Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy mások úgy viselkednek velünk, ahogyan mi viselkedünk velük [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]
A német megfelelő nem pontos ekvivalense a magyarnak: abban az fogalmazódik meg, hogy durva fellépésre durván kell válaszolni, a magyar közmondásban az is benne van, hogy kedvességre kedvesség a válasz. Régibb nyelvünkben előfordul a kifejezésnek egy a némethez közelebb álló változata is: Minő a görcs, olyan legyen az ék is.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Ház! Képviselő Úr! Válaszolhatnék röviden egy régi magyar közmondással: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Ennél azonban sokkal konkrétabb a hiteles jegyzőkönyv, amely a költségvetési vitáról szól.Országgyűlési Napló; Szerző: DR. BÉKESI LÁSZLÓ pénzügyminiszter :; Dátum: 1994/12/15

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
A legkeresztényibb keresztény ünnepünk azonban az advent, amelyet az egyre rövidülő, sötét napok kietlenségében, december rideg, halott kilátástalanságában egyedül az istenvárás reménysége éltet. Az adventi ember koromfekete, evilági alagútban menetel és lesi, várja, majd egyre tisztábban látja azt a - nem evilági - fényt az alagút végén, amit egyszerű magyarul karácsonynak nevezünk. Az adventi ember be kell érje magával, adventkor mindig elválik, kinek van hite, kinek nincs, elég lesz -e az egész évben gyűjtött lelki muníció karácsonyig, kitart -e a hit és a remény a ködös istenvárás Isten nélküli szürkeségében? Aki az adventet éli, az a teremtés előtti létet éli és a teremtést várja. Mondja a régi szólás: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Bölcs megfigyelés és érvényesebb, mint hinnénk, mert amilyen az advent, olyan a karácsony: az az ember fog belépni a karácsonyba, aki az adventből kilépett, s aki ott, az adventi homályban unatkozott és nem látta meg a fényt, amely felé haladnia kell, az a karácsonyfa csillagszórójában sem fogja megtalálni. Az advent önfegyelmet, belső erőt, belső meleget kíván és valódi hitet, amely nem bizonyítható, csak csupán hihető, mégis a bizonyosság szilárdságával építhető rá az eljövendő. Az advent a keresztény ember nagy erőpróbája, adventkor elválik, ki tud úszni, ki nem, ki mit tud kezdeni magára hagyva.Magyar Fórum; Cím: Adventből születő karácsony; Szerző: Szőcs Zoltán; Dátum: 2000/21/12

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Orbán Viktor miniszterelnök most még tovább ment, vasárnapi tévényilatkozatában lényegében lebértollnokozta az adóhivatali elnökké kinevezett Simicska Lajos, illetve az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. elnök-vezérigazgatójává emelt Gansperger Gyula korábbi vállalkozásainak ügyeivel foglalkozó újságírókat. A mai és a korábbi Fidesz-reakciókban közös motívum, hogy nincs közünk hozzá felkiáltással nem adnak érdemi választ a kellemetlen kérdésekre. A feleletet politikai ellentámadással kísérlik meg pótolni - pártpénzek kapcsán többnyire az MSZP ingyenes államiingatlan-használati jogát emlegetik fel, ahogy történt ez hétfőn is, amikor bejelentették, parlamenti bizottság vizsgálja majd a pártok vagyongazdálkodási ügyeit -, ahogy Orbán Viktor egy négy évvel ezelőtti interjúban megfogalmazta: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.Heti Világgazdaság; Cím: Fejlemények a Simicska-cégek ügyében; Dátum: 1998/09/12

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Bevallom nőiesen, nem vagyok egy nagy ász az Internet terén, sőt. De valahogy nem esett nehezemre megjegyezni és használni az alapvető udvariassági, egyáltalán elemi viselkedésmódot, ami a fentebb is említett beszélgetéseket segíti elő. Szerintem ez nem is korfüggő. A sulinetes srácok is nyugodtan elgondolkozhatnak azon, hogy miért kapnak mindenütt ilyen fogadtatást. Talán, mert amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten?Index Fórum; Szerző: Maminti; Dátum: 1998/10/27

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Ötödször, a fenti szerződés, mint a romák és a többségi társadalom viszonyának metaforája hasznos munkadefiníció lehet a konflikusban az " amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten " elgondolást követők számára, azaz a radikális roma jogvédők és a kötelességpárt számára ( a népi genetika és etnokarakterológia és más háztáji elméletek képviselőit a helyszűke és a tapintat okán itt most nem tárgyaljuk ). Ám mindenhol, ahol kormányzati vagy nem kormányzati szakmunka folyik az adott problémák orvoslására, ott ez a vízió lényegében értelmetlen. Mivel viszont ez a vízió a domináns nézet, így afféle dupla fenekű intellektuális útravalóként kiválóan alkalmas rókalelkű nézetek megjelenítésére, így folytatva az átkos kádári hagyományt, amikor is féligazságok és féltabuk összekeveredett katyvaszában mindenki megláthatta ugyan a saját igazságát, csak éppen senki nem tudott kommunikálni senkivel.Magyar Narancs; Cím: Tolerancia hozomra; Szerző: Hammer Ferenc; Dátum: 1999/07/11

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
A mai Szabolcskák, amikor egyfelől óva intenek az irodalom kettészakadásától, másfelől nemes egyszerűséggel „seggnyalókként” aposztrofálják az új egyesülés tagjait, 1909-es elődjük nyomdokain járnak, aki Adyt „ösztövér szügyű daliának” nevezte, kinek „lelkét belilázza a Ganges”, versei pedig „zagyvák”. Ady válasza, az „Üzenet Költőcske Mihálynak”, s abban a „vén orcátlanok” kitétel csak fogadjisten volt a kapott adjonistenreMagyar Hírlap 1997/05/24

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Itt nem alkalmazható az a kormányzati politika szintjére emelt, de megfordított logikájú népi bölcsesség, amit nemrég miniszterelnök úr úgy idézett: „Amilyen a fogadjisten, olyan lesz az adjonisten.” Itt az adjonisten már megvolt, a fogadjisten elég rossz, de sokkal rosszabb is lehet. És ebben az egészben ennyi a rendkívüli. Országgyűlési Napló; Szerző: Ilkei Csaba, 1992/10/12

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«