Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-14) was last changed on 15-Jan-2011 07:00 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 16:48 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 33 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje upozornenie, že ľudia, ktoré sú spočiatku [nevýrazní], [nepriebojní] alebo [utlačovaní], sa neskôr dočkajú úspechu a predbehnú tých, ktorí dosiahli [úspech] [rýchlo] a [ľahko]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 15-Jan-2011 07:00 9.878 kB Peter Durco to previous
13 13-Jan-2011 18:03 9.877 kB Peter Durco to previous | to last
12 13-Jan-2011 18:03 9.88 kB Peter Durco to previous | to last
11 27-Dec-2010 16:13 9.949 kB Brigita Kacjan to previous | to last
10 14-Dec-2010 14:36 9.914 kB Denis Helic to previous | to last
9 25-Sep-2010 11:29 9.384 kB Anita Kazmer to previous | to last
8 23-Aug-2010 16:06 9.321 kB Peter Durco to previous | to last
7 14-Aug-2010 16:28 9.283 kB Peter Durco to previous | to last
6 14-Aug-2010 16:27 9.282 kB Peter Durco to previous | to last
5 14-Aug-2010 16:27 9.255 kB Peter Durco to previous | to last
4 14-Aug-2010 16:26 9.194 kB Peter Durco to previous | to last
3 29-Jul-2010 18:51 3.99 kB Peter Durco to previous | to last
2 28-Jul-2010 02:58 3.887 kB Peter Durco to previous | to last
1 07-Jun-2010 16:48 3.856 kB Peter Durco to last
«