Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-16) was last changed on 14-Jan-2011 09:45 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 16:56 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 16 changed 5 lines
* Nemecky: [Keine Antwort ist auch eine Antwortne] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Nemecky: [Keine Antwort ist auch eine Antwort] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor molči, desetim odgovori. | Kdor molči, desetim odgovori] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wer schweigt, der antwortet vielen."\\ /%
* Česky: [Žádná odpověď je taky odpověď. | Žádná odpověď je taky odpověď]
* Maďarsky: [Ha nincs válasz, az is válasz; a hallgatás is válasz. | Ha nincs válasz, az is válasz; a hallgatás is válasz] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Keď nie je odpoveď, aj to je odpoveď; aj mlčanie je odpoveď."\\ /%
At line 24 changed one line
* [] Lemma: []
* [žiadna|Search:skkomžiadna] Lemma: [žiaden|Search:sklemžiaden]
At line 26 changed one line
* [] Lemma: []
* [odpoveď|Search:skkomodpoveď] Lemma: [odpoveď|Search:sklemodpoveď]
At line 28 changed one line
* [] Lemma: []
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 33 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie je reakciou na to, že aj [mlčanie nepriamo niečo vypovedá|Search:skbegmlčanie00nepriamo00niečo00vypovedá] o tom, prečo niekto nechce [reagovať na výzvu|Search:skbegreagovať00na00výzvu] alebo na otázku a je pravdepodobné, že odpoveď by mohla byť preňho [nepríjemná|Search:skbegnepríjemná] alebo [škodlivá|Search:skbegškodlivá]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 51 changed one line
%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%%(display:inline;) Žiadna odpoveď je tiež odpoveďou. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 76 changed one line
%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
At line 92 changed 2 lines
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Hmmm, pán Ján K. zatiaľ neodpovedal na priamu otázku priamou odpoveďou, iba vyhýbavým mlžením. Ale veď pôsobenie Oravca na tomto fóre i na jeho stránke je natoľko jednoznačné, že jednozačné odpovede nie sú problém. Ale napokon, __žiadna odpoveď je tiež odpoveď__... %%tip-Zdroj http://areopag.christ-net.sk/viewtopic.php?p=78439&sid=bf38c1ea3e0278e82f2f6d11afb9c1ae /%
At line 99 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Za najfundovanejšie a najlogickejšie odpovede označili reakcie R.Filkusa a za im najsympatickejšie považujú názory M.Dzurindu. Niektorí oslovení nepochopili zámer zostavovateľov ankety - zmapovať ľudské postoje jednotlivých členov vládneho kabinetu a ich možnosti ovplyvňovať závažné rozhodovanie - a poslali názory ministerstva, čo nebolo cieľom. Kuriózny, ale zároveň veľavravný je fakt, že minister životného prostredia Juraj Hraško neodpovedal ani na tretie požiadanie, uviedol M.Huba. Skonštatoval, že anketa nesplnila ich očakávanie, ale potvrdila, že je významné rozvíjať takéto demokratické dialógy medzi verejnosťou a ňou volenými zástupcami, ktorých moc je odvodená od parlamentu. Hovorí sa, že __žiadna odpoveď - je tiež odpoveď__, uzavrel predseda STUŽ. %%tip-Zdroj http://mesto.sk/prispevky_velke/presovsky/anketaopostojochc774184920.phtml
/%
At line 114 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Ak je jasné z povahy veci, že __žiadna odpoveď je tiež odpoveďou__, je to považované za prejav vôle ... na podobnom princípe je postavená aj napr. verejná vyhláška, ktorou sa žiada napr. Vlastník, aby si uplatnil svoje práva k veci, a ak tak neurobí do nejakého času, vec prepadá, alebo sa s ňou nakladá tak, akoby nemala vlastníka ... Keďže v tomto prípade predpokladám, že to bolo odniekiaľ stiahnuté a nikto z adminov (alebo iných zodpovedných) tejto stránky už nevie odkiaľ, (alebo už tu ani dotyčný napr. nepôsobí,) nik nový sa k tomu nevyjadrí (každý si kryje zadok, čomu sa ani nedá čudovať), takže niet inej cesty, ako to naformulovať tak, aby to bolo ok ... a mohol to hocikto používať ... %%tip-Zdroj http://forum.mozilla.sk/viewtopic.php?f=11&t=3906 /%
At line 127 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
A teraz dovoľte, aby som prešiel k samotnému zneniu mojej interpelácie. Chcem interpelovať predsedu vlády, a to bol dôvod, prečo som sa dožadoval jeho prítomnosti a prečo som s odvolaním na ods. 7 § 130, ktorý jasne hovorí, že je povinnosťou členov vlády byť tu prítomný na rokovaní o interpeláciách, sa pýtal legitímne, aký je dôvod neprítomnosti predsedu vlády. Ale myslím si, že __aj žiadna odpoveď je odpoveď__ a preto, že som odpoveď nedostal, vyvodzujem z toho, že dôvodom je ignorovanie parlamentu, pohŕdanie parlamentom a dôvodom je aj slabošstvo a zbabelosť.
Idem hovoriť a interpelovať pána predsedu vlády vo veci správy o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu. Správa, ktorú vláda predložila a parlament o nej dlho rokoval, je príkladom právneho a ekonomického paškvilu. Je dokumentom, ktorého jediným účelom je zahmlievať, zahmlievať neschopnosť vlády a korupciu vlády. %%tip-Zdroj http://www.nrsr.sk/appbin/net/nrozprava/Download.aspx?Type=NRozprava.RozpravaRaw&Ref=XXX080207171500000_080207173000000.txt /%
At line 135 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Márne sme sa usilovali rozlúštiť tenisové Waterloo s jeho aktérmi. Ochotne predstavili svoje stanoviská športovci, aj funkcionári. Podľa dohovoru v stredu, aj v piatok sme volali Mariannu Hantuchovú. Telefonáty odmerane prebral syn Igor. Zavolajú späť. Iste. Nezavolali. Vypli telefón. __Aj žiadna odpoveď je odpoveď.__ Koža z ruského medveďa sa nedelila. %%tip-Zdroj http://www.noveslovo.sk/archiv/2001-31/ospolocnosti.html /%
At line 141 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Za odpoveď ďakujem, aj keď pravdupovediac neodpovedali ste mi na moju prvú otázku a vlastne na jedinú, ktorá ma vyprovokovala k napísaniu meilu. /K napísaniu tohto listu ma primäl Váš dnešný príhovor a Vaša poznámka v dnešných oznamoch na svätej omši. Chcem sa opýtať,čo Vás núti neustale sa vracať poznámkami, narážkami a invektívami na pôsobenie a prácu nášho bývalého dôstojného pána farára? /__Aj žiadna odpoveď je odpoveď.__ Možno ešte výrečnejšia. Ináč s Vami súhlasím. Živú farnost treba budovať a neustále. Myslím, že v tom si nikdy nebudeme môct tu na zemi povedat: Super, už som všetko urobil perfektne. Nikde som nespomínala, že je tu vo farnosti všetko O.K. a dokonalé. Ale živú farnosť na mŕtvom základe nevybudujete. A ten základ sú predsa tie malé rodinné spoločenstvá %%tip-Zdroj http://www.farar.inky.sk/ZMailovejPosty.htm /%
At line 149 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="žiadna"] [[]* [[lemma="odpoveď"][[]* [[lemma="odpoveď"]__ \\
At line 153 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 14-Jan-2011 09:45 8.754 kB Peter Durco to previous
15 27-Dec-2010 17:14 8.836 kB Brigita Kacjan to previous | to last
14 14-Dec-2010 14:36 8.801 kB Denis Helic to previous | to last
13 21-Sep-2010 18:54 8.273 kB Anita Kazmer to previous | to last
12 14-Sep-2010 22:21 8.172 kB Vida Jesenšek to previous | to last
11 09-Sep-2010 12:49 8.172 kB Peter Durco to previous | to last
10 24-Aug-2010 00:10 8.177 kB Peter Durco to previous | to last
9 21-Aug-2010 14:41 7.971 kB Peter Durco to previous | to last
8 21-Aug-2010 14:40 7.97 kB Peter Durco to previous | to last
7 21-Aug-2010 14:40 7.937 kB Peter Durco to previous | to last
6 21-Aug-2010 14:38 7.833 kB Peter Durco to previous | to last
5 21-Aug-2010 14:37 7.852 kB Peter Durco to previous | to last
4 01-Aug-2010 04:17 4.019 kB Peter Durco to previous | to last
3 01-Aug-2010 04:16 3.988 kB Peter Durco to previous | to last
2 10-Jun-2010 16:57 3.868 kB Peter Durco to previous | to last
1 10-Jun-2010 16:56 3.87 kB Peter Durco to last
«