Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 13-Jan-2011 13:40 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 15:10 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 17 changed one line
* Slovinsky: [Riba pri glavi smrdi. |Vsaka medalja ima dve plati]
* Slovinsky: [Riba pri glavi smrdi. |Vsaka medalja ima dve plati|Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije|Duh je voljan, ali meso je slabo]
At line 23 changed one line
* [ryba] Lemma: [ryba]
* [ryba|Search:skkomryba] Lemma: [ryba|Search:sklemryba]
At line 25 changed one line
* [smrdí] Lemma: [smrdieť]
* [smrdí|Search:skkomsmrdí] Lemma: [smrdieť|Search:sklemsmrdieť]
At line 27 changed one line
* [hlavy] Lemma: [hlava]
* [hlavy|Search:skkomhlavy] Lemma: [hlava|Search:sklemhlava]
At line 32 changed one line
Príslovie konštatuje poznatok, že za [zle fungujúce veci] je obyčajne [zodpovedné zlé vedenie], resp. tí, čo stoja v istej hierarchii najvyššie. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje poznatok, že za [zle fungujúce veci|Search:skbegzle00fungujúce00veci] je obyčajne [zodpovedné zlé vedenie|Search:skbegzodpovedné00zlé00vedenie], resp. tí, čo stoja v istej hierarchii najvyššie. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 65 changed one line
* [vždy] Lemma: [vždy]
* [vždy|Search:skvkovždy] Lemma: [vždy|Search:skvlevždy]
At line 67 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 69 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 152 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 158 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 13-Jan-2011 13:40 12.074 kB Peter Durco to previous
18 27-Dec-2010 16:30 12.156 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 14-Dec-2010 14:36 12.121 kB Denis Helic to previous | to last
16 13-Sep-2010 18:50 11.751 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije
15 13-Sep-2010 18:32 11.712 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Duh je voljan, ali meso je slabo
14 23-Aug-2010 15:35 11.679 kB Peter Durco to previous | to last
13 16-Aug-2010 10:46 11.647 kB Peter Durco to previous | to last
12 16-Aug-2010 10:46 11.646 kB Peter Durco to previous | to last
11 16-Aug-2010 10:44 10.684 kB Peter Durco to previous | to last
10 16-Aug-2010 10:44 10.675 kB Peter Durco to previous | to last
9 16-Aug-2010 10:42 10.611 kB Peter Durco to previous | to last
8 16-Aug-2010 10:42 10.656 kB Peter Durco to previous | to last
7 16-Aug-2010 10:42 10.652 kB Peter Durco to previous | to last
6 16-Aug-2010 10:41 10.646 kB Peter Durco to previous | to last
5 16-Aug-2010 10:38 9.762 kB Peter Durco to previous | to last
4 16-Aug-2010 10:37 9.76 kB Peter Durco to previous | to last
3 29-Jul-2010 09:23 3.933 kB Peter Durco to previous | to last
2 07-Jun-2010 16:35 3.852 kB Peter Durco to previous | to last
1 07-Jun-2010 15:10 3.84 kB Peter Durco to last
«