Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-17) was last changed on 28-Oct-2011 22:14 by Libor Marek  

This page was created on 18-Aug-2010 00:06 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 10 added one line
%%(display:none)
At line 16 added one line
%%
At line 27 changed one line
* [špatné] Lemma: [špatný]
* [špatné|Search:czkomšpatné] Lemma: [špatný|Search:czlemšpatný]
At line 29 changed one line
* [příklady] Lemma: [příklad]
* [příklady|Search:czkompříklady] Lemma: [příklad|Search:czlempříklad]
At line 31 changed one line
* [kazí] Lemma: [kazit]
* [kazí|Search:czkomkazí] Lemma: [kazit|Search:czlemkazit]
At line 33 changed one line
* [dobré] Lemma: [dobrý]
* [dobré|Search:czkomdobré] Lemma: [dobrý|Search:czlemdobrý]
At line 35 changed one line
* [mravy] Lemma: [mrav]
* [mravy|Search:czkommravy] Lemma: [mrav|Search:czlemmrav]
At line 40 changed one line
Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že spánek je pro naše zdraví nepostradatelný, nic ho nemůže nahradit. [Doklad 1 | 1 ] \\
Přísloví konstatuje fakt, že [negativní, nemorální nebo nevhodné chování] [jednotlivce] může mít [vliv] na jiné [lidi] nebo na celou [společnost]. [Doklad 1 | 1 ] \\
At line 46 changed one line
X [Doklad 2 | 2 ] \\
Přísloví je málo frekventované. \\
At line 53 changed 7 lines
%%(display:inline;) X [Doklad 3 | 3 ]
%%
\\
At line 62 changed one line
/%
At line 64 removed 7 lines
%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%% \\
/%
At line 73 removed 3 lines
* [X] Lemma: [X]
At line 80 changed 8 lines
%%(display:inline;) X [Doklad 5 | 5 ]
%%
\\
%%collapsebox-closed
At line 94 removed 22 lines
-----
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
/%
-----
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
/%
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
/%
-----
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
/%
At line 117 changed 2 lines
%%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 28-Oct-2011 22:14 2.799 kB Libor Marek to previous
16 31-Mar-2011 00:28 2.803 kB Libor Marek to previous | to last
15 31-Mar-2011 00:28 2.81 kB Libor Marek to previous | to last
14 31-Mar-2011 00:27 2.837 kB Libor Marek to previous | to last
13 07-Mar-2011 02:25 2.815 kB Libor Marek to previous | to last
12 07-Mar-2011 02:25 3.313 kB Libor Marek to previous | to last
11 07-Mar-2011 02:24 3.363 kB Libor Marek to previous | to last
10 07-Mar-2011 02:24 3.415 kB Libor Marek to previous | to last
9 07-Mar-2011 02:23 3.509 kB Libor Marek to previous | to last
8 07-Mar-2011 02:23 3.564 kB Libor Marek to previous | to last
7 07-Mar-2011 02:23 3.55 kB Libor Marek to previous | to last
6 14-Dec-2010 14:36 3.54 kB Libor Marek to previous | to last
5 18-Aug-2010 00:13 3.29 kB Libor Marek to previous | to last
4 18-Aug-2010 00:11 3.255 kB Libor Marek to previous | to last
3 18-Aug-2010 00:09 3.366 kB Libor Marek to previous | to last
2 18-Aug-2010 00:08 3.343 kB Libor Marek to previous | to last
1 18-Aug-2010 00:06 2.976 kB Libor Marek to last
«