Kontrolné zoznamy#

pre učiteľov (sprostredkovateľov) a autorov k plánovaniu učenia prísloví

Pomocou uvedených kontrolných zoznamov možno naplánovať učebný proces k určitým prísloviam. Opisy umožňujú uvedomelý výber istých významových okruhov. Kontrolné zoznamy sú rozdelené podľa jednotlivých jazykov, dvojjazyčnosti a viacjazyčnosti.

Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v nemčine
#

Kontrolný zoznam nemecky

Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v slovenčine
#

Kontrolný zoznam slovensky

Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v slovinčine
#

Kontrolný zoznam slovinsky

Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v češtine
#

Kontrolný zoznam česky

Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v maďarčine
#

Kontrolný zoznam maďarsky

Kontrolný zoznam k dvojjazyčným významovým okruhom (prísloviam)
#

Kontrolný zoznam slovensko-nemecky

Kontrolný zoznam slovinsko-nemecky

Kontrolný zoznam česko-nemecky

Kontrolný zoznam maďarsko-nemecky

Kontrolný zoznam k viacjazyčným významovým okruhom (prísloviam)
#

Kontrolný zoznam viacjazyčne

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«