Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 14-Jan-2011 16:45 by Peter Durco  

This page was created on 20-Nov-2009 07:13 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 131 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Prípady mlčania nás na túto závislosť upozorňujú a navyše nám dávajú na vedomie, že toto vonkajšie prostredie, kde sa otázka môže, ale nemusí dočkať odpovede, nie je až také jednotné, otvorené a univerzálne, ako by sme si mohli myslieť. Bezpochyby, sú tu zásady, ktoré škola a celý výchovný proces vštepujú každému jednotlivcovi: ”Neodpovedať na otázku je nezdvorilé”, ”Na otázku sa odpovedá celou vetou”, __”Kto povedal A, mal by povedať aj B”__ atď. Pravidlá logického usudzovania nás naučia, ako zabezpečiť spoľahlivý prechod od predpokladov k záveru. Rétorika pridá prostriedky, pomocou ktorých zdvorilé a logicky usporiadané slová dostanú schopnosť presviedčať. A súčasné technológie poskytnú rýchlo a spoľahlivo fungujúce prostriedky na šírenie posolstiev každého druhu. K tomu, aby sme odpovedali na otázku , nás vedú tak spoločenské konvencie, ako aj vlastný záujem komunikovať. %%tip-Zdroj Marcelli, Miroslav; Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava: Kalligram 2002. 285 s. /%
At line 144 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Vyšetrovateľ: __Ak povie sudca A, nech povie aj B.__ Sudca Ján Poprocký včera novinárom povedal, že v spise a návrhu prokurátora vziať Jozefa Majského do väzby nie je zmienka o tom, že by Majský ovplyvňoval svedkov. Uvádza sa vraj v ňom len to, že Šebeščáka, ktorý je tiež obvinený, ovplyvňoval jeho vlastný obhajca, aby vypovedal v prospech Majského. Vyšetrovateľ prípadu pre SME povedal, že veta, ktorú povedal v piatok na tlačovej besede minister vnútra Vladimír Palko, je obsiahnutá aj v spise. %%tip-Zdroj SME, 30.06.2003 /%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 14-Jan-2011 16:45 11.411 kB Peter Durco to previous
18 27-Dec-2010 15:21 11.501 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 14-Dec-2010 14:36 11.466 kB Denis Helic to previous | to last
16 24-Aug-2010 21:23 11.048 kB Peter Durco to previous | to last
15 07-Aug-2010 23:40 11.014 kB Peter Durco to previous | to last
14 07-Aug-2010 23:40 11.053 kB Peter Durco to previous | to last
13 07-Aug-2010 23:39 11.052 kB Peter Durco to previous | to last
12 07-Aug-2010 23:39 11.006 kB Peter Durco to previous | to last
11 07-Aug-2010 23:38 10.988 kB Peter Durco to previous | to last
10 07-Aug-2010 23:37 10.975 kB Peter Durco to previous | to last
9 07-Aug-2010 23:34 10.076 kB Peter Durco to previous | to last
8 24-Jul-2010 23:01 8.542 kB Peter Durco to previous | to last
7 10-Jun-2010 09:15 8.48 kB Peter Durco to previous | to last
6 11-Mar-2010 00:29 8.493 kB Libor Marek to previous | to last Stránka českého príslovia ==> Lež má krátké nohy
5 13-Dec-2009 22:58 8.474 kB Peter Durco to previous | to last
4 13-Dec-2009 22:39 7.118 kB Peter Durco to previous | to last
3 13-Dec-2009 22:26 4.943 kB Peter Durco to previous | to last
2 20-Nov-2009 07:15 4.917 kB Peter Durco to previous | to last
1 20-Nov-2009 07:13 4.913 kB Peter Durco to last
«