Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 14-Jan-2011 16:45 by Peter Durco  

This page was created on 20-Nov-2009 07:13 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed 2 lines
!!!Príslovie
%%columns
!!!Kto povie A, musí povedať aj B.
At line 11 changed one line
Kto povie A, musí povedať aj B. [Doklad 1 | 1]
At line 11 added 7 lines
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Handeln | Handeln Übungen].
%%
%%
At line 17 changed 3 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [České príslovie | Stránka českého príslovia]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Slovinsky: [Če si rekel a, reci tudi b. | Če si rekel a, reci tudi b.]
* Česky: [Když se řekne A, musí se říct také B. | Když se řekne A, musí se říct také B.]
* Maďarsky: [Aki á-t mond, mondjon bé-t is. | Aki á-t mond, mondjon bé-t is]
At line 24 changed one line
* [kto] Lemma: [kto]
* [kto|Search:skkomkto] Lemma: [kto|Search:sklemkto]
At line 26 changed one line
* [povie] Lemma: [povedať]
* [povie|Search:skkompovie] Lemma: [povedať|Search:sklempovedať]
At line 28 changed one line
* [nech] Lemma: [nech]
* [nech|Search:skkomnech] Lemma: [nech|Search:sklemnech]
At line 33 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje požiadavku, že človek by mal [dokončiť|Search:skbegdokončiť] to, o čom začal hovoriť [bez ohľadu na dôsledky|Search:skbegbez00ohľadu00na00dôsledky] a nemal by si nechávať pre seba nedopovedané.. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 51 changed one line
%%(display:inline;) Tvarový variant 1 [Doklad 4 | 4 ]
%%(display:inline;) Kto povedal A, musí povedať B. [Doklad 4 | 4 ]
At line 55 changed one line
%%(display:inline;) Tvarový variant 2 %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]
%%(display:inline;) Kto povedal A, mal by povedať aj B. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]
At line 77 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [povedal|Search:skvkopovedal] Lemma: [povedať|Search:skvlepovedať]
At line 79 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 81 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 131 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Prípady mlčania nás na túto závislosť upozorňujú a navyše nám dávajú na vedomie, že toto vonkajšie prostredie, kde sa otázka môže, ale nemusí dočkať odpovede, nie je až také jednotné, otvorené a univerzálne, ako by sme si mohli myslieť. Bezpochyby, sú tu zásady, ktoré škola a celý výchovný proces vštepujú každému jednotlivcovi: ”Neodpovedať na otázku je nezdvorilé”, ”Na otázku sa odpovedá celou vetou”, __”Kto povedal A, mal by povedať aj B”__ atď. Pravidlá logického usudzovania nás naučia, ako zabezpečiť spoľahlivý prechod od predpokladov k záveru. Rétorika pridá prostriedky, pomocou ktorých zdvorilé a logicky usporiadané slová dostanú schopnosť presviedčať. A súčasné technológie poskytnú rýchlo a spoľahlivo fungujúce prostriedky na šírenie posolstiev každého druhu. K tomu, aby sme odpovedali na otázku , nás vedú tak spoločenské konvencie, ako aj vlastný záujem komunikovať. %%tip-Zdroj Marcelli, Miroslav; Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava: Kalligram 2002. 285 s. /%
At line 138 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Prípady mlčania nás na túto závislosť upozorňujú a navyše nám dávajú na vedomie , že toto vonkajšie prostredie, kde sa otázka môže, ale nemusí dočkať odpovede, nie je až také jednotné, otvorené a univerzálne, ako by sme si mohli myslieť. Bezpochyby, sú tu zásady, ktoré škola a celý výchovný proces vštepujú každému jednotlivcovi: ”Neodpovedať na otázku je nezdvorilé”, ”Na otázku sa odpovedá celou vetou”, __”Kto povedal A, mal by povedať aj B”__ atď. Pravidlá logického usudzovania nás naučia, ako zabezpečiť spoľahlivý prechod od predpokladov k záveru. Rétorika pridá prostriedky, pomocou ktorých zdvorilé a logicky usporiadané slová dostanú schopnosť presviedčať. A súčasné technológie poskytnú rýchlo a spoľahlivo fungujúce prostriedky na šírenie posolstiev každého druhu. K tomu, aby sme odpovedali na otázku, nás vedú tak spoločenské konvencie, ako aj vlastný záujem komunikovať. %%tip-Zdroj Marcelli, Miroslav; Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava: Kalligram 2002. /%
At line 144 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Vyšetrovateľ: __Ak povie sudca A, nech povie aj B.__ Sudca Ján Poprocký včera novinárom povedal, že v spise a návrhu prokurátora vziať Jozefa Majského do väzby nie je zmienka o tom, že by Majský ovplyvňoval svedkov. Uvádza sa vraj v ňom len to, že Šebeščáka, ktorý je tiež obvinený, ovplyvňoval jeho vlastný obhajca, aby vypovedal v prospech Majského. Vyšetrovateľ prípadu pre SME povedal, že veta, ktorú povedal v piatok na tlačovej besede minister vnútra Vladimír Palko, je obsiahnutá aj v spise. %%tip-Zdroj SME, 30.06.2003 /%
At line 150 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Ak majú v sebe štipku cti, nech vstanú a prehovoria. Jeho výzva ostala visieť v prázdnote. Z pohľadov svojich kolegov usúdil, že prestrelil. Ale viem, že to neurobia, snažil sa prekonať nepríjemné mlčanie. Nemajú na to dosť síl. Sadol si. Po jeho slovách sa už nikomu nechcelo diskutovať. Na druhý deň ho zavolali na stranícky výbor. Vyčítali mu, že sa dal strhnúť k nepodloženým útokom. Dokonca pred obvodným tajomníkom. Čo si pomyslia o našej organizácii? __Kto povie a, musí povedať aj b.__ Ja vám už nič nepoviem, bránil sa pred vyčítavými pohľadmi. Budem mlčať ako kameň. Ale nemlčal. V nedeľu bol pozvaný aj s Vierou na obed k Bartovcom. Po obede, keď Viera s matkou odišli do kuchyne, Barta sa ho spýtal: Však si na tej schôdzke myslel na Zeleného? Prikývol. Viem, že je smiešny, povedal Barta. Každý z nás raz bude taký smiešny. Staroba je strašná. %%tip-Zdroj Kot, Jozef: Beh bez konca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986. /%
At line 156 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Prečo by mal štát do nich investovať? Presne ako tá pani povedala. V inzerátoch je kopec ubytovaní so stravou. Čo nejdú? Lebo sú darebáci. Ďakujem." Petra Strižková, redaktorka: "Áno,ďakujeme pekne za otázku. Veľmi rozšírený názor. Uznávate,že naozaj v mnohých prípadoch si za to bezdomovci teda môžu sami?" Františkán brat Filip: "Áno. Jasné že si za to môžu sami, ale __kto povie A, nech si povie aj B__. Keď povieme, že si za to môžu sami, tak si povedzme ako odísť z toho von. Ako odísť z toho von? Jednoducho. A odísť z toho von sa dá iba keď oni sami budú chcieť a ja uznávam,že mnohí nechcú. Tí ľudia, ktorí žijú pod mostami,im to vyhovuje. Ráno si niečo vyžobrú,kúpia si Čučo,spijú sa,idú spať a tak stále dokola. %%tip-Zdroj www.tkkbs.sk 07/02 /%
At line 172 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "] \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma="povedať"] [[]* [[lemma="a"][[]* [[lemma="povedať"][[]* [[lemma="b"] \\
At line 176 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 182 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 14-Jan-2011 16:45 11.411 kB Peter Durco to previous
18 27-Dec-2010 15:21 11.501 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 14-Dec-2010 14:36 11.466 kB Denis Helic to previous | to last
16 24-Aug-2010 21:23 11.048 kB Peter Durco to previous | to last
15 07-Aug-2010 23:40 11.014 kB Peter Durco to previous | to last
14 07-Aug-2010 23:40 11.053 kB Peter Durco to previous | to last
13 07-Aug-2010 23:39 11.052 kB Peter Durco to previous | to last
12 07-Aug-2010 23:39 11.006 kB Peter Durco to previous | to last
11 07-Aug-2010 23:38 10.988 kB Peter Durco to previous | to last
10 07-Aug-2010 23:37 10.975 kB Peter Durco to previous | to last
9 07-Aug-2010 23:34 10.076 kB Peter Durco to previous | to last
8 24-Jul-2010 23:01 8.542 kB Peter Durco to previous | to last
7 10-Jun-2010 09:15 8.48 kB Peter Durco to previous | to last
6 11-Mar-2010 00:29 8.493 kB Libor Marek to previous | to last Stránka českého príslovia ==> Lež má krátké nohy
5 13-Dec-2009 22:58 8.474 kB Peter Durco to previous | to last
4 13-Dec-2009 22:39 7.118 kB Peter Durco to previous | to last
3 13-Dec-2009 22:26 4.943 kB Peter Durco to previous | to last
2 20-Nov-2009 07:15 4.917 kB Peter Durco to previous | to last
1 20-Nov-2009 07:13 4.913 kB Peter Durco to last
«