Kontrolní seznamy #

pro učitele (zprostředkovatele) a autory pro plánované učení se příslovím.

Pomocí uvedených kontrolních seznamů lze vyučovací proces pro určitá přísloví plánovst. Popis umožňuje uvědomělou volbu určitých významových okruhů. Kontrolní seznamy jsou rozděleny podle jazyků, dvojjazyčnosti nebo vícejazyčnosti.

Kontrolní seznam k významovým okruhům (příslovím) v němčině
#

Kontrolní seznam německy

Kontrolní seznam k významovým okruhům (příslovím) ve slovenštině
#

Kontrolní seznam slovensky

Kontrolní seznam ke významovým okruhům (příslovím) ve slovinštině
#

Kontrolní seznam slovinsky

Kontrolní seznam k významovým okruhům (příslovím) v češtině
#

Kontrolní seznam česky

Kontrolní seznam k významovým okruhům (příslovím) v maďarštině
#

Kontrolní seznam maďarsky

Kontrolní seznam k dvoujazyčným významovým okruhům (příslovím)
#

Kontrolní seznam slovensko-německy

Kontrolní seznam slovinsko-německy

Kontrolní seznam česko-německy

Kontrolní seznam maďarsko-německy

Kontrolní seznam k vícejazyčným významovým okruhům (příslovím)
#

Kontrolní seznam vícejazyčné

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«