Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-13) was last changed on 14-Dec-2010 14:36 by Brigita Kacjan  

This page was created on 26-Oct-2010 11:11 by Dejan Kopold

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 7 changed one line
!!! Veriga je tako močna, kot (je močan) njen najšibkejši člen.
!!! Veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen.
At line 11 added one line
%%(display:none)
At line 12 changed 3 lines
!!!Vaje
K pregovoru žal ni vaj.
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
At line 20 added one line
At line 28 changed one line
!!!Komponenten
!!! Sestavine
At line 31 changed one line
* [eine] Lemma: [ein]
* [veriga|Search:sikomveriga] lema: [veriga|Search:silemveriga]
At line 33 changed one line
* [Kette] Lemma: [Kette]
* [je|Search:sikomje] lema: [biti|Search:silembiti]
At line 35 changed one line
* [ist] Lemma: [sein]
* [tako|Search:sikomtako] lema: [tako|Search:silemtako]
At line 37 changed one line
* [nur] Lemma: [nur]
* [močna|Search:sikommočna] lema: [močen|Search:silemmočen]
At line 39 changed one line
* [so] Lemma: [so]
* [kot|Search:sikomkot] lema: [kot|Search:silemkot]
At line 41 changed one line
* [stark] Lemma: [stark]
* [njen|Search:sikomnjen] lema: [njen|Search:silemnjen]
At line 43 changed one line
* [wie] Lemma: [wie]
* [najšibkejši|Search:sikomnajšibkejši] lema: [šibek|Search:silemšibek]
At line 45 changed one line
* [ihr] Lemma: [ihr]
* [člen|Search:sikomčlen] lema: [člen|Search:silemčlen]
At line 47 removed 4 lines
* [schwächstes] Lemma: [schwach]
* [Glied] Lemma: [Glied]
At line 54 changed 3 lines
!!!Bedeutung(en)
Sagt man dafür, dass man nur [gemeinsam] etwas [erreichen] kann und zwar unabhängig davon, welchen Anteil der Einzelne dabei hat. [Beleg 1 | 1] [Beleg 2 | 2 ] [Beleg 3 | 3 ] \\
\\
!!! Pomen(i)
Rečemo, kadar je za uspešnost česa enako pomemben vsak del neke celote, četudi se sprva zdi, da ima en del večjo ali bistveno, drugi del pa manjšo ali nebistveno vlogo. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4] [Zgled 5 | 5] \\
S pregovorom spodbujamo k sodelovanju. [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4]
%%collapsebox-closed
!!! Posebnosti rabe
At line 58 removed 6 lines
%%collapsebox-closed
!!!Gebrauchsbesonderheit(en)
In den Korpusbelegen wird mit dem Sprichwort häufig ausgedrückt, dass man [Schwachstellen] im Zusammenspiel verschiedener Faktoren beseitigen muss, um [erfolgreich] zu sein. [Beleg 4 | 4 ] [Beleg 5 | 5 ] \\
\\
At line 67 changed one line
!!!Varianten
!!! Različice
At line 69 removed 3 lines
%%collapsebox-closed
!!Formvarianten
''Keine Angabe''
At line 65 added 3 lines
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice
Veriga je močna toliko kot njen najšibkejši člen. [Zgled 5 | 5] \\
At line 74 changed 6 lines
%%collapsebox-closed
!!Ersetzung von Komponenten
%%(display:inline;) Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. %%tip-Kommentar Diese Variante weist eine vergleichbare Häufigkeit wie das Sprichwort auf.\\ /% [Beleg 6 | 6 ]
%% \\
Veriga je toliko močna kot njen najšibkejši člen. [Zgled 6 | 6] \\
At line 71 added one line
Vsaka veriga je samo toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen. [Zgled 7 | 7] \\
At line 82 changed 4 lines
%%(display:inline;) Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. [Beleg 7 | 7 ]
%% \\
%%
Veriga je tako močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen. [Zgled 8 | 8] \\
At line 87 changed 7 lines
%%collapsebox-closed
!! Variantenkomponenten
* [jede] Lemma: [jede]
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin
At line 95 changed 7 lines
%%collapsebox-closed
!!!Typische Verwendung im Text
''Keine Angabe''
%%
%%collapsebox-closed
At line 103 changed 3 lines
%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
!! Sestavine različic
[toliko|Search:sivkotoliko] lema: [tolik|Search:sivletolik]
[vsaka|Search:sivkovsaka] lema: [vsak|Search:sivlevsak]
[samo|Search:sivkosamo] lema: [samo|Search:sivlesamo]
[kolikor|Search:sivkokolikor] lema: [kolikor|Search:sivlekolikor]
At line 107 changed 3 lines
%%collapsebox
!!! Belege
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba
%%
!!! Zgledi
At line 111 changed one line
[Beleg 1 | #1] (Abschnitt [Bedeutung(en) | Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied#Bedeutung(en)]): \\
[Zgled 1 | #1]
At line 113 changed one line
__Eine Kette ist __ immer __so stark wie ihr schwächstes Glied __, besagt ein Sprichwort. Das gilt auch für die Stärke und Geschlossenheit einer Mannschaft. %%tip-Quelle K97/SEP.71980 Kleine Zeitung, 22.09.1997, Ressort: Sport; Die Kette /%
Pri vsem skupaj pa ne pozabiti na znano pravilo: __veriga je tako močna, kot njen najšibkejši člen__. Torej: če boš izoliral 80% najbolj kritičnih površin z najboljšimi in najdražjimi materiali, pri tem pa jih izpustil 20%, bo učinek bistveno slabši, kot če boš z bistveno cenejšimi materiali izoliral vsa kritična mesta.
%%tip-Vir http://www.joker.si/mn3njalnik/index.php?showtopic=165044 (Dostop:16. 6. 2010)
/%
At line 115 changed 3 lines
\\
[Beleg 2 | #2 ] (Abschnitt [Bedeutung(en) | Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied#Bedeutung(en)]): \\
-----
[Zgled 2 | #2]
At line 119 changed one line
" __Eine Kette ist so stark wie __das __schwächste Glied __", sagt ein Firmenchef. Das gleiche gilt für Unternehmen. Wie zufrieden und motiviert Mitarbeiter sind, wie stark oder schwach sie sind, davon hängt die Leistung der Firma ab. %%tip-Quelle I98/JUN.21981 Tiroler Tageszeitung, 04.06.1998, Ressort: Konsumenten; "So demotivieren Sie Ihre Mitarbeiter" /%
Pomen nudenja prve pomoči v vsakdanjem življenju je najbolj nazorno prikazan na shemi reševalne verige. Sestavljajo jo različni členi, eni na prvi pogled morda bolj, drugi manj pomembni. Seveda __je veriga tako močna kot njen najšibkejši člen__ in če bolje razmislimo, so si členi precej enakovredni. Kaj našemu poškodovanemu pomaga, če se na kraj nezgode pripeljemo vrhunsko usposobljeni reševalci z najsodobnejšim reševalnim vozilom, če mu ne bi nekdo od očividcev že prej pristopil ter mu uspešno ustavil močno krvavitev iz arterije?! Očitno je zelo pomembno, da nekatere izmed pomembnejših ukrepov izvedemo že pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči (NMP) na kraj dogodka in tako sočloveku morda celo rešimo življenje.
%%tip-Vir http://www.pomagamprvi.si/Aktualno/Stanje_potrebe_in_pomen_prve_pomoci/ (Dostop: 16. 6. 2010)
/%
At line 121 changed 3 lines
\\
[Beleg 3 | #3 ] (Abschnitt [Bedeutung(en) | Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied#Bedeutung(en)]): \\
-----
[Zgled 3 | #3]
At line 125 changed one line
Aber Ney machte auch deutlich, dass der ASV 1977 dies durchaus verdient habe - ein Verein, der zwar klein sei, aber dennoch viel geschaffen habe und einen großen inneren Zusammenhalt besitze: " __Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied __." %%tip-Quelle M02/JUL.51228 Mannheimer Morgen, 10.07.2002; "Frühauf" feiert bis in den späten Abend /%
__Veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen__.
Vsi členi v verigi morajo biti močni in stabilni. Samo tako lahko vzdrži in izpolni svoje funkcije. Tudi mikrohranila sodelujejo v presnovi na tak način: da se dopolnjujejo in podpirajo druga drugo. Le široka paleta mikrohranil ustrezno zadosti potrebe telesa.
%%tip-Vir http://www.inobsmedicus.si/116012/index.html (Dostop: 16. 6. 2010)
/%
At line 128 changed 2 lines
[Beleg 4 | #4 ] (Abschnitt [Gebrauchsbesonderheit(en) | Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
[Zgled 4 | #4]
At line 131 changed one line
Fehler zu vermeiden ist besser als ihre Folgen zu beseitigen. Das klingt trivial, ist es aber in der Praxis nicht. Wir wissen: Jede __Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. __ %%tip-Quelle NUZ08/OKT.02610 Nürnberger Zeitung, 28.10.2008, S. 22; Interview mit Professor Jürgen Schüttler - Es geht um Menschen, die sich uns Narkose-Ärzten ganz anvertrauen /%
Pri sumu na astmo je treba diagnozo potrditi s spirometrijo oz. bolnika napotiti k pulmologu. Le skupno sodelovanje pulmologa, družinskega zdravnika in bolnika vodi v uspešno zdravljenje, kajti __veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen__, zato se moramo vsi skupaj truditi, da se veriga ne bo pretrgala.
%%tip-Vir http://www.drmed.org/strok/ssi/fajdiga_peto_srecanje/fajdiga_4.php (Dostop: 16. 6. 2010)
/%
At line 133 changed 3 lines
\\
[Beleg 5 | #5 ] (Abschnitt [Gebrauchsbesonderheit(en) | Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
-----
[Zgled 5 | #5]
At line 137 changed one line
__Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied __. Das gilt auch und gerade für den Schutz von Computern, die mit dem Internet verbunden sind. So irrt, wer glaubt, seinen PC allein mit einer virtuellen Brandschutzmauer gegen Hackerangriffe und ungewollten Kontakt schadhafter Programme vom PC ins Internet schützen zu können. Sicherheit bietet nur die Kombination mehrerer Schutzmaßnahmen. %%tip-Quelle NUZ06/SEP.02096 Nürnberger Zeitung, 21.09.2006; Wie man seinen Computer beim Surfen im Internet schützen kann /%
Ugotovimo lahko, da imajo tudi veliki finančni sistemi svoje vzpone in padce, njihovi "varuhi pa se morajo prilagajati nastalim razmeram. __Veriga je močna toliko kot njen najšibkejši člen__ in v Evropi je trenutno eden od takšnih členov pakt stabilnosti, ki sta ga v bližnji preteklosti kršili, tudi pod grožnjo ogromnih denarnih kazni, dve največji članici evrolanda, Nemčija in Francija. Žal še vedno velja pravica močnejšega in vprašanje, ki je na mestu se glasi, kaj bi se zgodilo, če bi pravila pakta kršila na primer Slovenija. Naj to ostane zgolj retorično vprašanje, saj je naša vlada, vsaj kar se tiče EU, bolj papeška od papeža samega!
%%tip-Vir FidaPLUS
/%
At line 140 changed 2 lines
[Beleg 6 | #6 ] (Abschnitt [Ersetzung von Komponenten | Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied#Ersetzung von Komponenten]): \\
[Zgled 6 | #6]
At line 143 changed one line
Welche Stars spielen bei Sturm? Nicht daß ich wüßte! Vastic? Ausgeschieden! Trotzdem sind die Grazer vorn, weil sich Osim offenbar ans Motto hält, daß jede __Kette nur so stark ist wie __ das __schwächste Glied __. Und diesem Prinzip alles so clever unterordnet, daß geballtes Mittelmaß dank richtigem Konzept so stark wurde, daß es ein Gütesiegel trägt. %%tip-Quelle P94/SEP.32001 Die Presse, 23.09.1994; Mittelmaß und Gütesiegel /%
Če se pogaja posameznik, potem v pogajalski stranki ni šibkega člena, ampak je homogena. Kadar se pogaja skupina je velika nevarnost, da so v skupini bolj popustljivi posamezniki. Vešč nasprotnik v pogajanjih bo to opazil in gradil na njih, usmeril svoja "orožja" na te šibkejše člene. Tudi v primeru pogajanj se uveljavlja pravilo, da __je veriga toliko močna kot njen najšibkejši člen__.
%%tip-Vir FidaPLUS
/%
At line 145 changed 3 lines
\\
[Beleg 7 | #7 ] (Abschnitt [Ersetzung von Komponenten | Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied#Ersetzung von Komponenten]): \\
-----
[Zgled 7 | #7]
At line 149 changed one line
Während der gesundheitliche Wert einer solchen Tour - Bewegung, Enthaltsamkeit, natürliche Lebensrhythmen - von den Teilnehmern hoch geschätzt wird, spielt sportlicher Wettstreit kaum eine Rolle. Die __Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied __, die Karawane kommt am ehesten gemeinsam ans Ziel. %%tip-Quelle T01/DEZ.57492 die tageszeitung, 01.12.2001, S. 19, Ressort: Reise; Wellness pur: die Karawanen-Kur: /%
Izmed štirih komponenet sta najpomembnejši prvi dve. Odklon plovila iz smeri vetra močno povečuje zračni upor, vertikalno gibanje pa z vso težo plovila še dodatno sunkovito zateza sidrno verigo. Če visok val dvigne ladjo v trenutku, ko je sidrna vez do konca zategnjena, se lahko zgodi da popusti sidro - sila potega ga izpuli iz dna, ali pa poči najšibkejši del sistema. Vemo, da __je__ vsaka __veriga__ samo __toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen__, kar seveda velja tudi za vso ostalo sidrno opremo. Zato moramo, predvidenim obremenitvam ustrezno, dimenzionirati sidra, vse vrvi, verige, spojke, pritrdilne bitve, navijalno opremo in drugo.
%%tip-Vir http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jwnqpog0vDgJ:www.jadralniklub-nm.si/media/objave/dokumenti/2010/2009/Sidranje.doc+veriga+je+tako+mo%C4%8Dna+kot+njen+naj%C5%A1ibkej%C5%A1i+%C4%8Dlen&cd=7&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 16. 6. 2010)
/%
At line 151 changed 2 lines
%%
-----
[Zgled 8 | #8]
%%quote
Kot pravi pregovor, “__veriga je tako močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen__”. Če v informacijskem omrežju odpove en ključen člen, odpove vse ne glede na to kako kakovostno vzdrževano je informacijski omrežje ali kako kakovostne so posamezne komponete informacijskega sistema. Zavedamo se te nevarnosti in tudi njen negativen učinek na poslovanje in prihodke posameznega podjetja.
%%tip-Vir http://www.servis-racunalnikov.si/sistemska-podpora-in-vzdrzevanje/ (Dostop: 16. 6. 2010)
/%
/%
-----
At line 154 changed one line
!!!Weitere Belegsuche im Korpus
!!! Iskanje zgledov v korpusih
V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\
__veriga//najšibkejši__
At line 156 changed 4 lines
Im [Deutschen Referenzkorpus | http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/] können über [COSMAS II | http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/] weitere Belege mit folgender Suchanfrage gefunden werden:\\
__&Kette /s0 &stark /s0 &schwach /s0 &Glied__\\
%%
%%
At line 162 changed one line
[Seznam vseh pregovorov|SI_intern_fertig]
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 14-Dec-2010 14:36 7.763 kB Brigita Kacjan to previous
12 25-Nov-2010 15:13 7.281 kB Vida Jesenšek to previous | to last
11 31-Oct-2010 21:26 7.278 kB Vida Jesenšek to previous | to last
10 26-Oct-2010 11:30 7.131 kB Dejan Kopold to previous | to last
9 26-Oct-2010 11:29 7.368 kB Dejan Kopold to previous | to last
8 26-Oct-2010 11:29 7.39 kB Dejan Kopold to previous | to last
7 26-Oct-2010 11:21 6.312 kB Dejan Kopold to previous | to last
6 26-Oct-2010 11:20 6.974 kB Dejan Kopold to previous | to last
5 26-Oct-2010 11:16 6.499 kB Dejan Kopold to previous | to last
4 26-Oct-2010 11:16 6.734 kB Dejan Kopold to previous | to last
3 26-Oct-2010 11:15 6.638 kB Dejan Kopold to previous | to last
2 26-Oct-2010 11:13 6.633 kB Dejan Kopold to previous | to last
1 26-Oct-2010 11:11 6.817 kB Dejan Kopold to last
«