)
At line 16 added one line
%%
At line 21 changed 3 lines
* Slovensky: [Šaty robia človeka. | Šaty robia človeka.]
* Slovinsky: [Obleka naredi človeka. | Obleka naredi človeka.]
* Maďarsky: [A ruha teszi az embert. | A ruha teszi az embert.]
* Slovensky: [Šaty robia človeka. | Šaty robia človeka]
* Slovinsky: [Obleka naredi človeka. |Obleka naredi človeka]
* Maďarsky: [A ruha teszi az embert. | A ruha teszi az embert]
At line 27 changed one line
* [bližší] Lemma: [blízký]
* [Šaty|Search:czkom.Šaty] Lemma: [šaty|Search:czlemšaty]
At line 29 changed one line
* [košile] Lemma: [košile]
* [dělají|Search:czkomdělají] Lemma: [dělat|Search:czlemdělat]
At line 31 changed 3 lines
* [než] Lemma: [než]
* [kabát] Lemma: [kabát]
* [člověka|Search:czkomčlověka] Lemma: [člověk|Search:czlemčlověk]
At line 38 changed one line
Říká se, když lidé mají sklon myslet spíše na sebe a vlastní zájmy než na potřeby druhých. [Doklad 1 | 1 ] \\
Přísloví obsahuje poznatek, že [oblečení a zevnějšek] mohou výrazně ovlivnit náš [prvotní pohled] na určitého [člověka]. [Doklad 1 | 1 ] \\
At line 44 changed one line
X [Doklad 2 | 2 ] \\
Přísloví se často vyskytuje v kontextu, který buď potvrzuje, nebo zpochybňuje jeho platnost. [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 3 | 3 ] \\
At line 54 changed one line
%%(display:inline;) X [Doklad 3 | 3 ]
%%(display:inline;) Šaty dělaj člověka. [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 4 | 4 ]
At line 62 changed one line
%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%%(display:inline;) %%tip-X např. Ne vždy však, Nejen \\ /% šaty dělají člověka. [Doklad 5 | 5 ] [Doklad 6 | 6 ]
At line 72 changed 2 lines
* [X] Lemma: [X]
* [vždy|Search:czvko.X] Lemma: [vždy|Search:czvle.X]
* [však|Search:czvko.X] Lemma: [však|Search:czvle.X]
* [nejen|Search:czvko.X] Lemma: [nejen|Search:czvle.X]
At line 78 changed 8 lines
%%(display:inline;) X [Doklad 5 | 5 ]
%%
\\
%%collapsebox-closed
At line 90 changed one line
Proto jsou ještě rozpory ve mzdové oblasti a také definitivní podoba první části kolektivní smlouvy se rodila velice těžce. Pracujícím zachovává téměř všechny loňské výhody. Předseda odborového orgánu OKR Cyril Zapletal je přitom v nelehkém postavení. Je mu vyčítáno, že podle hesla "__bližší košile než kabát__" hodily odbory přes palubu právě postižené horníky a hornické důchodce, kteří se nemohou bránit. "Děláme všechno pro to, abychom ubránili stejné nároky hornických důchodců, jaké měli v uplynulých letech. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 16. 1. 1992/%
Košile nosí pouze bílé a kravaty decentních barev. Ty si kupuje stejně jako boty pouze ve Spojených státech. Za sezónu spotřebuje Jaromír Jágr tak šest až osm obleků, protože v této zemi prý platí více než jinde, že __šaty dělají člověka__. Přesto nejraději ze všeho nosí džíny a trička. V podobném příjemném a uvolněném oblečení se také představil svým příznivcům na parníku. Ti přišli téměř všichni v saku a v kravatě. S nenucenou elegancí se naopak oblékly na projížďku po Vltavě manekýnky. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 67/1998 /%
At line 90 added 2 lines
Tím vším se většinou studia barevné typologie nezabývají. Vytvořit image pro bankovního či státního úředníka, manažera či politika, to už dělá málokdo. Stále platí, že "__šaty dělaj člověka__". Je pravdou, že i mafián může být dokonale oblečen a působit velmi seriózně. Na druhé straně ovšem může ryzí a poctivý člověk, odborník zažít neúspěch, či dokonce ztrátu kariéry jen proto, že zanedbal svou "skořápku". %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 27. 6. 1997 /%
/%
At line 93 added 3 lines
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Platí-li vůbec někde heslo, že __šaty dělají člověka__, pak při plesu jistě, neboť ve společnosti doposud stále lépe ještě projde dobře oblečený pitomec než špatně oblečený filozof. Proto máme-li již nějaké kvality, neskrýváme je za špatné oblečení... %%tip-Zdroj Reflex, č. 14/1993/%
At line 100 changed one line
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
At line 102 changed one line
Inu, milá slečno, jste tak báječně mladá, že nemůžete znát píseň Voskovce a Wericha "Je to pravda odvěká, __šaty dělaj člověka__.... Avšak nejen šaty, ale především jeho chování a vystupování, protože podle toho působí na své okolí. Proč se necháte předběhnout a ani nehlesnete, když vám to vůbec není fuk, a naopak se o vás, jak píšete. %%tip-Zdroj Vlasta, č. 23/1995/%
At line 105 changed one line
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
At line 106 added 2 lines
Ani si nevšimne, že má ušpiněný kabát, který si pošlapal, když ho předtím ledabyle přehodil přes opěradlo své židle. Kdo ho nezná, řekne si - podivín. __Ne vždy však šaty dělají člověka__. Petr Kužvart je nejúspěšnějším ekologickým advokátem v republice. Ekologičtí aktivisté a starostové, válčící s mamutími společnostmi, které plánují otevřít v blízkosti jejich obce nový důl nebo postavit továrnu, si ho však nemohou vynachválit. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 24. 3. 1998/%
/%
At line 109 added 3 lines
[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Závěrem lze totiž konstatovat, že i notebook vypovídá o charakteru svého majitel , protože __nejen šaty dělají člověka__. Burza beznadějně padá stejně jako výnosy hráčů Od počátku říjnového kola spadl index pražské burzy PX 50 o 13,9 procenta. Výnosy hráčů , které zpravidla bývají lepší než index, jsou lepší i tentokrát. Překvapivý je zatím pouze průběžný výsledek několikaměsíční favoritky hry - Kateřiny Hájkové. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 8. 10. 1998/%
At line 111 changed 2 lines
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
[Doklad 7 | #7 ] (Odstavec [Další doklad | Základní tvar přísloví#Další doklad]): %%quote
Vše umocňují stříbřité, září obrazovek inspirované sterilní kostýmy Kamily Polívkové. Ve stylu __šaty dělají člověka__ se nesou i další postavy - boháči nosí zlaté tepláky, chudáci jsou jednoznačnými trhany. Na scéně Tomáše Rusína pokoj boháčů zářivou čistotou kontrastuje s podhradní špeluňkou chudiny. S vnějškovou formou stylizace souvisí i stylizace herecká. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 26. 10. 1998/%
At line 115 changed 2 lines
%%
At line 121 changed one line
__[[lemma="košile"][]{0,5}[[lemma="kabát"]__\\
__[[word="šaty"][[]{0,2}[[lemma="dělat"]__\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 28-Oct-2011 22:13 6.043 kB Libor Marek to previous
7 30-Apr-2010 18:11 2.94 kB Libor Marek to previous | to last
6 30-Apr-2010 18:11 2.94 kB Libor Marek to previous | to last
5 30-Apr-2010 18:08 3.002 kB Libor Marek to previous | to last
4 30-Apr-2010 18:07 3.028 kB Libor Marek to previous | to last
3 30-Apr-2010 18:00 3.006 kB Libor Marek to previous | to last
2 30-Apr-2010 17:59 3.032 kB Libor Marek to previous | to last
1 30-Apr-2010 17:58 3.106 kB Libor Marek to last
«