Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 13-Jan-2011 13:40 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 15:10 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 93 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
V praxi sa však neuplatňoval. Od 1. novembra 1995 ho nahradil ústavný zákon o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov. Tiež sa ukázal ako bezzubý. Za šesť a pol roka NR SR nevydala ani jedno uznesenie o rozpore záujmov štátnych funkcionárov. O korupcii najmä vo verejnom sektore a následných etických, morálnych a ekonomických problémoch vedia občania tohto štátu svoje. Pritom i tu platí, že __ryba smrdí od hlavy__. Ukázali sa slabiny tohto zákona. Konanie o rozpore záujmov sa malo uskutočňovať na základe nedostatočne dôveryhodných údajov, spôsoby ich overovania sa legislatívne nedotiahli a sú dosiaľ v pôsobnosti orgánu, zloženého z poslancov, ktorí sami podliehajú režimu tejto právnej normy. Ako sa hovorí, ruka ruku umýva... Nečudo, že podľa výskumu verejnej mienky, ktorú zorganizovala agentúra Focus, 80 percent oslovených si naďalej myslí, že verejní činitelia uprednostňujú osobné záujmy pred verejnými. Čo nové prinesie právna úprava? Podstatne sa rozširuje pôsobnosť zákona ... %%tip-Zdroj Slovo 2002/16 /%
At line 99 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Do vlády by preto logicky mali prísť ľudia s čistým štítom, ktorí budú schopní plniť presadzovanie týchto požiadaviek. Capovia záhradníkmi Ako výsmech všetkým slušným ľuďom však pôsobí nominácia Ľudovíta Kaníka na post ministra práce sociálnych vecí a rodiny a Pavla Prokopoviča na post ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií. Obaja sú skôr zástupcami rozličných lobistických skupín než politikmi presadzujúcimi verejný záujem. Svet je plný paradoxov, a tak Dzurinda, ktorý v októbri 1999 odvolal Kaníka z funkcie prezidenta FNM zo slovami, že „__ryba smrdí od hlavy__ a my nesmieme prižmúriť oči, ani keď ide o ľudí z nášho košiara, “ bude o týždeň sedieť v jednom kabinete s tým istým človekom, ktorému už raz vyslovil nedôveru v súvislosti s privatizáciou Nafty Gbely spoločnosťou Cinergy Group. Kaníkovu reputáciu potvrdili minulý rok aj odchádzajúci členovia DS po tom, ako sa stal predsedom tejto strany. Šebej, Tatár a spol. upozorňovali na to, že jeho politické aktivity sú prepojené aj s vlastnými podnikateľskými aktivitami. %%tip-Zdroj Slovo 2002/41 /%
At line 107 changed one line
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
"Hoci tu žijem nejaký ten rôčik , nestačím sa čudovať, čo všetko na tomto malom Slovensku rozhoduje a kto všetko sa cíti dôležitý v tomto rozhodovaní. Oveľa viac ma však mrzí, že tu neexistuje určitá kultúrna pamäť. Kultúra je totiž v týchto narýchlo vykvasených pomeroch jedna z mála vecí, ktoré poľudšťujú našu existenciu. U nás upadajú krásne projekty príliš rýchlo do zabudnutia. Človek potom prepadá pocitu, že to celé možno ani nemuselo byť... Hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy. Overoval som si to, __ryba smrdí aj od chvosta__. Ak sme momentálne odkázaní na politickú reprezentáciu, ktorej kultúrnosť veľa nehovorí, musíme my od chvosta vynaložiť o to viac pozitívnej energie, ktorá sa rodí práve v oceňovaní detailov a zdanlivých nepodstatností. O tom, čo sa tu bude diať a kam to bude smerovať, predsa rozhodujeme my." Medzinárodný festival kultúrnych podujatí - Dni Európy v Bratislave, ktorého hlavnými organizátormi sú mesto Bratislava a Kultúrne zariadenia Petržalky, bude hosťovať naše hlavné mesto od 8. do 12. mája. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 5.4.1997 /%
At line 127 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Je to strach, že niečo pokazí, prezradí alebo že sa, nedajbože, ukáže šikovnejším ako jeho vedúci. Nemáme ani štipku nádeje, že sa v dohľadnej dobe niečo zmení. Na to by bolo treba príliš veľa odvahy. Napríklad zaviesť núdzový režim a obmedziť prevádzku štátneho aparátu, keď niet na ňu peňazí. Robiť polovičaté práce, vypracúvať rôzne koncepcie a projekty, na ktorých realizáciu nie sú a nebudú peniaze, to radšej nerobiť nič. Keďže __ryba smrdí od hlavy__, a úroveň štátneho úradníka je rozmenením úrovne vlády na drobné, na ministerské posty treba nominovať naozaj odborníkov. Štátne financie predsa nemôže spravovať osoba, ktorá si nedokáže ustrážiť ani rodinný rozpočet a musí si požičiavať peniaze od svojho šoféra. Alebo post ministra zdravotníctva by mal zastávať človek, ktorý má tiež vzdelanie z oblasti práva, financií a výkonu štátnej správy. A nemusel by byť ani lekár, čo je napríklad úplne bežné v krajinách Európskej únie. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=3388; Práčovňa /%
At line 135 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Bol tiež v hlbokom rozpore so zaužívanými medzinárodnými konvenciami, ktoré nepripúšťajú dvojité zdanenie. Daň z motorových vozidiel bola ale duplicitnou daňou k cestnej dani. Jednoucho, zákon bol po odbornej i formálnej stránke absolútne neprijateľný, nehovorme radšej o jeho pochybnej efektívnosti. Bol pravou vizitkou neschopnosti legislatívcov zabarikádovaných za stenami ministerstva financií. Absurdný zákon, za ktorý mal niekto zaplatiť minimálne "stoličkou", sa ale nestal dôvodom na čistenie žalúdkov vo vlastných radoch. Ako sa hovorí, __ryba smrdí od hlavy__. Brigita Schmögnerová, nielenže nepripustila kritiku k práci jej ministerstva, ale dokonca našla odvahu smerovať výčitky na premiéra, ktorý sa nevyjadril k výplodu " financmajstrov " práve pochvalne. Jej reakciu možno prirovnať k urazenosti chronickej " jednotkárky ", potom ako jej nevyšiel príklad z matematiky. Sebareflexia teda neprichádzala do úvahy a zdá sa, že ani nie je na programe dňa. "Nechceli ste daň z motorových vozidiel, jej predpokladaný výnos musíme získať z cestnej dane a dane z uhľovodíkových palív" ... %%tip-Zdroj Profit 1999/12 /%
At line 141 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Tam nám roztrhlo motor. Pozbierali sme z cesty úlomky motora, ojnice a iné hriadele a zavolali odťahovaciu službu. A vtedy sa to začalo. Ani nie o dvadsať minút prišlo odťahovacie vozidlo Záchranného systému Slovakia z Fiľakova. Mal som spočiatku obavy, keď som si spomenul na hlúpe vrtuľníkové vyhlásenie ich vrchného bossa, ale ako vývoj situácie ukázal, __tejto rybe smrdí LEN hlava__. Prišli dvaja absolútni profíci, ktorí nielenže boli milí a prívetiví, ale mali za 5 minút naložené bratovo veľmi veľké a veľmi ťažké auto. Šéf nám zároveň oznámil, že vo Fiľakove už čakajú ďalší dvaja záchrancovia aj s pasmi, aby mohli zobrať auto do rakúskeho servisu. O niekoľko okamihov bol milý bračok na ceste v snehobielom a vyblýskanom odťahovacom aute, z ktorého ešte pár sekúnd pred odchodom šéf svedomito pozotieral fliačiky oleja, ktorý vytekal z trosiek motora. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.7.1996 /%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 13-Jan-2011 13:40 12.074 kB Peter Durco to previous
18 27-Dec-2010 16:30 12.156 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 14-Dec-2010 14:36 12.121 kB Denis Helic to previous | to last
16 13-Sep-2010 18:50 11.751 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije
15 13-Sep-2010 18:32 11.712 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Duh je voljan, ali meso je slabo
14 23-Aug-2010 15:35 11.679 kB Peter Durco to previous | to last
13 16-Aug-2010 10:46 11.647 kB Peter Durco to previous | to last
12 16-Aug-2010 10:46 11.646 kB Peter Durco to previous | to last
11 16-Aug-2010 10:44 10.684 kB Peter Durco to previous | to last
10 16-Aug-2010 10:44 10.675 kB Peter Durco to previous | to last
9 16-Aug-2010 10:42 10.611 kB Peter Durco to previous | to last
8 16-Aug-2010 10:42 10.656 kB Peter Durco to previous | to last
7 16-Aug-2010 10:42 10.652 kB Peter Durco to previous | to last
6 16-Aug-2010 10:41 10.646 kB Peter Durco to previous | to last
5 16-Aug-2010 10:38 9.762 kB Peter Durco to previous | to last
4 16-Aug-2010 10:37 9.76 kB Peter Durco to previous | to last
3 29-Jul-2010 09:23 3.933 kB Peter Durco to previous | to last
2 07-Jun-2010 16:35 3.852 kB Peter Durco to previous | to last
1 07-Jun-2010 15:10 3.84 kB Peter Durco to last
«