Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 14-Jan-2011 16:45 by Peter Durco  

This page was created on 20-Nov-2009 07:13 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 7 lines
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Handeln | Handeln Übungen].
%%
%%
At line 17 changed 3 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [České príslovie | Stránka českého príslovia|Lež má krátké nohy]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Slovinsky: [Če si rekel a, reci tudi b. | Če si rekel a, reci tudi b.]
* Česky: [Když se řekne A, musí se říct také B. | Když se řekne A, musí se říct také B.]
* Maďarsky: [Aki á-t mond, mondjon bé-t is. | Aki á-t mond, mondjon bé-t is]
At line 24 changed one line
* [kto] Lemma: [kto]
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]
At line 26 changed one line
* [povie] Lemma: [povedať]
* [povie|Search:skkompovie] Lemma: [povedať|Search:sklempovedať]
At line 28 changed one line
* [nech] Lemma: [nech]
* [nech|Search:skkomnech] Lemma: [nech|Search:sklemnech]
At line 33 changed one line
Príslovie vyjadruje požiadavku, že človek by mal [dokončiť] to, o čom začal hovoriť [bez ohľadu na dôsledky] a nemal by si nechávať pre seba nedopovedané.. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje požiadavku, že človek by mal [dokončiť|Search:skbegdokončiť] to, o čom začal hovoriť [bez ohľadu na dôsledky|Search:skbegbez00ohľadu00na00dôsledky] a nemal by si nechávať pre seba nedopovedané.. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 77 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [povedal|Search:skvkopovedal] Lemma: [povedať|Search:skvlepovedať]
At line 79 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 81 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 172 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "] \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma="povedať"] [[]* [[lemma="a"][[]* [[lemma="povedať"][[]* [[lemma="b"] \\
At line 176 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 182 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 14-Jan-2011 16:45 11.411 kB Peter Durco to previous
18 27-Dec-2010 15:21 11.501 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 14-Dec-2010 14:36 11.466 kB Denis Helic to previous | to last
16 24-Aug-2010 21:23 11.048 kB Peter Durco to previous | to last
15 07-Aug-2010 23:40 11.014 kB Peter Durco to previous | to last
14 07-Aug-2010 23:40 11.053 kB Peter Durco to previous | to last
13 07-Aug-2010 23:39 11.052 kB Peter Durco to previous | to last
12 07-Aug-2010 23:39 11.006 kB Peter Durco to previous | to last
11 07-Aug-2010 23:38 10.988 kB Peter Durco to previous | to last
10 07-Aug-2010 23:37 10.975 kB Peter Durco to previous | to last
9 07-Aug-2010 23:34 10.076 kB Peter Durco to previous | to last
8 24-Jul-2010 23:01 8.542 kB Peter Durco to previous | to last
7 10-Jun-2010 09:15 8.48 kB Peter Durco to previous | to last
6 11-Mar-2010 00:29 8.493 kB Libor Marek to previous | to last Stránka českého príslovia ==> Lež má krátké nohy
5 13-Dec-2009 22:58 8.474 kB Peter Durco to previous | to last
4 13-Dec-2009 22:39 7.118 kB Peter Durco to previous | to last
3 13-Dec-2009 22:26 4.943 kB Peter Durco to previous | to last
2 20-Nov-2009 07:15 4.917 kB Peter Durco to previous | to last
1 20-Nov-2009 07:13 4.913 kB Peter Durco to last
«